Podatek rolny w 2024 roku wyższy o ponad 32 zł za hektar!

Z ponad trzydziestozłotowym wzrostem stawki podatku rolnego na hektar rolnicy mieli do czynienia już w tym roku. Niestety i w przyszłym nie będzie lepiej.

Z czego wynika tak duży wzrost podatku rolnego?

Ze względu na to, że średnia cena skupu żyta, która jest podstawą do ustalenia podatku rolnego na przyszły rok wzrosła do około 87 zł/dt, a stawka tej daniny na hektar przeliczeniowy wyniesie w przyszłym roku 217,33 zł i będzie tym samym o 17,4% wyższa, niż tegoroczna.

Przypominamy, że cenę żyta na poczet podatku rolnego ustala się w oparciu o cenę za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 r., czyli licząc od drugiego kwartału bieżącego roku wstecz. Na przyszłoroczną stawkę podatku rolnego ma więc wpływ cena żyta w czwartym kwartale 2020 r., czterech kwartałach 2021 r. i 2022 r. oraz w dwóch pierwszych kwartałach bieżącego roku.

Najbardziej cenę żyta, od której zależy stawka podatku w przyszłym roku, podbiła ubiegłoroczna cena tego zboża, która w każdym z czterech kwartałów, według GUS, byłą powyżej 110 zł/dt, a w II kwartale podchodziła nawet do 140 zł/dt. Nie wiadomo, ile będzie kosztowało żyto w przyszłym roku, ale zapewne już takich stawek nie osiągnie, bardziej prawdopodobna jest cena mniej więcej o połowę niższa. Dla rolników nie jest to sytuacja bynajmniej korzystna.

ceny żyta na podstawie ktorego ustalano podatek rolny

FOTO: Tygodnik Poradnik Rolniczy

Jakie będą stawki podatku rolnego za 1 hektar?

Tak więc za 1 hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstwa rolnego, rolnicy zapłacą 185,12 zł rocznie (równowartość 2,5 dt żyta) a za grunty rolne, które nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego podatek rolny wyniesie 433,15 zł zł (równowartość 5 dt żyta). Jeśli na gruntach rolnych prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż rolnicza – zamiast podatku rolnego płaci się podatek od nieruchomości.

jak zmieniały się stawki podatku rolnego

FOTO: Tygodnik Poradnik Rolniczy

O ostatecznej wysokości podatku rolnego decyduje rada gmina po zasięgnięciu opinii izby rolniczej

Według ustawy o podatku rolnym, rady gmin mają uprawnienia do obniżenia cen skupu podawanych przez GUS. Jeśli będą chciały to zrobić, muszą zasięgnąć opinii właściwej miejscowo izby rolniczej. Wpływy z podatku rolnego są jednak jedną z kategorii dochodów własnych gmin, tak więc w ich interesie nie leży obniżanie cen skupu żyta ogłoszonych przez GUS. Ponadto ustawa o podatku rolnym przewiduje szereg zwolnień oraz ulg w opłacie tej daniny.

Kto musi zapłacić podatek rolny?

Do opłacania podatku rolnego zobligowani są:

  • właściciel gruntu,

  • posiadacz samoistny, czyli ten, kto używa gruntów jak właściciel, choć nim nie jest,

  • użytkownik wieczysty gruntów, które są własnością publiczną (państwową lub samorządową),

  • posiadacz gruntów, które są własnością publiczną, bez względu na umowę, czyli np. dzierżawca ziemi od KOWR,

  • dzierżawca gospodarstwa rolnego, czyli gruntów o powierzchni 1 hektara przeliczeniowego lub większych, które są dzierżawione w ramach umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub rencie strukturalnej.

Porady prawne dla rolników

Kiedy KRUS może wyłączyć rolnika z ubezpieczenia społecznego? Co z opłaconymi składkami?

Magdalena Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *