Nowe maszyny zielonkowe od Pöttingera, w tym przyczepa Jumbo 5000

Przyczepa samozbierająca Pöttinger Jumbo 5000

Jumbo 5000 to nowy model przyczepy samozbierającej od Pöttinger, która poszerza serię wysokowydajnych przyczep samozaładowczych, do której należą Jumbo 7000 i 8000. W ofercie znajduje się 6 modeli o pojemności ładunkowej od 32 do 54 m3, z których każdy ma ruchomą ścianę przednią.

W konstrukcji kontrolowanej dostępne są dwie wersje podbieracza o szerokości:

  • 1,89 m – sześciorzędowy, wszechstronny,
  • 2,30 m – siedmiorzędowy, profesjonalny.

Średnica rotora załadowczego wynosi 800 mm, a szerokość 1,58 m. 8 rzędów zębów zostało ułożonych spiralnie. Rotor przenosi paszę przez krótkotnący zespół tnący z 45 nożami. W związku z tym Jumbo 5000 osiąga teoretyczną długość cięcia wynoszącą 34 mm.

Nowe maszyny zielonkowe od Pöttingera, w tym przyczepa Jumbo 5000
FOTO: topagrar.com

Czterokaruzelowa zgrabiarka Pöttinger TOP VT 12540 C

Nowa czterokaruzelowa zgrabiarka Pöttinger TOP VT 12540 C dzięki kompaktowej konstrukcji i dużej zwrotności może być używana również do koszenia zboczy. Model ten stanowi doskonałe uzupełnienie dwóch poprzednich TOP 1252 i 1403.

Jednostki żyroskopowe w nowej kosiarce od Pöttinger są napędzane mechanicznie. Szerokość pokosu można regulować w zakresie od 1,20 do 2 m. Zgrabiarkę mocuje się za pośrednictwem rurowej konstrukcji wspornikowej w dolnych cięgłach ciągnika. Punkt obrotu został podwójnie nacięty w celu zapewnienia dużego kąta skrętu. Zgrabiarkę obsługuje się za pośrednictwem przełącznika wstępnego wyboru Basicline. Jednostki obrotowe podnosi się i składa za pomocą jednostki sterującej dw., w czym pomagają zintegrowane zawory sekwencji kroków. Podnoszenie indywidualne przednich karuzel jest możliwe po wcześniejszym zamówieniu terminala Basic Control.

Nowe maszyny zielonkowe od Pöttingera, w tym przyczepa Jumbo 5000
FOTO: topagrar.com

Kosiarka czołowa Novacat F3100 Opticurve

Kosiarka czołowa Novacat F3100 Opticurve została wyposażona w automatyczny przesuw boczny, dzięki któremu ciągnik skręcając, podnosi narzędzie i nie najeżdża na paszę, a nakładanie tylnych kosiarek jest zawsze optymalne. Wrzeciennik kosiarki został połączony z ciągnikiem po łuku, zapewniając mu lepsze przemieszczanie się podczas pokonywania zakrętów niż w wersjach na wprost. Opcjonalny pakiet automatyczny obsługujący ISOBUS steruje kosiarką automatycznie, na przykład podczas pokonywania zakrętów, w zależności od kąta skrętu ciągnika.

Nowe maszyny zielonkowe od Pöttingera, w tym przyczepa Jumbo 5000
FOTO: topagrar.com

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: topagrar.com

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *