Byki i jałówki droższe nawet o 50 gr. Jakie są aktualne ceny bydła w Polsce?

Ceny bydła w Polsce idą w górę

Ceny bydła w Polsce rosną. W skupach zauważalny jest trend zwyżkowy – część monitorowanych przez nas zakładów mięsnych podniosła swoje cenniki, nawet o 50 gr/kg za byki. Na wzrost stawek wpływ ma przede wszystkim niska podaż żywca – rolnicy zajęci pracami polowymi i żniwami kukurydzianymi wstrzymują się ze sprzedażą.

Aktualne CENY SKUPU BYDŁA znajdziesz pod artykułem.

Średnio w Polsce za byka w klasie R otrzymamy w tym tygodniu ok. 19,60​ zł/kg. Za wagę żywą byków zakłady płacą natomiast ok. 11,60 zł/kg, a za krowy – 8 zł/kg. Natomiast w rozliczeniu poubojowym w kl. R ceny jałówek dochodzą do 19,50 zł/kg.

Z kolei z danych MRiRW wynika, że w pierwszym tygodniu października br. kontynuowany był wzrost cen żywca wołowego. Krajowi dostawcy za bydło rzeźne uzyskiwali przeciętnie 9,93 zł/kg, o 1 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. Jednocześnie cena tego żywca była o 8 proc. niższa niż przed rokiem. Za byki 12-24 miesiące w okresie 2-8.10.2023 r.płacono średnio 10,94 zł/kg, za krowy 8,19 zł/kg, a za jałówki 10,66 zł/kg.

Czy wojna w Izraelu ograniczy eksport wołowiny z Polski? 

Rolnicy obawiają się jednak, że trend wzrostowy na rynku żywca wołowego może się niebawem zakończyć, bo wojna w Izraelu spowoduje zmniejszenie eksportu mięsa z Polski. A tam sprzedajemy znaczne ilości. Jak wylicza Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego wysłaliśmy tam w tym roku do lipca wołowinę za 60,7 mln euro w cenach o blisko 60 proc. wyższych niż do innych krajów. Zarzecki uspokaja jednocześnie, że na razie nie ma powodów do niepokoju.

– Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych sygnałów ograniczonego lub utrudnionego transportu z Polski do Izraela. Co prawda nie ma bezpośrednich lotów osobowych pomiędzy naszymi krajami, ale trzeba  zauważyć, że dostawy żywności są traktowane priorytetowo przez izraelskie władze. Jesteśmy w kontakcie z placówką PAIH w Izraelu i w razie problemów będziemy wspołpracować, aby rozwiązywać ewentualne problemy na bieżąco – podkreśla Zarzecki.

W Niemczech tanieją krowy

W tym tygodniu w Niemczech ceny byków pozostają stabilne. Tanieją za to krowy.

– Sytuacja na rynku byków jest zrównoważona, więc ich ceny pozostają stabilne. Większa podaż krów wpływa natomiast na ich niższe ceny – tłumaczy Stowarzyszenie Producentów Żywca i Mięsa (VEZG).

Obecnie niemieccy farmerzy dostają za klasę R byków 4,57-4,62 euro/kg. Natomiast ceny jałówek wynoszą 4,54 euro/kg, a krów 3,65-3,85 euro/kg.

Jakie są ceny netto skupu żywca wołowego w Polsce 13 października (w porównaniu do 6 października 2023 r.)?

Oto ceny skupu byków, jałówek i krów z poszczególnych zakładów mięsnych:

Osi Poland Foodworks:

 • byki (kl. O): 17,50 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki (kl. O): 18,40 zł/kg (bez zmian);
 • krowy (kl. O): 16,30 zł/kg (bez zmian);

Łódzkie: Marciniak, Sędzimirowice:

 • byki: 9,50-12 zł/kg g (bez zmian);
 • jałówki: 11-12,50 zł/kg (bez zmian);
 • krowy: 8,50 zł/kg (bez zmian); za czystorasowe stawki wyższe.

Lubelskie: ZM Wierzejki:

 • byki (kl. O): 19,60 zł/kg (wzrost o 50 gr);
 • byki (kl. R): 120.20 zł/kg (wzrost o 50 gr);
 • jałówki (kl. O): 19,60 zł/kg (wzrost o 50 gr);
 • jałówki (kl. R): 20,20 zł/kg (wzrost o 50 gr);

Małopolskie: PW Laskopol Limanowa:

 • byki 10-12 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki 9-10,50 zł/kg (bez zmian);
 • krowy 6,50-8 zł/kg (bez zmian).

Mazowieckie: ZM Mościbrody:

 • byki (kl. O): 19,60 zł/kg (bez zmian);
 • byki (kl. R): 19,90 zł/kg (bez zmian);
 • byki (kl. U, dostawy pow. 10 szt.): 20 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki (kl. O): 19,60 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki (kl. R): 20,10 zł/kg (bez zmian);
 • krowy (320 kg mięsa): 17 zł/kg (bez zmian);

Podlaskie: ZM Bost, Turośń Kościelna:

 • byki: 12,50 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki:10 zł/kg (bez zmian);

Podkarpackie: Kabanospol, Wielopole Skrzyńskie:

 • byki: 10,20 zł/kg g (bez zmian);
 • jałówki: 9,30 zł/kg (bez zmian);
 • krowy: 8,30 zł/kg (bez zmian);

Wielkopolska: Jóźwiakowski, Damasławek:

 • byki: 10,40-12,50 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki: 9,50-12,50 zł/kg (bez zmian);
 • krowy: 8,50-11 zł/kg (bez zmian).

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *