Wypłata dopłat dla rolników wstrzymana do końca roku. Farmerzy wściekli na „zielonego” ministra

Saksońscy rolnicy w obliczu kryzysu

Jak poinformował minister rolnictwa Saksonii Wolfram Günther z partii Zielonych wypłacenie płatności bezpośrednich I filara i zasiłku wyrównawczego do obszarów będących w niekorzystnej sytuacji będzie możliwe dopiero 31 grudnia 2023 r. Rolnicy są niepocieszeni tą informacją. Jak poinformował niemiecki portal TopaAgrar.com, w sprawie wypowiedział się wiceprezes Saksońskiego Związku Rolników, Uwe Heilmann.

– Nie akceptujemy podanego nam powodu opóźnienia płatności za usługi już wyświadczone przez naszych rolników w ramach działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu – wyjaśnia Hans-Uwe Heilmann, wiceprezes Saksońskiego Związku Rolników.

Wstrzymanie dopłat doprowadzi do bankructwa rolników z Saksonii

Heilmann zaznaczył również, że saksońscy rolnicy są w trakcie świadczenia różnorodnych usług społecznych, dlatego wstrzymanie dopłat może być dla nich szczególnie niebezpieczne ze względu na to, że na przełomie roku przedsiębiorstwa borykają się ze znacznymi wydatkami, gdyż są zobowiązane do opłacenia dzierżaw, uregulowania rat pożyczek, zakupu nasion, pestycydów, czy opłacenia ubezpieczeń, co dodatkowo potęguje problemy ekonomiczne gospodarstw rolnych.

Rolnicy z Saksonii domagają się wypłaty dopłat do końca roku 2023

Heilmann podkreślił, że presja zewnętrznych rynków na saksoński jest zbyt duża, by w tym momencie mogło dojść do wstrzymania wypłaty dopłat. Wiceprezes Związku Rolników zwrócił się do ministra rolnictwa o wypłatę świadczenia do końca roku. W przeciwnym razie Heilmann nie wróży pozytywnej przyszłości saksońskiemu rolnictwu, a wręcz jego przeniesienie poza granice państwa lub obniżenie jego standardów poniżej wymogów stawianych przez Unię Europejską.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: TAP.com

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *