Rolnik z Mazowsza: W pół roku cena mleka spadła o 1,26 zł za litr. Sytuacja jest tragiczna!

Zapytaliśmy członków Mazowieckiej Izby Rolniczej oceniają aktualną sytuację w rolnictwie oraz swoim gospodarstwie? Rolnicy opowiedzieli także jak przebiegały u nich żniwa oraz czy zamierzają magazynować zboże czy sprzedać od razu po żniwach? Tym razem przedstawiamy opinię producenta mleka i działacz Mazowieckiej Izby Rolniczej z terenu powiatu wyszkowskiego (dane personalne znane redakcji).

Producent mleka utrzymujący ponad 20 krów, gospodarujący na 35 ha. Mleko dostarcza do PPHU Mleks Wyszków. Gospodarstwo prowadzi razem z córką, a jego zięć prowadzi drugie gospodarstwo ze swoimi rodzicami, w którym odchowuje jałówki.

Sytuacja na rynku mleka jest tragiczna

Sytuacja na rynku mleka jest bardzo trudna, a wręcz tragiczna. Szokiem dla nas producentów mleka było to, co stało się w styczniu 2023 roku. Była to bardzo duża obniżka ceny mleka i kolejne obniżki nadal nas dotykają, za sierpień to następne 4 grosze na litrze w dół i niestety nikt nie wie, kiedy ten spadkowy trend się zakończy – martwi się rolnik spod Wyszkowa. 

Przyznaje jednocześnie, że przez drastyczne spadki cen mleka stracili już lwią część swoich przychodów z gospodarstwa mlecznego.

W nieco ponad pół roku cena mleka spadła o 1,26 zł na litrze

– W sumie od początku roku cena mleka w naszym gospodarstwie spadła z 2,76 zł do 1,50 zł, czyli o 1,26 zł na litrze. Stało się to w nieco ponad pół roku, a do ceny z końca roku 2022 dochodziliśmy latami, kiedy podwyżki z reguły były po kilka groszy – wylicza gospodarz.

Mam kolegów, którzy utrzymują duże stada liczące 100 krów i więcej i ich straty w wyniku spadków cen mleka wynoszą nawet ponad 100 tys. zł na miesiąc. Przy mojej mniejszej skali produkcji te straty sięgają kilkunastu tys. zł miesięcznie. Dla mnie to jest duża kwota – przyznaje rolnik.

Czy gospodarstwa mleczne podzielą los producentów trzody chlewnej?

Gospodarz nie ukrywa, że jest to poważny problem i stawia pod ogromnym znakiem zapytania dalszą przyszłość jego gospodarsywa. Jednocześnie rolnik wskazuje, że już teraz część gospodarstw likwiduje stada bydła mlecznego, a jeśli taka sytuacja będzie trwała dłużej, to gospodarstwa mleczne mogą podzielić los producentów trzody chlewnej.

W naszym wyszkowskim powiecie na 4,5 tys. gospodarstw nawet nie ma 1% tych z produkcją trzody chlewnej, a w mojej wsi ja i córka jesteśmy ostatnimi producentami mleka – dodaje rolnik.

„Cena mleka w skupie leci na łeb na szyję, a na sklepowych półkach nie widać obniżek”

Gospodarz podkreśka, że bardzo źle dzieje się też na rynku zbóż.

To może doprowadzić do zagłady polskiego rolnictwa i z kraju bezpiecznego żywnościowo, a także eksportera żywności, możemy stać się jej importerem i wtedy dopiero większość przejrzy na oczy, jak zobaczą astronomiczne ceny w sklepach. Co do sklepów, to już teraz nie jest tanio. Cena mleka w skupie leci na łeb na szyję, a na sklepowych półkach nie widać obniżek. Produkty zbożowe w sklepach na przestrzeni ostatnich 3 lat podrożały od 30 do 100%. W tej chwili ceny zbóż są bardzo niskie, czyli sprzed kilku lat i nie ma to żadnego przełożenia na ceny w sklepach. Kolejnym przykrym incydentem jest to, że są mleczarnie, które sprowadzają duże ilości taniego i wątpliwej jakości mleka z Litwy oraz Ukrainy. Jest to krótkowzroczna chęć zysku, ale tak naprawdę poprzez to działanie jeszcze bardziej psują rynek krajowy, gdzie i tak mamy nadwyżkę produkcji bez możliwości wyeksportowania artykułów mleczarskich na atrakcyjne rynki zagraniczne – mówi rolnik spod Wyszkowa.

Andrzej Rutkowski

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *