Początek wiosny będzie mokry i chłodny. Prognoza pogody Józefa Gorella od stycznia do marca 2024

W kwietniu i w maju przewiduję więcej przymrozków niż w poprzednim roku

Z kolei miesiące letnie i jesienne będą obfitowały w intensywne opady deszczu powodujące powodzie i podtopienia. Okresów suszy będzie niewiele, a te występujące będą trwały maksymalnie 3–4 tygodnie. Przewidywane przeze mnie w poprzednich prognozach kataklizmy, takie jak wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, wystąpiły na wszystkich kontynentach. W ostatnim czasie wulkany wybuchły na Islandii, we Włoszech i w Indonezji. Następnym takim okresem pod względem geologicznym będzie 2028 r.

Styczeń

temp. min. od –20°C do 4°C maks. –5°C do 12°C

Początek stycznia z silnym, porywistym wiatrem, szczególnie w rejonach północnych i południowych. Lokalnie wystąpią intensywne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach samego śniegu. W połowie dekady więcej rozpogodzeń i słonecznych dni. Pod koniec dekady wrócą aktywne fronty z silnym, porywistym wiatrem. Na Bałtyku sztorm. W północnych rejonach kraju podmuchy wiatru sięgną 100 km/h. Lokalnie wystąpią intensywne opady deszczu. Temperatury w nocy spadną poniżej –5°C, a w dzień wzrosną do 10°C. Początek drugiej dekady nadal z silnym, porywistym wiatrem z opadami deszczu. Następne dni przyniosą więcej rozpogodzeń, ale będzie chłodniej, lokalnie do –12°C. Na koniec dekady powrócą opady deszczu i śniegu, lokalnie intensywne z silnym, porywistym wiatrem. Temperatury nie będą wyższe niż 4°C. Trzecia dekada to aktywny okres zimowy z opadami śniegu, lokalnie intensywnymi. Wiatr słaby, umiarkowany, tylko lokalnie porywisty. W trakcie rozpogodzeń temperatury spadną lokalnie do –15°C, w górach poniżej –20°C. Pod koniec miesiąca w całym kraju wystąpią intensywne opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

Luty

min. od –24°C do –2°C maks. od –8°C do 8°C

Początek lutego nadal z opadami deszczu ze śniegiem. Od 3 lutego rozwiną się ośrodki wyżowe, które przyniosą mroźne powietrze z północnego wschodu. W rejonach północno-wschodnich i górach temperatury spadną poniżej –20°C. Rejony południowo-zachodnie znacznie cieplejsze, z temperaturami od –12°C do 5°. Wiatr słaby, zmienny.

Druga i trzecia dekada lutego to najaktywniejszy okres tej zimy. Wystąpią intensywne opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu. Okresami w górach silny, porywisty wiatr do 100 km/h. Na Bałtyku sztorm. W drugiej dekadzie temperatura bardzo zmienna, duże różnice pomiędzy dniem a nocą. Między rejonami północno-wschodni- mi a zachodnimi różnice temperatur nocnych mogą wynieść od –3° do –15°C. Temperatury maksymalne do 8°C. Pod koniec miesiąca więcej ośrodków wyżowych, mniej opadów, więcej słonecznych dni, ale z większym mrozem, wiatr okresami silny, porywisty.

Marzec

temp. min. od –8°C do 10°C maks. od 2°C do 14°C

Początek marca z niewielkimi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Od 4 marca nasilą się opady deszczu i śniegu, aż do wystąpienia intensywnych opadów w całym kraju. W trakcie przechodzących frontów wiatr silny, porywisty o charakterze sztormu nad morzem i halnego w górach. W wielu rejonach silny wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatury bardzo zmienne, od –8 do 10°C. Druga dekada nadal z opadami deszczu ze śniegiem, w górach samego śniegu. Wiatr okresami silny, porywisty. Koniec dekady przyniesie więcej słonecznych okresów. Lokalnie wystąpią przymrozki. W trzeciej dekadzie powrócą intensywne opady deszczu i deszczu ze śniegiem z silnym, porywistym wiatrem w górach, nad morzem o charakterze sztormu. W wielu rejonach opady mogą powodować podtopienia, szczególnie pod koniec miesiąca. W rejonach północnych i wschodnich lokalnie wystąpią przymrozki do –4°C.

Józef Gorell
fot. M. Grabarek

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *