Mój prąd 6.0: wkrótce nowy nabór. Jedno urządzenie obligatoryjne?

Spis treści:

  • Ile pieniędzy wypłacono dotąd w programie Mój Prąd?
  • Kiedy ruszy Mój Prąd 6.0?
  • Mój Prąd 6.0: jakie zmiany nas czekają? 
  • Na jakie inwestycje można dostać dotację w programie Mój Prąd 6.0? 

Ile pieniędzy wypłacono dotąd w programie Mój Prąd?

Program Mój Prąd należy od inicjatyw proekologicznych, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród beneficjentów. Jego celem jest zachęcenie Polaków do inwestowania w odnawialne źródła energii, zwłaszcza panele fotowoltaiczne. W ostatnich latach Mój Prąd odniósł duży sukces: od 2019 roku przyjęto nieco ponad 0,5 mln wniosków na łączną kwotę 2 627 059 637 zł. 

Kiedy ruszy Mój Prąd 6.0?

W ostatnich dniach coraz więcej mówiło się o narastającym niepokoju wśród osób, zainteresowanych dotacją na mikroinstalację fotowoltaiczną w programie Mój Prąd 6.0. Wszystko przez to, że rozliczenia 5 edycji przeciągały się, a NFOŚiGW zwlekał z informacją o rozpoczęciu kolejnego naboru. 

Przeczytaj więcej: Mój Prąd 6.0 jeszcze nie ruszył! Czy w tym roku będzie nabór wniosków? 

Fundusz zareagował i podał aktualizację, dotyczącą planowanej kolejnej odsłony Mojego Prądu. Szefowa NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak w rozmowie z PAP poinformowała, że Mój Prąd 6.0 wystartuje po wakacjach. Początek naboru planowany jest na wrzesień, jednak nie padły jeszcze konkretne daty. 

Mój Prąd 6.0: jakie zmiany nas czekają? 

Regulaminy rządowych programów wsparcia, takich jak Mój Prąd, są aktualizowane na bieżąco. W tym momencie trwa wprowadzanie zmian, które będą obowiązywały w kolejnym naborze wniosków. Szefowa NFOŚiGW poinformowała już, czego można się spodziewać. Chodzi o uzależnienie wysokości dotacji do instalacji fotowoltaicznej od obowiązkowego zakupu magazynu energii. Do tej pory wybór komponentów nie był narzucany. 

– Zmierzamy w nowym programie, aby magazynowanie energii było obligatoryjne, od ustalonej daty przyłączenia instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii – mówiła Zawadzka-Stępniak. 

To będzie największa planowana zmiana. Mechanizm wsparcia pozostanie bez zmian. 

Przeczytaj także: Moja Woda: będzie kolejny nabór wniosków! Od kiedy nowe dotacje na deszczówkę?

Na jakie inwestycje można dostać dotację w programie Mój Prąd 6.0? 

Osoby, które chcą otrzymać dofinansowanie na mikroinstalację fotowoltaiczną, nie muszą czekać aż nabór wniosków w 6. edycji programu Mój Prąd zostanie oficjalnie ogłoszony. Warto bowiem pamiętać, że okres kwalifikowalności kosztów trwa od 1 stycznia 2021, jeżeli prosument rozlicza się w systemie net-billing. Dotacje będą przyznawane na wydatki związane z zakupem, montażem i przyłączeniem do sieci mikroinstalacji fotowoltaicznej, poniesione pomiędzy 1 stycznia 2021 a datą złożenia wniosku.

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. pixabay

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *