Ceny zbóż spadają, a rosną ceny nawozów. Raport z rynków rolnych

Ceny zbóż spadają, a sprzedaż nadal ograniczona

Na krajowym rynku zbóż obniżki. Staniała nawet pszenica konsumpcyjna, Jest to spowodowane m.in. spadkiem notowań giełdowych, jak i umocnieniem złotego w stosunku do euro.

W portach jest zapotrzebowanie na pszenicę konsumpcyjną, aczkolwiek jak wskazują handlowcy pogłębia się problem z jakością i parametrami. Wygrywają ci, którzy mają kontrakty na ziarno o szerokim wachlarzu parametrów, co pozwala na żonglowanie pomiędzy nimi.

Zainteresowanie sprzedażą zbóż ze strony rolników jest niskie, nie ma się jednak co dziwić, skoro ceny są już obecnie niższe niż były jeszcze przed żniwami.

Na wschodzie Polski, w przeciwieństwie do zachodniej części kraju, kukurydzy na polach już nie widać. Zbierane ziarno ma już gorsze parametry a ponadto lokalnie występuje już problem z wjechaniem w pole.

Zbiory zbóż wyższe, ale zapasy niższe

Najnowsze raporty z rynków globalnych wskazują na podniesienie prognozy światowej produkcji zbóż ogółem (pszenicy i zbóż gruboziarnistych) w sezonie 2023/2024 o 3 mln t/m (miesiąc do miesiąca). Zmiany od października obejmują lepsze perspektywy dla kukurydzy, związane głównie z raportami o lepszych niż oczekiwano plonach w USA, a także zwiększonymi danymi dotyczącymi pszenicy, odzwierciedlającymi najnowsze aktualizacje dotyczące Ukrainy, Rosji i Turcji.

W związku z oczekiwaniami dotyczącymi rekordowych zbiorów kukurydzy na świecie przewiduje się, że całkowita produkcja zbóż (pszenicy i ziaren gruboziarnistych) wzrośnie o 1% w sezonie 2023/2024. Chociaż produkcja pszenicy rok do roku będzie mniejsza, nadal oczekuje się, że zbiory będą drugie co do wielkości w historii.

Całkowity popyt szacuje się na 2308 mln ton (+2%), głównie ze względu na wzrost popytu na pasze i ze stromy przemysłu. Światowe zapasy na koniec roku 2023/2024 spadną o 2% do 585 mln ton, co będzie siódmym rokiem spadkowym, obejmujących redukcje w przypadku pszenicy (-6%), jęczmienia (-11%) i owsa (-50%).

Warto także zwrócić uwagę na ostatnie doniesienia z Niemiec, gdzie ciągłe opady deszczu uniemożliwiają dokończenie zasiewów zbóż ozimych. Dotyka to zwłaszcza północnych rejonów kraju, może mieć konsekwencję w redukcji planowanych areałów zasiewów pszenicy ozimej. Podobne sygnały płyną także z Francji.

Ceny świń w Polsce nieznacznie, ale rosną

Na krajowym rynku żywca wieprzowego wzrost popytu związany ze zbliżającymi się powoli świętami, w połączeniu z ograniczoną podażą, stymuluje podwyżki. Z kolei u naszych zachodnich sąsiadów w kolejnym tygodniu utrzymano ceny na poziomie 2,1 euro/kg w klasie E. W Danii natomiast odnotowano zwyżkę na poziomie 20 koron/kg.

Ceny świń

Lekki optymizm na rynku trzody. Czy przed świętami ceny świń będą rosnąć?

Hiszpanie lokują się silniej na unijnym rynku, co może blokować wzorst ceny żywca w całej UE

Ogólnie jednak na rynku żywca wieprzowego w UE, jak twierdzi dyrektor hiszpańskiej giełdy Mercolleida, sytuacja jest w miarę stabilna, aczkolwiek rynek spodziewa się zwiększenia popytu na żywiec, zwłaszcza w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Farmerzy w Niemczech w oczekiwaniu na wzrost cen, który jednak nie nastąpił, sprzedają cięższe świnie, co zrównoważyło popyt ze strony rzeźni.

Na rynkach poza Unią, sytuacja niemalże się nie zmienia, co powoduje jednak, że konkurencja o poza unijne rynki jest coraz większa. Ceny świń w USA nadal spadają, niski poziom utrzymuje też Brazylia. Hiszpanie, chcąc utrzymać się wśród eksporterów, musza podążać też tą drogą. Tymczasem popyt importowy ze strony Chin spadł, co oznacza, mniejsze zakupy zarówno od Amerykanów, Brazylijczyków i Hiszpanów. Aczkolwiek, jak zaznacza dyrektor hiszpańskiej giełdy, Brazylia pomimo tego, wzmacnia swoją pozycję eksportera nie tylko w Chinach, ale także w krajach Azji Płd. Wschodniej. Ze względu na mniejszy eksport do krajów trzecich, Hiszpania koncentruje się na sprzedaży w kraju oraz wewnątrz Unii, co może skutecznie blokować wzrost cen żywca w unijnej wspólnocie.

Ceny nawozów azotowych w górę

Na krajowym rynku nawozów trwa wzrost cen nawozów azotowych. To nimi, jak zaznaczają dystrybutorzy, są obecnie najbardziej zainteresowani kupujący. Ceny pozostały na dotychczasowych poziomach jedynie w tych punktach, gdzie do cenników nie wprowadzono jeszcze nawozów z nowych dostaw. Jednocześnie niektórzy dystrybutorzy, którzy mają na składach jeszcze dużo nawozów wieloskładnikowych, chcąc zachęcić do zakupu, robią promocje właśnie na te nawozy.

Ceny nawozów

Ceny nawozów azotowych w górę. Nowy cennik Agrochem Puławy

Ceny paliw w dół

Na stacjach paliw w najbliższym tygodniu jak prognozują analitycy z epetrol.pl, będzie taniej. Na obniżkę kosztów tankowania wpłynie spadek cen na rynku hurtowym. Najbardziej stanieje benzyna. Ceny Pb 95 będą wahały się w przedziale 6,39–6,51 zł/l, diesla – 6,65–6,76 zł/l a LPG 3,04–3,10 zł/l. Powodem niepokoju dla kierowców tankujących LPG mogą być jednak doniesienia na temat nowego pakietu unijnych sankcji, który może zawierać zakaz importu gazu płynnego z Rosji.

Magdalena Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *