Część Piątki dla zwierząt wraca do Sejmu! Jak „zieloni” chcą zlikwidować hodowlę?

Podczas dzisiejszego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz zakazu hodowli zwierząt na futro posłanka Małgorzata Tracz z Partii Zielonych zaprezentowała założenia projektu ustawy, który wprowadza od 2029 r. całkowity zakaz hodowli zwierząt na futra.

Koniec hodowli zwierząt na futra do 2029 roku?

W projekcie znalazła się propozycja zakazu powstawania nowych ferm od 2025 r. oraz likwidacja już istniejących do 2029 r. Podczas pięcioletniego okresu przejściowego hodowcom będą wypłacane odszkodowania. Zostaną one wyliczone na podstawie średniorocznego przychodu podmiotu za dwa lata wstecz. W pierwszym roku wypłacania odszkodowań czyli w 2024 r. hodowcy mogliby liczyć na 25% średniorocznego przychodu, a w kolejnych latach byłoby to odpowiednio:

  • 2025 – 20%,
  • 2026 – 15%
  • 2027 – 10%
  • 2028 –  5%

Piekarska: czas skończyć z barbarzyństwem ferm futrzarskich

Projekt został entuzjastycznie przyjęty przez organizacje pozarządowe oraz członków Parlamentarnego Zespołu na rzecz zakazu hodowli zwierząt na futro.

– To jest dobry projekt, który przewiduje rekompensaty dla hodowców. Czas skończyć z barbarzyństwem ferm futrzarskich – napisała na platformie X posłanka Katarzyna Piekarska

– 13 lat! Tyle trwa już debata o zmianie przepisów dotycząca hodowli zwierząt na futra! Kolejne kraje w tym czasie wprowadziły znaczne ograniczenia lub zakazy. Liczba ferm w Polsce spada, a wiele z nich to kapitał zagraniczny! Czas na zakaz! Pora, żeby Polacy i Polki przestali ponosić koszty społeczne i środowiskowe tego okrutnego przemysłu! – napisała Fundacja Viva.

Piątka dla zwierząt wraca do Sejmu. Co na to ministerstwo rolnictwa?

Na posiedzeniu resort rolnictwa reprezentował dyrektor departamentu bezpieczeństwa żywności i weterynarii. – Dla ministerstwa sprawa dobrostanu zwierząt gospodarskich i także zwierząt futerkowych jest sprawą bardzo ważną – mówił Wojciech Wojtyra z MRiRW, który przypomniał, że w ostatnich latach dwukrotnie były zmieniane przepisy dotyczące dobrostanu aby poprawić warunki bytowania zwierząt futerkowych. Podkreślił, że hodowla tych zwierząt ma charakter spadkowy.

Przedstawiciele resortu rolnictwa wysoko ocenili projekt ustawy i jego uzasadnienie oraz zgłosili uwagi techniczne.

Sprzeciw branży futerkowej. Wójcik: Dzisiaj my, jutro inni​

Równolegle odbywały się obrady Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, który debatował nad rozwojem polskiego rolnictwa. Jego przewodniczący poseł Jarosław Sachajko przekonywał, że rolnictwo to jest system naczyń połączonych.

-Organizacje lewackiej działają zgodnie z zasadą salami, najpierw chcą zamknąć jedną branże rolną, a potem kolejne. Mieszkańcy wsi to wiedzą, ale mieszkańcy miast powinni wiedzieć, że ich to też dotyczy. Bo zamknięcie np. branży futrzarskiej to wzrost cen produktów mięsnych w sklepach – mówił poseł Jarosław Sachajko. 

– Nie ma zgody na jakiekolwiek zakazy. Dzisiaj my, jutro inni. Musimy się zorganizować – mówił podczas posiedzenia o zakazie hodowli zwierząt futerkowych Szczepan Wójcik prezes Instytutu Gospodarki Rolnej.

– W Holandii zaczęło się od futer, a teraz rolnicy muszą tam walczyć o prawo, aby móc być rolnikiem – dodała Monika Przeworska dyrektor IGR.

wk

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *