Potężna broń do zwalczania chwastów. Brona Kverneland Arcadia ma aż 12 metrów szerokości roboczej

Jak działa brona Arcadia?

Jak wynika z informacji opublikowanej przez producenta brony, doskonale sprawdza się w uprawach rzędowych, zbożach i warzywach. Kiedy rolnik ma ograniczone możliwości i nie może zastosować chemicznych środków ochrony roślin, z pomocą przychodzi mu Arcadia. Maszyna wyciąga na powierzchnię chwasty, jednocześnie odsłaniając korzenie i zostawiając rośliny na glebie do wyschnięcia. Taki sposób usuwania chwastów, zdaniem producenta, redukuje możliwość ich odrastania niemalże do zera.

Brona Arcadia ma pozytywny wpływ na glebę

Jak przekonuje producent, brona Arcadia zapewnia wymagany efekt kruszenia i wyrównania gleby poprzez rozbicie jej wierzchniej warstwy i zerwanie wierzchniej pokrywy, co ma pozytywny wpływ na wschody nasion i przywraca przepływ wody, jednocześnie stymulując rozwój organizmów żyjących w glebie.

Jak wygląda brona Arcadia?

Brona Arcadia to maszyna, która ma 420 zębów o średnicy 7 mm, których nacisk i kąt są regulowane niezależenie sterowaniem hydraulicznym i monitorowane poprzez specjalne wskaźniki widoczne z kabiny. Zastosowanie w uprawie ustawień podwójnego nacisku i intensywności przekłada się na wydłużenie okien roboczych brony zębowej. Możliwe jest ustawienie zębów pod kątem łagodnym, dzięki czemu redukuje się ryzyko uszkodzenia roślin będących we wrażliwej fazie uprawy.

Jak działają zęby w bronie Arcadii?

Jak informuje portal Profitechnika: „Arcadia pozwala na szeroki zakres nacisku do 5 kg na ząb. 420 zębów o średnicy 7 mm rozmieszczono w siedmiu rzędach, między którymi odstęp wynosi 2,8 cm i zapewnia wydajne odchwaszczanie mechaniczne”. Równy rozkład nacisku zębów jest możliwy dzięki temu, że przy każdym z nich jest sprężyna napinająca. Pielenie wyższych redlin i wyższa wydajność są możliwe dzięki prześwitowi pod belką równemu 58 cm. Położenie kół znajdujących się z przodu ramy można dostosować do odległości między rzędami upraw i redlinami.

Nowe modele Arcadii w wersji ISOBUS

Brona zębowa Arcadia zostanie wprowadzona na rynek w szerokości 12 m. Jak informuje producent, kolejne modele zostaną połączone z systemem ISOBUS. Ponadto Arcadia jest wyposażona w 10 sekcji, z których każda ma 1,20 m, dzięki czemu każdy segment może być podnoszony automatycznie.

Czy Arcadią można przemieszczać się po drodze?

Producent brony Arcadia w trosce o bezpieczeństwo innych użytkowników ruchu drogowego zastosował system portfelowy do wersji trzyczęściowej o szerokości transportowej, równej ok. 3 cm. Ponadto maszyna ma instalację świateł drogowych i tablice ostrzegawcze.

Kiedy rolnicy będą mogli kupić Arcadię?

Kupno Arcadii będzie możliwe w roku 2024, zaś pełna produkcja została zaplanowana na 2025 r.

Rolnicy. Podlasie

Talerzówka łańcuchowa na testach u Tomka i Moniki z „Rolnicy. Podlasie”. „Pierwsza taka maszyna w Polsce” [WIDEO]

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: Profitechnika, Kverneland

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *