MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

Kto może składać wnioski? osoba inne Na co? roboty i materiały budowlane dokumentacja techniczna sprzęt informatyczny maszyny usługi zewnętrzne wartości niematerialne i prawne oprogramowanie leasing licencje maszyny rolnicze Gdzie? W całej Polsce Kwota dofinansowania od – do 900 000 PLN Jednostka wdrażająca ARiMR Inne informacje Celem projektu jest poprawa wydajności gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą. O pomoc mogą ubiegać […]

Read more
INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH POŁOŻONYCH NA OBSZARACH NATURA 2000

INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH POŁOŻONYCH NA OBSZARACH NATURA 2000

Kto może składać wnioski? osoba inne Na co? budynek roboty i materiały budowlane maszyny maszyny rolnicze Gdzie? W całej Polsce Kwota dofinansowania od 200 000 do 500 000 PLN Jednostka wdrażająca ARiMR Inne informacje W zakres PROW 2014-2020 włączony zostaje instrument wsparcia inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, prowadzonymi zgodnie z wymogami ochrony środowiska.Pomoc […]

Read more
WSPARCIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GRUPY PRODUCENTÓW NA RYNKU WEWNĘTRZNYM

WSPARCIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GRUPY PRODUCENTÓW NA RYNKU WEWNĘTRZNYM

Kto może składać wnioski? inne Na co? promocja i reklama Gdzie? W całej Polsce Jednostka wdrażająca ARiMR Inne informacje Rozpoznawalność produktów objętych systemami jakości wymaga nakładów na promocję i informację o tych produktach, dlatego też konieczne jest wsparcie pozwalające na dotarcie do ich odbiorców. W Polsce nadal obserwuje się niski poziom wiedzy na temat istnienia […]

Read more
WSPARCIE INWESTYCJI W PRZETWARZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH, OBRÓT NIMI LUB ROZWÓJ

WSPARCIE INWESTYCJI W PRZETWARZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH, OBRÓT NIMI LUB ROZWÓJ

Kto może składać wnioski? osoba inne Na co? budynek roboty i materiały budowlane środki trwałe urządzenia maszyny wartości niematerialne i prawne oprogramowanie leasing licencje maszyny rolnicze Gdzie? W całej Polsce Kwota dofinansowania od 10 000 do 500 000 PLN Jednostka wdrażająca ARiMR Inne informacje Beneficjentami mogą być:1. rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników:– podejmujący prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania […]

Read more
ENERGETYKA OPARTA NA ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

ENERGETYKA OPARTA NA ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

Kto może składać wnioski? mśp duże przedsiębiorstwo inne Na co? urządzenia maszyny eksploatacja (energia, woda, ścieki) Gdzie? podlaskie Kwota dofinansowania od 17 000 do 0 PLN Jednostka wdrażająca RPO Inne informacje Celem projektu jest zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródełodnawialnych. Typ 4 projektu podlegający dofinansowaniu :-Typy projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących […]

Read more
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH

Kto może składać wnioski? mśp osoba inne Na co? dokumentacja techniczna sprzęt informatyczny urządzenia maszyny usługi doradcze wartości niematerialne i prawne oprogramowanie aparatura badawcza badania rynkowe – usługi leasing maszyny rolnicze pojazdy specjalne usługi Gdzie? W całej Polsce Kwota dofinansowania od 0 do 500 000 PLN Jednostka wdrażająca ARiMR Inne informacje Arimr ogłosił nabór w konkursie na dofinansowanie na rozwój działalności rolniczej […]

Read more
POMOC NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

POMOC NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Kto może składać wnioski? osoba inne Na co? roboty i materiały budowlane urządzenia maszyny Gdzie? W całej Polsce Kwota dofinansowania od – do 250 000 PLN Jednostka wdrażająca ARiMR Inne informacje Celem projektu jest rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Kto może ubiegać się o wsparcie? Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu […]

Read more
POMOC NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ ROZWOJU MAŁYCH GOSPODARSTW

POMOC NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ ROZWOJU MAŁYCH GOSPODARSTW

Kto może składać wnioski? osoba inne Na co? roboty i materiały budowlane sprzęt informatyczny urządzenia usługi doradcze maszyny rolnicze telekomunikacja Gdzie? W całej Polsce Kwota dofinansowania od 0 do 60 000 PLN Jednostka wdrażająca ARiMR Inne informacje Celem projektu jest przeprowadzenie restrukturyzacji małych gospodarstw. Premia przyznawana jest na operację:1. obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych […]

Read more
Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premia dla młodych rolników)

Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premia dla młodych rolników)

Kto może składać wnioski? osoba Na co? budynek sprzęt informatyczny urządzenia usługi doradcze maszyny rolnicze pojazdy specjalne samochody osobowe telekomunikacja Gdzie? W całej Polsce Kwota dofinansowania od 0 do 100 000 PLN Jednostka wdrażająca ARiMR Inne informacje prow Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premia dla młodych rolników) W ramach działania Premie dla młodych rolników dofinansowanie […]

Read more