O czym rolnik musi pamiętać, aby nie przepadły mu dopłaty bezpośrednie?

ARiMR wypłaca rolnikom zaliczki dopłat bezpośrednich

Trwa wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. Od 16 października ARiMR wypłaciła rolnikom ok. 6 mld zł.

– Z tej kwoty 5,21 mld zł to płatności bezpośrednie – wpłynęły one na konta 993 tys. rolników. Z kolei 0,85 mld zł trafiło do 609 tys. gospodarzy z tytułu płatności ONW – tłumaczy Agencja. 

Zaliczki także dla rolników wytypowanych do kontroli na miejscu

W tym roku nastąpiła duża zmiana ws. wypłat zaliczek. Otóż otrzymują je także rolnicy wytypowani do kontroli na miejscu. Do tej pory zaliczki wypłacano tylko tym rolnikom, którzy nie podlegali w danym roku kontrolom. To budziło niezadowolenie i poczucie niesprawiedliwego traktowania. Dlatego izby rolnicze od lat domagały się, by zaliczki dawać wszystkim gospodarzom, a dopiero po zakończeniu kontroli i wydaniu decyzji wykonać końcowe rozliczenie. 

Rolniku, upewnij się, że dopłaty bezpośrednie wpłyną na Twoje konto

Jednak żeby otrzymać zaliczki dopłat bezpośrednich, rolnik musi pamiętać o ważnej kwestii. ARiMR przypomina, że przeleje pieniądze wyłącznie na konta bankowe zgłoszone we wpisie do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by sprawdzić, czy we wpisie został wskazany aktualny rachunek.

– Pieniądze środki trafiają wyłącznie na konta bankowe zgłoszone we wpisie do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne – zaznacza ARiMR.

Jak rolnik może zgłosić zmianę rachunku bankowego?

Rolnik jest obowiązany do zgłoszenia kierownikowi biura powiatowego Agencji każdej zmiany danych zawartych we wniosku w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zgłoszenia tego dokonuje się na formularzu wniosku o wpis do ewidencji producentów. Wnioski mogą być wnoszone osobiście, za pośrednictwem poczty lub ePUAP. Należy pamiętać, że posiadaczem lub współposiadaczem wskazanego rachunku bankowego lub rachunku w SKOK, musi być rolnik.

ARiMR ma czas na wypłatę zaliczek do 30 listopada

ARiMR ma czas na wypłatę zaliczek do 1 grudnia 2023 roku. Zastrzega, że zaliczki będą wypłacane systematycznie w miarę dostępności środków na ten cel. Od 1 grudnia rozpocznie się wypłata reszty płatności, w tym ekoschematów. 

A jakie są STAWKI dopłat bezpośrednich w złotówkach? Sprawdź TUTAJ

Stawki dopłat bezpośrednich 2023

Dopłaty bezpośrednie 2023: znamy oficjalne STAWKI

Stawki dopłat bezpośrednich 2023

Dopłaty bezpośrednie za 2023 DUŻO niższe niż przed rokiem. Sprawdź, o ile

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *