Spada pogłowie świń i bydła, a to może obniżyć cenę zboża paszowego. Raport rynkowy

KE znosi zakaz importu zboża z Ukrainy, a Polska go podtrzymuje

15 września Komisja Europejska zniosła zakaz importu pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku z Ukrainy do pięciu krajów przyfrontowych. Polskie władze, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadziły rozporządzeniem jednostronny zakaz importu ukraińskiego zboża i rozszerzyły listę produktów objętych embargiem. (Więcej na ten temat w artykule: „Nie tylko zboża. Polska nakłada embargo także na inne produkty z Ukrainy. Jakie?

Węgry, Słowacja i Rumunia zażegnują się, że postąpią podobnie, jak Polska. Jak na razie jedynie Bułgaria stwierdziła, że nie będzie przedłużać zakazu importu z Ukrainy. 

Jak te decyzje wpłyną na rynek zbóż? To będzie wiadomo po kilku dniach od 18 września. Być może ruch nieco się ożywi, gdyż wielu rolników i nabywców wstrzymało transakcje w oczekiwaniu na ostateczne stanowisko Komisji Europejskiej. Niemniej w pierwszej połowie września ciężko było znaleźć nabywców na nasze towary u eksporterów z Niemiec czy Niderlandów, nawet w sytuacji, gdy kurs złotego w stosunku do euro jest korzystny.

Cena pszenicy konsumpcyjnej może rosnąć, ale ceny zboża paszowego mogą spadać

Jedynym zbożem, które jest obecnie poszukiwane na krajowym rynku i zanosi się na to, że tak już pozostanie przed dłuższy czas, jest pszenica konsumpcyjna. Coraz więcej mówi się o nadpodaży zboża paszowego. W tym kontekście, utrzymanie zakazu importu z Ukrainy kukurydzy jest niezbędne. 

Tym bardziej, że ostatnie dane GUS o pogłowiu zwierząt gospodarskich pokazują, że w stosunku do czerwca ubiegłego roku mamy o 1,8% świń oraz o 1,4% bydła. Spadek pogłowia jest widoczny także w ujęciu półrocznym – w stosunku do grudnia ub. r. mamy o 2% mniej świń oraz o 1,5% mniej bydła.

Gwałtownie spada produkcja mięsa wieprzowego w UE

Spadek pogłowia świń i bydła to jednak problem nie tylko polski. W pierwszej połowie 2023 r. w UE na ubój przeznaczono o 10 milionów świń mniej a produkcja mięsa spadła o prawie 9%, a więc gwałtowniej niż kiedykolwiek wcześniej. W Hiszpanii, największego producenta żywca w UE ubito o 8,4% mniej świń a w Niemczech (drugiego producenta trzody chlewnej w UE) o 9,2% mniej. Podaż świń na ubój spadła szczególnie gwałtownie w Danii, w porównaniu z poprzednim rokiem spadek sięgnął aż 19,1%.

Spada podaż świń, ale cena tuczników nie rośnie

Niestety, dane te, przynajmniej na razie nie znajdują oczekiwanego przełożenia na ceny żywca wieprzowego. Jest to spowodowane głównie mniejszym popytem eksportowym, choć ten ponoć zaczyna się lekko poprawiać. W Niemczech na dużej giełdzie kolejny tydzień z rzędu utrzymano cenę na poziomie 2,3 euro/kg w E klasie. Aczkolwiek w Polsce, podwyżce cen sprzyja obecnie słaby złoty, na co zresztą zdecydowało się już kilka zakładów.

Ceny bydła nie rosną

Na rynku żywca wołowego na razie nie widać podwyżek. Na to, kiedy wrócą, będzie miało wpływ m.in. ostateczne zakończenie sezonu pastwiskowego oraz powrót do rzeźni nabywców bydła ubijanego rytualnie.

Wahania cen nawozów i spadek cen oleju napędowego

Na rynku nawozów sytuacja jest zróżnicowana. W rejonach, w których żniwa zakończyły się później, u dystrybutorów ruch był na tyle duży, że asortyment nawozów bardzo się skurczył. Obecnie rolnicy pytają o nawozy, ale dużego zainteresowania nie ma.

Epetrol.pl spodziewa się, że do 24 września paliwa będą nadal tanieć. PB 95 będzie kosztować 6,11–6,29 zł/l. Diesel może na niektórych stacjach zejść poniżej 6 zł za litr. Z kolei zwyżka wynikająca z dynamiki rynku hurtowego gazu LPG przełoży się wzrost cen LPG do poziomu 2,91–3 zł/l.

Analitycy oceniają jednak, że obecnie nie ma podstaw na rynkach globalnych do obniżki wszystkich cen paliw, a to co dzieje się w Polsce jest grą polityczną. Niestety przekłada się to na dostępność paliw, co odczuwają rolnicy.

Magdalena Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *