Wołowina z Australii zaleje nasz rynek? „Widać ogromny problem”

Copa-Cogeca alarmuje Komisję Europejską

Szefowie Copa Christiane Lambert i Cogeca Ramon Armengol napisali do Valdisa Dombrovskisa, wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisj Europejskiej i komisarza ds. handlu oraz Janusza Wojciechowskiego komisarza ds. rolnictwa list w sprawie kończących się obecnie negocjacji nad umową o wolnym handlu z Australią. Zwrócono w nim uwagę na sprawy wrażliwych dla unijnych rolników rynku wołowiny, baraniny i cukru.

– W czasie, gdy sektory te znajdują się pod ogromną presją wewnętrzną oraz skumulowanego wpływu już zawartych umów handlowych stwierdzamy, że jakikolwiek znaczący dostęp do tych rynków, zgodnie z tym, co oczekują nasi koledzy z Australii, jest nie do przyjęcia i byłby bardzo źle przyjęty przez naszą wspólnotę rolniczą – czytamy w piśmie szefów Copa-Cogeca.

Czy UE zostanie zalana przez towar z Australii?

Unijne lobby podkreśliło, że w sprawie tej należy wziąć pod uwagę także wpływ dwustronnych umów handlowych zawieranych przez Wielką Brytanię. W efekcie Unia Europejska jest narażona na podwójny wolumen napływu tych samych towarów na swój rynek. Zdaniem Copa-Cogeca rolnictwo nie może być kartą przetargową umożliwiającą doprowadzenie do końca tego porozumienia, a importerzy muszą być zobligowani do spełniania kosztownych i wymagających unijnych standardów  produkcji.

Czy UE wydała zbyt dużo koncesji handlowych?

O tym, że Australijczycy chcą uzyskać w negocjacjach znaczący dostęp do unijnych rynków rolnych wiedzą bardzo dobrze polscy hodowcy, którzy od dawna alarmują Komisję Europejską, że suma przyznanych w ostatnich latach koncesji handlowych osiągnęła masę krytyczną.

– Widzimy presję na sektor wołowiny ze strony kolejnych negocjowanych przez Komisję Europejską umów o wolnym handlu. Kontyngenty w pojedynczych umowach może nie robią dużego wrażenia. Jednak jak zsumuje je wszystkie to widać ogromny problem – mówi Jacek Zarzecki Prezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Czy Australia jest dużym eksporterem wołowiny na świecie?

Australia jest jednym z największych producentów i eksporterów wołowiny na świecie, która po latach spadającej produkcji wydaje się być u progu cyklicznego ożywienia.

Przeczytaj również: Jak poprawić rentowność polskich gospodarstw hodujących bydło mięsne?

Największe obszary produkcji wołowiny w Australii znajdują się głównie w stanach takich jak:

  • Queensland,
  • Nowa Południowa Walia,
  • Wiktoria i Australia Zachodnia.

Australijska wołowina jest eksportowana na wiele rynków, w tym do Stanów Zjednoczonych, Chin i Japonii.

Zakaz importu wołowiny zniesiony

WAŻNE dla hodowców bydła. Eksport polskiej wołowiny może gwałtownie wzrosnąć

wk

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *