Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze i dopłaty do ubezpieczeń upraw w 2024. Co się zmieniło?

Jak przypomina Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 1 stycznia 2024 r. zaczęły obowiązywać regulacje, które wpływają znacząco na pieniądze rolników.

Jakie są maksymalne sumy ubezpieczeń upraw i zwierząt w 2024 roku?

Jednym z nich jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2024 rok. W nim określono maksymalne kwoty ubezpieczenia dla poszczególnych upraw i zwierząt gospodarskich na 2024 r.

W 2024 r. maksymalne sumy ubezpieczenia do 1 ha upraw rolnych wyniosą (w nawiasie kwoty za 2023 rok):

 • 26 600 zł – dla zbóż (26 300 zł),
 • 17 600 zł – dla kukurydzy (13 600 zł),
 • 18 100 zł – dla rzepaku i rzepiku (13 400 zł),
 • 50 500 zł – dla chmielu (48 000 zł),
 • 46 800 zł – dla tytoniu (39 700 zł),
 • 242 000 zł – dla warzyw gruntowych (188 200 zł),
 • 156 000 zł – dla drzew i krzewów owocowych (130 900 zł),
 • 81 400 zł – dla truskawek (79 600 zł),
 • 41 100 zł – dla ziemniaków (39 100 zł),
 • 20 300 zł – dla buraków cukrowych (12 200 zł),
 • 18 600 zł – dla roślin strączkowych (16 500 zł)

Do upraw zbóż, oprócz podstawowych gatunków zbóż, zaliczono również proso i grykę.

Określono także maksymalne sumy ubezpieczenia do zwierząt gospodarskich:

 • 15 200 zł – dla bydła (14 200 zł),
 • 15 500 zł – dla koni (14 400 zł),
 • 1100 zł – dla owiec (1 100 zł),
 • 700 zł – dla kóz (700 zł), 
 • 2600 zł – dla świń (1 800 zł),
 • 60 zł – dla kur, perlic i przepiórek (53 zł),
 • 65 zł – dla kaczek (65 zł),
 • 250 zł – dla gęsi (250 zł),
 • 210 zł – dla indyków (210 zł),
 • 1100 zł – dla strusi (1 100 zł)

Jakie będą stawki dopłat do ubezpieczeń rolniczych?

Kolejne rozporządzenie, które zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku dotyczy wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w 2024 roku rolnicy mogą liczyć na dopłatę z budżetu państwa do składek ubezpieczenia w wysokości 65 proc. składki. Dotyczy to zarówno upraw rolnych, jak i zwierząt gospodarskich.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2024 r, która została już zaakceptowana przez sejmową komisję rolnictwa na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaplanowano 920,5 mln zł. 

Warto także dodać, że zgodnie z prawem, rolnik, który dostaje dopłaty bezpośrednie, musi ubezpieczyć przynajmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych, na które otrzymuje płatności. Polisa powinna obejmować co najmniej jedno ryzyko: gradu, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, powodzi czy suszy.

Zmiany dla rolników

Ważne zmiany dla rolników od 01.2024: dopłaty bezpośrednie, ziemia z KOWR i GAEC

Jakie będą stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 roku?

Od początku roku obowiązuje także rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. Nowe prawo określa stawkę zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze w wysokości 1,46 zł za 1 litr oleju napędowego.

Należy jednak pamiętać, że być może rolnicy – podobnie jak w 2023 roku – otrzymają wyższe dopłaty do paliwa rolniczego. Mogłoby to być 2 zł/litr ON złożone z dwóch składowych:

 • 1,46 zł stawki za zwrot akcyzy za paliwo rolnicze
 • oraz 0,56 zł pomocy krajowej.

Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że na taki wariant zgodę musi wyrazi Komisja Europejska.

Jakie będą limity dopłat do paliwa rolniczego?

Warto także pamiętać o limitach jakie obowiązują w przypadku zwrotu akcyzy za paliwa rolniczego. A ten zależy od rodzaju prowadzonej produkcji rolniczej w gospodarstwie rolnym. W 2024 wysokość zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym będzie naliczana na podstawie powierzchni użytków rolnych rolnika oraz średniej rocznej liczby DJP zwierząt lub średniej liczby świń będącego w posiadaniu rolnika.

Oto limity stawek zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego:

 1. liczby 110  do każdego ha powierzchni użytków rolnych określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
 2. liczby 40 do średniej rocznej liczby DJP bydła, owiec, kóz lub koni będących w posiadaniu rolnika,
 3. liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w gospodarstwie.

W budżecie państwa rząd na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze zaplanował 1,6 mld złotych.

Dotacje

26 mld zł na dotacje i 27 mld zł na KRUS. Wydatki państwa na rolnictwo w 2024

Podatek rolny za 2024

Podatek rolny za 2024 wyższy aż o 20 proc.! Czy jest szansa na niższe stawki?

Paweł Mikos

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *