Jakie są ceny bydła w Polsce na koniec października 2023?

Mościbrody obniżają ceny bydła o 20 gr

Ceny bydła w Polsce nadal się wahają. Niektóre zakłady mięsne mocno podnoszą ceny skupu, inne je obniżają. Na przykład Mościbrody wprowadziły obniżki 20 gr we wszystkich kategoriach bydła, a Osi obniżył ceny krów o 60 gr. Z kolei PW Laskopol podniósł o 50 gr stawki za byki. 

Aktualne CENY SKUPU BYDŁA znajdziesz pod artykułem.

Średnio w Polsce za byka w klasie R otrzymamy w tym tygodniu ok. 19,60​ zł/kg. Za wagę żywą byków zakłady płacą natomiast ok. 11 zł/kg, a za krowy – 8 zł/kg. Natomiast w rozliczeniu poubojowym w kl. R ceny jałówek dochodzą do 19,90 zł/kg.

Z kolei z danych MRiRW wynika, że w trzecim tygodniu października br. bydło rzeźne skupowano średnio po 9,99 zł/kg wobec 10,01 zł/kg w poprzednim tygodniu. Cena żywca była o 2,5 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o 8,5 proc. niższa niż przed rokiem. Za byki 12-24 miesiące w okresie 16-22.10.2023 r. płacono średnio 11,09 zł/kg, za krowy 8,11 zł/kg, a za jałówki 10,77 zł/kg.

Gdzie Polska sprzedaje najwięcej bydła i wołowiny?

W okresie od stycznia do sierpnia 2023 roku najwięcej żywego bydła sprzedaliśmy do Włoch (16,3 tys. sztuk za 4 mln euro) i do Rosji (7,2 tys. sztuk za 16,2 mln euro). Natomiast mięsa świeżego najwięcej pojechało do Włoch (49,5 tys. ton), do Niemiec (34 tys. ton) oraz do Turcji (19 tys. ton). Z kolei w mrożoną wołowinę najchętniej zaopatrują się u nas Francuzi (12,9 tys. ton) i Hiszpanie (9,9 tys. ton).

Jeśli zaś chodzi o import, to najwięcej sztuk bydła żywego przywieźliśmy ze Słowacji (28,2 tys.), Litwy (26,9 tys.) i Holandii (26 tys.). Wołowinę świeżą kupujemy głównie w Niemczech (4,5 tys. ton), a mrożoną w Austrii (1 tysiąc ton), w Holandii (828 t) i w Czechach (800 ton).

W UE mocno spada produkcja wołowiny, ale w Chinach i Brazylii rośnie

Analitycy USDA przewidują, że światowa produkcja wołowiny w 2024 roku nie ulegnie zmianie i wyniesie 59,1 mln ton. Duże wzrosty spodziewane w Brazylii, w Chinach i w Indiach zostaną równoważone przez spadki w USA, Argentynie, Kanadzie i Unii Europejskiej. W  pierwszej połowie 2023 roku łączna masa ubojów bydła we Wspólnocie była niższa o 5 proc. w porównaniu z 2022 rokiem. To oznacza produkcję mięsa niższą o 149 tys. ton. Jak zaznaczają analitycy Pekao SA, jest to efekt redukcji pogłowia bydła w Unii Europejskiej.

W Niemczech tanieją krowy i jałówki

W Niemczech, podobnie jak w zeszłym tygodniu, ceny byków pozostają stabilne. Tanieją za to krowy i jałówki.

– Na rynku bydła rzeźnego ceny byków pozostają stabilne. Natomiast krowy i jałówki tanieją ze względu na sporą podaż – tłumaczy Stowarzyszenie Producentów Żywca i Mięsa (VEZG).

Obecnie niemieccy farmerzy dostają za klasę R byków 4,57-4,62 euro/kg. Natomiast ceny jałówek wynoszą 4,38 euro/kg, a krów 3,43-3,63 euro/kg.

Jakie są ceny netto skupu żywca wołowego w Polsce 27 października (w porównaniu do 20 października 2023 r.)?

Oto ceny skupu byków, jałówek i krów z poszczególnych zakładów mięsnych:

Osi Poland Foodworks:

 • byki (kl. O): 18,80 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki (kl. O): 19,50 zł/kg (bez zmian);
 • krowy (kl. O): 16,50 zł/kg (spadek o 60 gr);

Łódzkie: Marciniak, Sędzimirowice:

 • byki: 9,50-12 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki: 11-12,50 zł/kg (bez zmian);
 • krowy: 8,50 zł/kg (bez zmian); za czystorasowe stawki wyższe.

Lubelskie: ZM Wierzejki:

 • byki (kl. O): 19,60 zł/kg (bez zmian);
 • byki (kl. R): 20,20 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki (kl. O): 19 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki (kl. R): 19,60 zł/kg (bez zmian);

Małopolskie: PW Laskopol Limanowa:

 • byki 10-12,50 zł/kg (wzrost o 50 gr);
 • jałówki 9-10,50 zł/kg (bez zmian);
 • krowy 6,50-8 zł/kg (bez zmian).

Mazowieckie: ZM Mościbrody:

 • byki (kl. O): 19,40 zł/kg (spadek o 20 gr);
 • byki (kl. R): 19,70 zł/kg (spadek o 20 gr);
 • byki (kl. U, dostawy pow. 10 szt.): 19,80 zł/kg (spadek o 20 gr);
 • jałówki (kl. O): 19,40 zł/kg (spadek o 20 gr);
 • jałówki (kl. R): 19,90 zł/kg (spadek o 20 gr);
 • krowy (320 kg mięsa): 17 zł/kg (bez zmian);

Podlaskie: ZM Bost, Turośń Kościelna:

 • byki: 12,50 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki:10 zł/kg (bez zmian);

Podkarpackie: Kabanospol, Wielopole Skrzyńskie:

 • byki: 10,70 zł/kg g (bez zmian);
 • jałówki: 9,70 zł/kg (wzrost o 40 gr);
 • krowy: 8,30 zł/kg (bez zmian);

Wielkopolska: Jóźwiakowski, Damasławek:

 • byki: 10,40-12,50 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki: 9,50-12,50 zł/kg (bez zmian);
 • krowy: 8,50-11 zł/kg (bez zmian).

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *