Telus zdradza, kiedy ruszą dopłaty do pszenicy!

Ruszają dopłaty do pszenicy!

Rolnicy czekają na uruchomienie dopłat do pszenicy sprzedanej między 15 kwietnia a 30 czerwca. Wczoraj KE zgodziła się na uruchomienie tego programu, a dziś minister rolnictwa Robert Telus poinformował, od kiedy będzie można składać wnioski do ARiMR.

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek, by otrzymać dopłatę do pszenicy?

Nabór wniosków o dopłaty do pszenicy zostanie przeprowadzony przez ARiMR. Minister Telus wyjasnił, że Agencja będzie przyjmowała wnioski od poniedziałku 12 czerwca.

– Od poniedziałku będzie można składać wnioski o dopłaty w ramach kolejnej transzy sprzedaży od 15 kwietnia – poinformował minister Telus.

Natomiast nabór wniosków na dopłaty do pszenicy sprzedanej od 1 grudnia 2022 do 14 kwietnia 2023 już trwa i zakończy się 30 czerwca. 

Jaki termin sprzedaży pszenicy uprawnia do dopłaty?

Termin sprzedaży pszenicy, który uprawnia do otrzymania dopłaty to 15 kwietnia – 30 czerwca. Dopłata będzie zróżnicowana w zależności od terminu sprzedaży pszenicy. 

Jakie są stawki dopłat do pszenicy?

Pszenica sprzedana od 15 kwietnia do 14 maja:

  • 2200 zł/ha w całej Polsce

Pszenica sprzedana od 15 maja do 30 czerwca:

  • 3025 zł/ha w całej Polsce

Jakie faktury uprawniają do otrzymania dopłat do zbóż?

Sprzedaż zbóż, rzepaku lub rzepiku musi być udokumentowana fakturami VAT. Faktury VAT są potwierdzeniem sprzedaży przez rolnika podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych, jak również podmiotom skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

Kiedy rolnicy otrzymają dopłaty do pszenicy, innych zbóż i rzepaku?

Komisja Europejska, zgadzając się na uruchomienie dopłat do zbóż i rzepaku zastrzegła, że pieniądze mają trafią do rolników do 30 września 2023 roku. Resort rolnictwa obiecuje, że będzie to szybciej.

– Mam nadzieję, że w najbliższych dniach będą wydawane decyzje dotyczące wypłaty tych pierwszych pomocy. Mnie osobiście bardzo na tym zależy, żeby te pieniądze wypływały do rolników. Jest już takie poruszenie wśród rolników, że są tylko obietnice, a nie ma tych środków. Rozmawiałem z panią minister Rzeczkowską odpowiedzialną za finanse, żebyśmy w tym tygodniu mogli uruchomić wydawanie decyzji i wypłaty – tak o dopłatach do zbóż minister Telus mówił 3 czerwca. 

Z wypowiedzi tej wynika jednak, że ARiMR będzie wypłacała dopłaty zgodnie z harmonogramem naborów – jako pierwsi wsparcie otrzymają rolnicy, którzy ubiegali się o pomoc do zbóż sprzedanych od 1 grudnia 2022 do 14 kwietnia 2023. 

Ile wniosków o dopłaty do zbóż złożyli już rolnicy?

Z danych MRiRW wynika, że pierwszą transzę pomocy zbożowej za sprzedaż od 1 grudnia 2022 roku do 14 kwietnia br. wpłynęło do ARiMR 47 tysięcy wniosków na pszenicę i kukurydzę oraz 8 tysięcy wniosków na pozostałe zboża.

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *