Ceny mleka wzrosną nawet o 20 groszy! Ale tylko w nielicznych mleczarniach

Ceny na GDT mogą wyznaczać pewien trend, ale nie zawsze

Kilkukrotnie już wspominaliśmy w Tygodniku Poradniku Rolniczym, że nowozelandzka giełda mleczarska owszem może wyznaczać pewne trendy. Zazwyczaj są one trafne. Jednak kierowanie się tylko nimi niestety potrafi wprowadzić w znaczny błąd.

Przekona się o tym, prawdopodobnie już po nowym roku, część spółdzielni mleczarskich, które zakładają nadejście hossy na rynku mleka. Co za tym idzie również część producentów mleka. Swoje zrobili również politycy oraz część mediów nagłaśniając interwencję, która nie miała szans na znaczne podniesienie cen mleka. Nie umniejszając jednak temu, że wpłynęła na płynność finansową kilku firm. Niemniej cen mleka tak jak przewidywaliśmy nie podniósł.

Ceny mleka wzrosła zaledwie o 2 gr, a niektórzy już ogłosili sukces

Faktycznie na przełomie miesięcy nastąpił wzrost cen mleka surowego. Było to zaledwie 2 grosze. Wystarczyło to części do ogłoszenia sukcesu, chociaż powodów do niego nie było za wiele. Był on kształtowany jedynie przez ceny tłuszczu mlecznego, które znacząco odbijały od początku września. Spowodowane to było uwarunkowaniami pogodowymi i paszowymi, w wyniku których najzwyczajniej zaczęło brakować go na rynku w okresie zwiększonego popytu. Tak, wchodzimy już w okres świąteczny. W tym z Azji płyną zamówienia związane z powitaniem Nowego Roku, które jest tam obchodzone później niż u nas.

Największe polskie mleczarnie dobrze sprzedają swoje produkty na rynkach zewnętrznych i podnoszą ceny mleka w skupie

W odniesieniu do produktów białkowych Polska jest w wyjątkowo dobrej pozycji. Największe z polskich mleczarni kierują towar na najbardziej atrakcyjne pod względem cenowym, jak i wolumenowym rynki. Ceny osiągane na nich przez Mlekpol czy Mlekovitę są zazwyczaj wyższe niż notowane na nowozelandzkiej giełdzie.

„Hossa” na GDT, na którą liczyła część dostawców i ze zdziwieniem obserwuje jej brak, oznaczałaby raczej obniżki niż podwyżki cen. Niemniej pozytywny trend na rynkach azjatyckich czy północnej Afryki pozwolił wprowadzić spółdzielniom korekty w cennikach. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole poinformowała o 20 gr podwyżki, Mlekovita o 5 gr premii, a Mlekpol, który na kolejny miesiąc nie wprowadzał korekt, uczynił to już w ubiegłym miesiącu.

Rynek chiński rośnie dzięki serom, ale maleje spożycie preparatów dla dzieci

Warto wspomnieć tu o rynku chińskim. Widać na nim stabilny i powolny wzrost. Jednak coraz bardziej zauważalna jest zmiana trendów konsumenckich. Nadal głównym produktem kierowanym do Chin jest serwatka, jednak jej cena nadal pozostaje dość niska. Z kolei wbrew wielu opiniom, które mówiły, że „Chińczycy nigdy nie będą jedli sera‘‘, dzieje się na odwrót. Do dalekiej Azji wędruje coraz więcej również polskich serów dojrzewających. Z kolei maleje sprzedaż odżywek i preparatów dla dzieci. Zbyt mała liczba narodzin spowodowała już nawet zamknięcie jednej z fabryk Nestle, która specjalizowała się w tym asortymencie.

Średnia cena w OSM w Piątnica to europejski rekord

Jednak zdarzyły się spółdzielnie, które zaoferowały swoim dostawcom znaczne premie. Potwierdza to pewną tezę, która powinna być pozytywnym zjawiskiem dla większości producentów i przetwórców mleka. W Polsce zaczynają się poprawiać wskaźniki konsumpcji. Oznacza to, że zaczynamy kupować więcej i odważniej. Jeżeli trend ten będzie postępował, mleczarnie produkujące na rynek krajowy mogą odczuć poprawę, co prawdopodobnie w grudniu poskutkuje premiami o ile nie zostały one przyznane wcześniej.

Przykładem może być tu Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, w której cena wzrosła o 25 groszy. Prawdopodobnie jest to jednorazowa premia, która nie zostanie utrzymana w kolejnym miesiącu. Sprawia to jednak, że ta podłomżyńska mleczarnia wypłaca rolnikom najwyższe ceny mleka, jakie można uzyskać w państwach unijnych. Jeżeli poszerzymy przedział o całą Europę to większe wypłaty otrzymują jedynie producenci alpejskiego mleka z Szwajcarii. Minimalnie wyżej plasują się również producenci mleka z Norwegii. Średnia cena w OSM w Piątnicy u dostawców charakteryzujących się wysokimi parametrami bez wątpienia przekroczy 3 złote. Warto jednak zwrócić uwagę, że śledząc ruchy cenowe spółdzielni od początku roku, to możemy mieć do czynienia z europejskim rekordem cenowym.

Czy rynek mleka ustabilizuje się?

Patrząc na to co dzieje się z cenami mleka można już mówić, że wracają one na właściwie tory. Ceny mleka przerzutowego są minimalnie wyższe niż te kierowane do producentów mleka. Zakłady mleczarskie zaczynają już pracować w dotychczasowym cyklu charakteryzującym się wzrostami cen na końcu i w trzecim kwartale oraz obniżkami na początku roku. Coraz mniejszy efekt mają interwencje w rynek, czy różnorakie tarcze. Niemniej te, które dotyczą rynku żywnościowego jeszcze dadzą o sobie znać i to w niezbyt pozytywny sposób. Jednak wszystko to zależy od jeszcze większej ilości składowych, jak stopy procentowe czy zmniejszająca się inflacja.

Artur Puławski

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *