Telus ostrzega: przez pomysły Brukseli zniknie 60 tysięcy polskich gospodarstw

Komisja Europejska chce wprowadzić rozporządzenie o odbudowie zasobów przyrodniczych (tzw. nature restoration law, NRL). Zakłada ono odbudowę środowiska naturalnego poprzez zalesianie, zwiększenie odsetka gruntów rolnych z elementami krajobrazu o wysokiej różnorodności, ponowne nawodnienie osuszonych torfowisk i zwiększenie zasobów węgla organicznego w glebach mineralnych. W konsekwencji nowe przepisy mogą poważnie ograniczyć obszar terenów uprawnych. Budzi to kontrowersje wśród rolników i producentów żywności.

Pomysły KE mogą poważnie ograniczyć produkcję rolną w Polsce

Dziś podczas posiedzenia unijnych ministrów rolnictwa Robert Telus zwrócił uwagę, że proponowane przez UE zmiany będą negatywne dla polskiego rolnictwa.

– Realizacja celów dotyczących odbudowy ekosystemów rolniczych poprzez nawadnianie osuszonych torów czy zwiększenie elementów krajobrazu na gruntach rolnych przyczyni się do ograniczenia produkcji rolnej w Polsce – ocenił minister Telus.

Unijne przepisy mogą wyłączyć z produkcji w Polsce 700 tys. ha i 60 tys. gospodarstw

Szef resortu rolnictwa wyliczył, że realizacja przepisów mogłaby oznaczać wyłączenie z produkcji rolnej dodatkowo nawet około 700 tys. ha.

– 700 tys. ha to aż ponad 4 proc. gruntów ornych. Straty w sektorze rolnym mogłyby wynieść prawie 2,5 miliarda złotych, co mogłoby doprowadzić do likwidacji nawet 60 tys. gospodarstw rolnych – powiedział Telus.

 

 

Telus: w sumie w Polsce trzeba będzie wyłączyć z produkcji 8 proc. gruntów rolnych

Zaapelował, by nie wprowadzać tak restrykcyjnych dla rolników przepisów, tym bardziej że obecnie wymogi GAEC w ramach nowej warunkowości w planach strategicznych nakazują wyłączenie 4 proc. gruntów ornych z produkcji. Więc jeśli do tego dojdą restrykcje wynikające z rozporządzenia w sprawie środowiska, to razem z wymogami warunkowości w Polsce trzeba będzie wyłączyć z produkcji 8 proc. gruntów rolnych. Czyli w sumie 1,4 mln ha!

– Przyjęcie projektowanego rozporządzenia razem z wymogami warunkowości może doprowadzić do sytuacji że w Polsce aż 8 proc. gruntów rolnych zostanie wyłączonych z produkcji rolnej – zaznaczył Telus.

Jego zdaniem polityka rolna powinna się skupić przede wszystkim na zachęcaniu rolników do prowadzenia racjonalnej gospodarki. Zaapelował, by wyłączyć z rozporządzenia przepisy nakładające zobowiązania na sektor rolny.

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *