Ceny tuczników spadły nawet o 1,20 zł/kg! Ile zakłady mięsne płacą za świnie na koniec sierpnia 2023?

Ceny tuczników w Polsce runęły! Spadki wynoszą nawet 1,20 zł

Ceny świń w Polsce spadają w zastraszającym tempie. Prawie wszystkie monitorowane przez nas zakłady mięsne po raz kolejny obniżyły stawki. ZM Mróz płaci już o 1,2 zł mniej za wagę poubojową niż tydzień temu.

Z naszej sondy (ceny pod artykułem) wynika, że ceny skupu tuczników wahają się w granicach: od 7 zł/kg do 8,10 zł/kg w wadze żywej. Z kolei w klasie E stawki wynoszą już poniżej 10 zł/kg, a miejscami nawet poniżej 9 zł/kg.

Z danych KOWR i MRiRW wynika natomiast, że od drugiej dekady lipca br. na rynku krajowym utrzymuje się spadek cen skupu trzody chlewnej. W dniach 14–20.08.2023 r. (dane ZSRIR MRiRW) za świnie rzeźne dostawcy uzyskiwali średnio 8,05 zł/kg, o 3% mniej niż w poprzednim tygodniu oraz o 8,5 proc. mniej niż przed miesiącem. Cena tego żywca była o 8 proc.  wyższa niż przed rokiem.

Dlaczego ceny świń spadają?

Według ekspertów obniżki te są spowodowane spadkiem importu z krajów unijnych.

– Europa jest głównym eksporterem wieprzowiny na świecie. Jeżeli by się nie udało tego mięsa sprzedać na zewnątrz, to całą UE mogłoby zalać mięso, które nie znalazłoby odbiorców w krajach trzecich. Dlaczego to takie ważne? Obecnie mamy najwyższą cenę za ten towar. To sprawia, że kontrahenci poszukują tańszej alternatywy, odwracając się od europejskich handlarzy. Niestety musiało to skutkować obniżeniem ceny, których cena w tym momencie jest już tylko 30 groszy wyższa aniżeli największy konkurent UE, czyli USA – zaznacza Bartosz Czarniak z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus.

Ekspert dodaje, że dodatkową przyczyną, która spowodowała spadki cen żywca są ceny pasz.

– Spadające koszty produkcji pozwalają handlującym na obniżenie ceny żywca tak, aby zachować opłacalność produkcji producentowi, a zarazem stworzyć konkurencyjność na rynku. Mówimy tutaj o handlu na nowe umowy, bo realizując obecne umowy zakłady najpewniej po prostu zwiększają sobie marże – zaznacza Czarniak.

W ocenie Czarniaka jest szansa na lekkie odbicie cen.

– Może być ono spowodowane większym handlem, który jest realizowany zwykle we wrześniu – przewiduje ekspert.

W Niemczech ceny świń bez zmian po dużych spadkach

Natomiast w Niemczech dużej giełdzie VEZG ceny świń po ostatnich dużych obniżkach kolejny tydzień z rzędu pozostały bez zmian. Stawka za tuczniki utrzymała się na poziomie 2,30 euro/kg. Będzie obowiązywała do 6 września. Przeliczając na złotówki, niemieckie tuczniki skupowane są po ok. 10,28 zł/kg.

–  Na niemieckim rynku tuczników istnieje zrównoważona relacja między podażą i popytem. Dlatego ceny pozostają stabilne – wyjaśnia Stowarzyszenie Producentów Żywca i Mięsa (VEZG).

Spada eksport świń i wieprzowiny z Polski

Jeśli zaś chodzi o handel międzynarodowy, to spada eksport mięsa, żywca oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych z Polski. W pierwszym półroczu 2023 r. był o 11 proc. mniejszy niż w pierwszym półroczu 2022 r. i wyniósł 289 tys. ton (w ekwiwalencie tusz). W tym czasie do Polski przywieziono 468 tys. ton asortymentu wieprzowego, o 13 proc. mniej niż przed rokiem. Import żywca wieprzowego wyniósł 3,6 mln sztuk – były to głównie prosięta i warchlaki.

USDA: import wieprzowiny do Chin nie wzrośnie

Nie ma też większych szans na wzrost importu mięsa wieprzowego z UE do Chin. Z najnowszych prognoz wynika, że w 2024 roku produkcja trzody chlewnej w Chinach spadnie o 1 procent ze względu na zmniejszające się stado macior. W ślad za mniejszą ilością zwierząt do uboju, spadnie także produkcja wieprzowiny. Nie spowoduje to jednak większych zakupów mięsa. Według departamentu rolnictwa USA (USDA) import wieprzowiny w 2024 r. utrzyma się na podobnym poziomie jak w 2022 r. i 2023 r.​

Jakie są aktualne ceny skupu świń w Polsce? Sonda z 25 sierpnia 2023 roku (w porównaniu do cen z 18 sierpnia 2023)?

Oto, jakie były ceny skupu świń w poszczególnych skupach w całej Polsce:

Kujawsko-pomorskie:

 • Kwiecińscy, Żnin – 7,15 zł/kg (spadek o 35 gr);

Lubelskie:

 • ZM Wierzejki – 7,00-7,60 zł/kg (spadek o 40-50 gr);

Łódzkie:

 • Złotex, Złoczew – 7,50 zł/kg (spadek o 40 gr);
 • Marciniak, Sędzimirowice – 7,70 zł/kg (spadek o 20 gr);
 • Kawiks Patoki – 8,00 zł/kg bez zmian;

Małopolskie:

 • PW Laskopol Limanowa – 7,90 zł/kg (bez zmian);

Mazowieckie:

 • ZM Mościbrody – 10 zł/kg wbc kl. E (bez zmian);

Podlaskie:

 • ZM Bost, Turośń Kościelna – 7,20-7,60 zł/kg (spadek o 60-70 gr);

Podkarpackie:

 • Kabanospol, Wielopole Skrzyńskie – 8,10 zł/kg (spadek o 30 gr);

Wielkopolska:

 • Jóźwiakowski – 7,20-7,80 zł/kg  (bez zmian);
 • Mróz – 8,60 zł/kg (wbc kl. E) (spadek o 1,20 zł);

Kamila Szałaj
fot. arch.

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *