Trójkąt, kogut, gaśnica? Co musi być w ciągniku? Jaki mandat grozi za braki w wyposażeniu?

Obowiązkowo trójkąt – tablica wyróżniająca

ciągniki rolnicze oraz inne pojazdy wolnobieżne, wraz z przyczepami przeznaczonymi do łączenia z nimi, powinny być wyposażone w trójkątną tablicę wyróżniającą. Jednak istnieje ważne wyjątki od tej zasady.

W przypadku, gdy pojazd wchodzi w skład zespołu i nie jest ostatnim pojazdem tego zespołu, nie wymaga się tablicy wyróżniającej. Oznacza to, że pierwsza przyczepa, będąca częścią zespołu ciągnika rolniczego, nie musi być oznaczona trójkątem, pod warunkiem, że trójkąt jest zamontowany na ostatniej przyczepie.

Taka sama zasada obowiązuje, gdy ciągnik rolniczy porusza się w kolumnie pojazdów tego typu. Również wówczas, gdy maszyna rolnicza znajduje się w środku kolumny, nie musi mieć tego oznaczenia.

Jazda z pługiem czy przyczepami. Kiedy wolno używać tzw. koguta?

Traktorzyści często nadużywają stosowania sygnału lampy błyskowej barwy żółtej, tzw. koguta. Zapewne robią to w myśl zasady: im więcej, tym bezpieczniej. Jednak nie zawsze dozwolone jest używanie takiego światła. Jest to ściśle regulowane przepisami.

KRADZIEŻ CIĄGNIKÓW

Złodzieje „buchnęli” 3 nowiutkie ciągniki warte ponad 2 mln zł

Kiedy zatem rolnikowi w ciągniku rolniczym wolno „błyskać” kogutem? Cięgniki rolnicze wykonujące prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne zobowiązane są do korzystania z żółtych sygnałów błyskowych. Również pojazdy, które ze względu na swoją konstrukcję, ładunek lub nietypowe zachowanie na drodze mogą stwarzać potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, są zobligowane do używania żółtych sygnałów błyskowych.

Zatem jadąc z opryskiwaczem lub pługiem powinno się używać koguta, jednak już podczas poruszania się z przyczepami nie jest to wskazane.

Czy potrzebna mi gaśnica?

To pytanie często pojawia się w kontekście bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ciągnik rolniczy, jak każdy inny pojazdy poruszający się po drogach publicznych, musi być wyposażony w gaśnicę ABC. Ustawodawca nie przewiduje o jakiej wadze ma to być gaśnica. Ważne, żeby była. Inaczej jest w przypadku kombajnów. Tutaj już posiadanie dodatkowej o wadze 6 kg proszku typu ABC obowiązuje właścicieli pojazdów wielkogabarytowych, w tym kombajnów zbożowych.

Brak wyposażenia oznacza mandaty. W jakiej wysokości?

Według obowiązujących przepisów, kierowcy, którzy nie posiadają gaśnicy w ciągniku rolniczym narażeni się na mandaty w wysokości 500 złotych. 

Zdecydowanie więcej, bo nawet 3 tys. zł grzywny może grozić rolnikom, którzy używają „koguta”, kiedy nie jest to potrzebne, albo tego nie robią, gdy jest on wymagany. Warto zatem pamiętać o tym, żeby uniknąć później kłopotów z policją.

Michał Czubak

fot. fot. ilustrujące/arch. policja.pl

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *