Podatek rolny za 2024 wyższy aż o 20 proc.! Czy jest szansa na niższe stawki?

Podatek rolny w 2024 roku wyższy o 21 proc.

W 2024 roku rolnicy zapłacą dużo wyższy podatek rolny niż rok temu. Dlaczego? Bo wzrosła cena żyta, która jest podstawą do jego obliczania w gminach. 

GUS wyliczył, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1 dt. To aż o 15,58 zł, czyli 21 proc. więcej niż rok temu. 

Średnia cena skupu żyta poprzedzająca rok podatkowy w ostatnich latach kształtowała się następująco:

 • 2024 – 89,63 zł za 1 dt.
 • 2023 – 74,05 zł za 1 dt.
 • 2022 – 61,48 zł za 1 dt.
 • 2021 – 58,55 zł za 1 dt.
 • 2020 – 58,46 zł za 1 dt
 • 2019 – 54,36 zł za 1 dt.

Jakie stawki podatku rolnego w 2024 roku?

Podstawowy podatek rolny wyliczany jest w gminach w oparciu o cenę dt (kwintala) żyta podaną przez GUS. Stanowi on 2,5-krotność ceny 1 dt żyta. Z kolei podatek za pozostałe grunty rolne to równowartość 5 kwintali żyta. W związku z tym:

 • podatek dla gruntów rolnych wyniesie 224,075 zł (za 1 hektar przeliczeniowy ziemi, dla porównania w 2023 r. było to 185,12 zł)
 • podatek dla pozostałych gruntów wyniesie 448,15 zł (za 1 hektar gruntów, dla porównania w 2023 r. było to 370,25 zł)

Czy jest szansa na niższą stawkę podatku rolnego?

Rolnicy domagają się jednak zwolnienia z podwyżki podatku rolnego w tym roku i utrzymania jego wysokości na zeszłorocznym poziomie, czyli 185, 12 zł i 370,25 zł). Jest to jeden z postulatów Podkarpackiej Oszukanej Wsi, która protestuje na przejściu granicznym w Medyce. Minister rolnictwa Czesław Siekierski zapewnia, że ten postulat zostanie zrealizowany, ale nie przyjęto jeszcze przepisów w tej sprawie. 

– To wymaga rozwiązania ustawowego. Jesteśmy już w trakcie rozmów i mamy przyzwolenie ze strony ministra finansów. To jest nieduża kwota w skali kraju, ok. 350 mln zł – zaznaczył na początku stycznia minister, ale dodał, że nie można tej decyzji załatwić jednym podpisem, bo obowiązują procedury legislacyjne. Trzeba więc poczekać, ale póki co wszystko wskazuje na to, że samorządy będą mogły zwalniać rolników z podwyżki podatku rolnego w 2024 roku i dostaną zwrot tej kwoty w 2025 roku.  

Do kiedy należy zapłacić podatek rolny w 2024 roku?

Zgodnie z przepisami, podatek rolny należy zapłacić w czterech ratach, czyli do:

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada.

Kto płaci podatek rolny?

Podatek rolny płacą:

 • właściciele gruntów
 • posiadacze samoistni gruntów, czyli jeśli używają gruntów jak właściciel, choć nimi nie są,
 • użytkownicy wieczyści gruntów
 • posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
 • dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, czyli gruntów o powierzchni 1 hektara przeliczeniowego lub większych, które dzierżawisz w ramach umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub rencie strukturalnej.

Kto NIE płaci podatku rolnego?

Nie płaci podatku rolnego osoba, której grunty to:

 • użytki rolne klasy V, VI i VIz albo zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 • użytki ekologiczne, które mają symbol z literą „E”, na przykład E-N, E-PS, E-R,
 • grunty w międzywałach i pod wałami przeciwpowodziowymi,
 • grunty, które są wpisane do rejestru zabytków, jeśli zagospodarowujesz je i utrzymujesz zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • grunty, które jako działkowiec masz na terenie rodzinnych ogrodów działkowych,
 • działki przyzagrodowe, jeśli należysz do rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz jesteś (wystarczy, że spełniasz tylko JEDEN z tych warunków):
 • w wieku emerytalnym,
 • inwalidą I albo II grupy,
 • osobą z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • osobą całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie albo niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Zwolnienie z podatku rolnego

Rolnik płaci podatek niższy o 75% w pierwszym roku i o 50% w drugim roku – jeśli kończy mu się zwolnienie z podatku rolnego, które ma za:

 • stworzenie gospodarstwa rolnego z zagospodarowanych nieużytków,
 • stworzenie gospodarstwa rolnego przez wymianę lub scalenie gruntów,
 • kupno gruntów, które tworzą lub powiększają gospodarstwo rolne do 100 hektarów.

Rolnik płaci podatek niższy o 60% (grunty klas IVa, IV i IVb) albo o 30% (grunty klas I, II, IIIa, III i IIIb) – jeśli ma grunty rolne na terenach podgórskich i górskich.

Jeśli złoży wniosek – gmina może przyznać ulgę za wydatki na inwestycje typu:

 • budowa lub modernizacja budynków do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich,
 • budowa lub modernizacja obiektów do ochrony środowiska,
 • kupno i instalacja deszczowni i urządzeń, które
  • służą do melioracji,
  • dostarczają wodę do gospodarstwa,
  • wykorzystują naturalne źródła energii (wiatr, biogaz, słońce, spadek wód).

Ulga obniża podatek o 25% wydatków, które można udokumentować.

Jeśli rolnik złoży wniosek, bo grunty dotknęła klęska żywiołowa (a Rada Ministrów oficjalnie wprowadzi stan klęski) – gmina też może obniżyć podatek. Dotyczy to podatku w roku wystąpienia klęski lub w kolejnym roku. Wysokość ulgi zależy od odszkodowania, które rolnik otrzyma z obowiązkowego ubezpieczenia OC.

PORADY PRAWNE

Zwolnienie z podatku rolnego – do jakiej powierzchni obowiązuje?

oprac. Kamila Szałaj, fot. envato.com

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *