Jak przygotować kombajn do zbioru kukurydzy na ziarno?

Dlaczego należy zadbać o kombajn przed zbiorem kukurydzy?

Właściwe przygotowanie kombajnu do zbioru kukurydzy jest bardzo ważne. Dostrzeżenie małej usterki może zapobiec wystąpieniu większej awarii, co jednocześnie generuje dodatkowe koszty. Jak zauważa Mateusz Janicki, specjalista ds. maszyn żniwnych John Deere Polska, rolnik, przygotowując kombajn do zbioru kukurydzy na ziarno, musi pamiętać o zaleceniach producenta i stosować się do nich.

– Kombajn do zbioru kukurydzy należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta. Dla rolnika ważna jest ilość zebranego ziarna, które z reguły jest wilgotne. Jeśli właściciel kombajnu nie przygotuje prawidłowo maszyny, może narazić się na uszkodzenie kombajnu oraz na dużą ilość uszkodzonych ziaren w zbiorniku. Ja zawsze zalecam pełne przygotowanie kombajnu do zbioru kukurydzy, dzięki temu maszyna będzie nam służyć przez długie lata, a zbierany materiał będzie dobrej jakości – zaznacza Janicki.

O czym należy pamiętać, przygotowując kombajn do zbioru kukurydzy na ziarno?

Rolnik, przygotowując kombajn serii T John Deere do zbioru kukurydzy na ziarno, powinien pamiętać o przygotowaniu takich części maszyny jak:

  • klepisko – należy wymienić dwie pierwsze sekcje na wkładki z okrągłymi prętami (w przypadku zamontowanego klepiska do zbioru roślin drobnoziarnistych należy wymienić je na klepisko uniwersalne),
  • zasłony bębna młócącego (zaślepki bębna) – są niezbędne do zbioru kukurydzy, ponieważ zapewniają prawidłowy omłot i zapobiegają gromadzeniu się materiału wewnątrz bębna,
  • prędkość bębna młócącego – obroty powinny zostać zmniejszone, do czego służy przekładnia zwalniająca bęben młócący (250-470/470-950 obr./min),
  • sita – należy wymienić na „kukurydziane”,
  • przenośnik czystego ziarna – należy wzmocnić sprzęgło oraz 3 stalowe łopatki w przenośniku, które usuwają zanieczyszczenia z przenośnika i poprawiają transport kukurydzy,
  • rozdrabniacz słomy i rozrzutnik plew – do ich prawidłowego funkcjonowania konieczne jest zmniejszenie prędkości obrotowej; w przypadku rozdrabniacza z 3 600 do 1 800 obr./min,
  • szczotka chłodnicy – należy zamontować ją na osłonie chłodnicy w celu zapobiegnięcia „zaklejeniu chłodnicy”,
  • osłony ślimaków w zbiorniku czystego ziarna i rura wysypująca – w kombajnie serii T John Deere jest możliwość zainstalowania przekładni zwalniającej wysyp ziarna, które okazuje się szczególnie przydatne podczas zbioru kukurydzy,
  • bęben separatora – w kombajnach wyposażonych w bęben separatora należy zmniejszyć jego prędkość (zmiana pasa klinowego/zamiana kół pasowych) ponadto należy zwiększyć przestrzeń pod klepiskiem bębna,
  • odrzutnik bębna młócącego – konieczne jest zwiększenie przestrzeni pod odrzutnikiem.

Jak przygotować przystawkę hederu do zbioru kukurydzy?

Zadaniem przystawki hederu do zbioru kukurydzy jest odseparowanie kolb od pozostałości masy oraz rozdrobnienie łodyg i liści. Jak twierdzi Andrzej Kulczyński z Claas Polska, prawidłowa praca przystawki jest zależna od odpowiedniego ustawienia kąta zbioru.

– Najlepiej, jeżeli przystawka pracuje pod małym kątem, co generuje mniejsze straty kolb. Innym, równie ważnym elementem, jest szczelina płyt zrywacza. Im cieńsza łodyga i kolba, tym szczelina będzie mniejsza. Jest ona regulowana hydraulicznie z kabiny. Warto pamiętać także o ostrych nożach, które wpływają na lepsze rozdrobnienie oraz niższe zużycie paliwa – mówi Andrzej Kulczyński z CLAAS Polska.

O czym jeszcze musi pamiętać rolnik, przygotowując kombajn do zbioru kukurydzy na ziarno?

Rolnik przygotowujący kombajn do zbioru kukurydzy na ziarno powinien również zwrócić uwagę na wysokość rośliny, którą zamierza kosić po to, by w razie potrzeby zainstalować wcześniej podwyższenie zewnętrznych ścian przystawki, dzięki czemu zmniejszy straty kolb.

Przy zbiorze kukurydzy nie należy zapominać o odpowiednim przygotowaniu kół, które można ochronić, zamawiając łamacze pozostałych łodyg ściernika, zwiększające trwałość ogumienia kombajnu.

W kwestii układu czyszczącego zwróćmy uwagę na sito górne, aby było ono otwarte mocniej w porównaniu z tradycyjnym zbożem. Sito dolne zaś powinno zostać wymontowane. Należy także pamiętać, że wszystko musi zostać jeszcze sprawdzone już podczas samej pracy na podstawie uzyskanych strat czy czystości ziarna.

Przezbrojenie maszyny musi również obejmować zaślepienie chwytacza kamieni oraz zmianę pozycji łańcuchów wciągających plon w przenośniku pochyłym. Co prawda ryzyko chwytania kamieni podczas zbioru kukurydzy jest dosyć niskie, ale zamknięty chwytacz nie będzie gromadził wilgotnych kolb, mogących powodować problemy z przemieszczaniem się materiału do bębna młócącego.

Co pomaga w przygotować kombajn do zbioru kukurydzy na ziarno?

Pomocą służą również systemy wspomagające operatora maszyny. Mogą one, podobnie jak w przypadku zboża, same zmieniać ustawienie kombajnu w zależności od warunków zbioru i wybranej optymalizacji. Wszystko opiera się na „dialogu”, który system prowadzi z operatorem, przeprowadzając go krok po kroku do optymalnego ustawienia maszyny. Proponowane ustawienia powinny być dokonane lub zatwierdzone przez operatora. Systemy automatyczne takie jak CEMOS AUTOMATIC samodzielnie dokonują regulacji ustawień systemów roboczych, uwzględniając przy tym zmieniające się w ciągu dnia warunki zbioru, a także sprawdzając i stale dostosowując nastawy. Dzięki temu otrzymujemy poziom efektywności, którego żaden operator nie mógłby osiągnąć poprzez ustawienia ręczne.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: John Deere, Claas

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *