Złe prognozy USDA dla rynku mleka. Małe i średnie gospodarstwa będą wycofywać się z produkcji

Mocne ochłodzenie nastroju na europejskim rynku mleka

Produkcja mleka na terenie Unii Europejskiej pozostanie na niezmienionym poziomie, wynoszącym około 144,0 mln ton. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2023 r. produkcyjność krów w krajach UE wzrosła, rekompensując spadek pogłowia wynoszący ponad 100 tys. krów. Według raportu USDA, tendencja ta jest związana z systematycznie wdrażaną polityką ochrony środowiska i podwyższania dobrostanu zwierząt w krajach Wspólnoty. Wzrasta ilość wyspecjalizowanych gospodarstw, które kładą nacisk na wzrost wydajności zwierząt przy jednoczesnym ograniczeniu pogłowia. W szczególności trend ten dotyczy Holandii, w której liczba krów mlecznych ma zostać znacznie zredukowana w ramach programu zmniejszenia emisji tlenków azotu na pastwiskach.

Nowe przepisy stawiają producentów mleka przed dylematem: albo inwestować niemały kapitał w nowoczesne, bardziej przyjazne dla klimatu technologie, albo stopniowe wygaszanie swojej produkcji i odejście od sektora mleczarskiego. Wybór tej drugiej ścieżki jest dodatkowo podsycany spadającymi cenami mleka w skupie i utrzymującymi się bardzo wysokimi kosztami produkcji. Nikogo zatem nie dziwi, że w efekcie spadającej opłacalności produkcji mleka w pierwszej kolejności zamykają się małe i średnie gospodarsta mleczne u czołowych producentów mleka w UE – w Niemczech, Francji, Hiszpanii i Polsce.

Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem zarówno na rynku światowym, jak i Europejskim, jest zwiększona podaż mleka na rynku związana z sezonową nadprodukcją, oraz spadający popyt na przetwory mleczne w skutek panującej inflacji. Ponadto nie potwierdziły się wczesniejsze przewidywania o wzroście importu ze strony kluczowych krajów azjatyckich.

W Stanach Zjednoczonych pomimo niekorzystnej sytuacji, produkcja mleka będzie rosnąć 

W przypadku USA, analitycy oczekują umiarkowanego wzrostu produkcji mleka, pomimo znacznych spadków cen na rynku eksportowym. Do maja 2023 r. eksport z USA do Azji Południowo-Wschodniej spadł o jedną trzecią w porównaniu do ubiegłego roku. Zdaniem analityków, przygotowywane nowe umowy handlowe dają nadzieję na poprawę możliwości eksportowych amerykańskich produktów mlecznych.

USDA koryguje wcześniejsze prognozy dotyczące produkcji mleka w Nowej Zelandii

W Nowej Zelandii dobre warunki pogodowe przyczyniły się do wzrostu wydajności użytków zielonych, która przełożyła się na 3% wzrost produkcji mleka w ciągu pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Dalsze prognozy pogody są na tyle sprzyjające, że USDA skorygowało swoją wcześniejszą przewidywania i obecnie szacuje wzrost tamtejszej produkcji nawet o 2%. Nowozelandzcy rolnicy nie są jednak wolni od problemów, które doskwierają poroucentom mleka w innych częściach świat – niskie ceny mleka w skupie i rosnącymi koszty produkcji również hamują jej wzrost.

Z kolei w Australii niedobór pracowników i przejście z produkcji mleka na bardziej dochodowy obecnie opas bydła, powodują spadek oczekiwanej produkcji. Spodziewana produkcja białego surowca w Australii może być nawet o 4% niższa niż w roku ubiegłym.

Popyt ze strony Chiny sukcesywnie spada

Duża część mleka w proszku jest eksportowana na rynek chiński, zwłaszcza z Oceanii. Według raportu USDA, niebawem może się to zmienić. Wszystko przez spodziewany znaczący wzrost produkcji mleka w Chinach i zmniejszenie zależności od importu zarówno z Nowej Zelandii jak i krajów Unii.

Ze względu na wzrost lokalnej produkcji mleka, rośnie także produkcja przetworów mlecznych w Chinach. Dotyczy to w szczególności produkcji pełnego mleka w proszku, która dodatkowo dotowana jest przez państwo. W przypadku samego PMP chiński import spadł o 34% w porównaniu z rokiem poprzednim. Analizy nie są przychilne także dla wcześniej kwitnącego wręcz importu masła do Chin. Według najnowszych porgnoz, import spadnie w tym roku o około 12%.

 

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *