Mocznik tańszy nawet o 300 zł. Jakie są ceny nawozów w Polsce na początku kwietnia?

Ceny nawozów: mocznik tańszy nawet o 300 zł

Ceny nawozów pozostają w trendzie spadkowym. Dystrybutorzy, którzy do tej pory wstrzymywali się z obniżkami musieli dokonać korekty w dół w związku z mniejszym popytem na nawozy. Na przykład w woj. warmińsko-mazurskim mocznik staniał o ponad 300 zł, a saletrzak o 100 zł. 

Natomiast Agrochem Puławy, oficjalny dystrybutor Grupy Azoty, nie wprowadził żadnych zmian w zakresie cen.

Sprawdź ceny nawozów w SONDZIE pod artykułem!

Niski popyt obniża ceny nawozów

Choć nawozy tanieją, nadal są drogie, zwłaszcza w relacji do taniejących zbóż. 

– Nawozy mineralne pomimo, że w lutym br. były tańsze niż rok wcześniej (średnio o 27,8 proc.), to nadal były prawie o 90 proc. droższe w porównaniu z lutym 2021 r. (a więc 3 lata wcześniej). Dla porównania pszenica potaniała w skupie o 11,1 proc., mleko krowie podrożało o niecałe 38 proc., a bydło o 43 proc. Z powyższego zestawienia wynika, że nawozy wyraźnie podrożały w tym okresie relacji do podstawowych produktów sprzedawanych przez rolników – zaznacza dr Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Te niekorzystne tendencje nie sprzyjają inwestowaniu w środki do produkcji rolnej.

– Mniejszy niż jeszcze kilka lat temu popyt jest z kolei istotną przyczyną obniżek cen u dystrybutorów nawozów mineralnych, głównie azotowych i potasowych – ocenia ekspert i dodaje, że popyt na nawozy mineralne, w tym głównie azotowe, pomimo, że sezonowo wzrósł, był mniejszy niż w latach poprzednich, zwłaszcza przed 2022 r.

Ceny nawozów spadną?

Zalewski ​w najnowszym opracowaniu „Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie” wydanym przez IUNG i IERiGŻ ocenia, że w związku z niekorzystną koniunkturą m.in. na rynku zbóż, skutkującą mniejszym popytem nawozy, spadkowa tendencja cenowa na krajowym rynku nawozów prawdopodobnie będzie kontynuowana również w kolejnych miesiącach br.

Na świecie nawozy tanieją

Także na rynku światowym ceny mocznika spadają. Pod wyraźną presją znajdują się także ceny nawozów fosforowych. Jak oceniają analitycy, globalne korekty cen najważniejszych nawozów nie dotarły jeszcze do UE, ale należy się ich spodziewać niebawem.

– Na rynku niemieckim prawdopodobnie nastąpi to w kwietniu i będzie skutkować także obniżkami cen nawozów azotowych i fosforowych w tym kraju. Pierwsze korekty cen są już we Francji – informuje niemiecki portal agrarheute.com

Jakie są aktualne ceny nawozów brutto w Agrochem Puławy?

Aktualne ceny brutto nawozów azotowych Grupy Azoty przedstawiają się następująco (w porównaniu z cennikiem Agrochem Puławy z 22 marca):

 • PULAN saletra amonowa 34,4% N kosztuje 1820 zł/t, czyli bez zmian; 
 • PULAN MACRO 32N – 1820 zł/t, czyli bez zmian; 
 • PULREA + INu (46N + inhibitor ureazy) – 2133 zł/t,czyli bez zmian; 
 • PULREA – MOCZNIK (nowość, worki po 25 kg) – 2165 zł/t, czyli bez zmian; 
 • PULSAR (siarczan amonu) – 1188 zł/t, czyli bez zmian; 
 • RSM 32% N – 1 593 zł/t, czyli bez zmian; 
 • RSM 30% N – 1506 zł/t, czyli bez zmian; 
 • RSM 28% N – 1 420 zł/t, czyli bez zmian; 
 • RSM 26% N +3% S – 1496 zł/t, czyli bez zmian; 
 • Saletrzak 27 Standard Plus – 1 463 zł/t, czyli bez zmian; 
 • Saletrosan 26 Plus – 1 771 zł/t, czyli bez zmian; 
 • Saletrosan 30 – 1 922 zł/t, czyli bez zmian; 
 • Saletromag – 1717 zł/t, czyli bez zmian; 
 • Siarczan amonu AS21 Macro – 1 382 zł, czyli bez zmian; 
 • Siarczan amonu AS21 Select – 1458 zł/t, czyli bez zmian; 
 • Siarczan amonu AS21 Krystaliczny – BRAK
 • ZAKsan (saltera amonowa 32% N) – BRAK
 • ZAKsan 33,5 (saltera amonowa 33,5% N) – 1 852 zł/t, czyli bez zmian; 
 • Salmag – 1 506 zł/t, czyli bez zmian; 

Ceny nawozów wieloskładnikowych w Agrochem Puławy:

 • Polidap – 3488 zł/t, czyli bez zmian; 
 • POLIFOSKA 5 – 2851 zł/t, czyli bez zmian; 
 • POLIFOSKA 6 – 3180 zł/t, czyli bez zmian; 
 • POLIFOSKA 8 – 3277 zł/t, czyli bez zmian; 
 • AMOFOSKA® 4-16-18 – 2262 zł/t, czyli bez zmian; 
 • AMOFOSKA® 5-10-25 – 2651 zł/t, czyli bez zmian; 
 • AMOFOSKA NPK 4-12-12 – 3130,35 zł/t
 • AMOFOSKA NPK 4-12-20 – 3 394,80 zł/t
 • AMOFOSKA® NPK 4-10-22 Corn – 3 702,05 zł/t
 • Super Fos Dar 40 – 2986 zł/t, czyli bez zmian; 
 • Holist Agro PK 15-30 – 3034 zł/t, czyli bez zmian; 
 • Holist Agro PK 16-28 – 2948 zł/t, czyli bez zmian; 
 • NPK 5-12-12 – 1458 zł/t, czyli bez zmian; 
 • Fosfarm 4-10-15 – 1749 zł/t, czyli bez zmian.

Jakie są ceny nawozów brutto u innych dystrybutorów w Polsce? Sonda z 29 marca (w porównaniu do 22 marca):

Fast-Chem Mircze (woj. lubelskie):

 • saletrosan makro – 1880 zł/t (bez zmian),
 • saltera Anwil – 1960 zł/t (bez zmian),
 • saletra Puławy – 1990 zł/t (bez zmian),
 • saletra import – 1860 zł/t
 • saletrzak can – 1750 zł/t (bez zmian),
 • mocznik polski – 2450 zł/t (bez zmian),
 • mocznik import – 2150 zł/t (bez zmian),
 • saletrosan – 1880 zł/t (bez zmian),
 • fosforan amonu  – 3280 zł/t
 • RSM 32 – 1650 zł/t (bez zmian),
 • RSM 28 – 1590 zł/t (bez zmian),
 • ​polifoska 6 – 3290 zł/t (bez zmian),
 • polifoska 7 – 3080 zł/t (bez zmian),
 • kreda granulowana wokas – 470 zł/t (bez zmian),
 • kizeryt – 1680 zł/t (bez zmian),
 • korn kali – 1890 zł/t (bez zmian).

Trans-Rol Sokoły (podlaskie):

 • saletra am. Pulan 1770 zł/t (bez zmian),
 • Zaksan 1770 zł/t (bez zmian),
 • mocznik polski z inhibitorem 2100 zł/t (bez zmian),
 • salertosan 26 – 1770 zł/t (bez zmian),
 • saletrosan 30 – 1920 zł/t (bez zmian),
 • salmag – 1540 zł/t (bez zmian),
 • saletrzak 1540 zł/t (bez zmian),
 • RSM 32% – 1570 zł/t (bez zmian),
 • RSM S 26% – 1540 zł/t (bez zmian),
 • superfosfat: 40 – 2920 zł/t (spadek o 40 zł),
 • superfosat 20 – 1640 zł/t (wzrost o 150 zł),
 • polifoska 6:20:30 – 3020 zł/t (bez zmian),
 • polifoska 8 – 3120 zł/t (bez zmian),
 • polifoska krzem – 2940 zł/t ​(bez zmian),
 • sól potasowa – 2010 zł/t (bez zmian).

Agra Nowa (woj. opolskie):

 • saletra amonowa: Pulan 34N – 1780 zł/t (bez zmian),
 • Zaksan 32N – 1780 zł/t (bez zmian),
 • RSM 32N – 1560 zł/t (bez zmian),
 • RSM 28N –1380 zł/t (bez zmian),
 • salmag 27 N – 1620 zł/t (bez zmian),
 • mocznik – 2150 zł/t ​(bez zmian),
 • super fosdar – 3300 zł/t (bez zmian),
 • sól potasowa 2300 zł/t; zakup pow. 1 t (bez zmian).

PPHU Mirpol Orneta (woj. warmińsko-mazurskie):

 • Pulan – 1899 zł/t (bez zmian),
 • Anvistar – 1899 zł/t (bez zmian),
 • saletra import – 1620 zł/t (spadek o 79,92 zł)
 • mocznik bez inhibitora – 1960 zł/t (bez zmian),
 • mocznik z inhibitorem – 1960 zł/t (spadek o 310 zł)
 • saletrzak – 1499 zł/t (spadek o 101 zł)
 • siarczan magnezu 7-wodny 2290 zł/t (bez zmian),
 • belenus eko – 1499 zł/t (spadek o 101 zł)
 • fosforan 4:10:15 – 1699 zł/t (spadek o 83 zł)
 • yaraliva nitrabor 3900 zł/t (spadek o 204 zł)
 • yarabela nitromag 27 N – 1566 1699 zł/t (spadek o 133 zł)
 • tropicote – 3996 zł/t (bez zmian),
 • wapniak koszelowski – 464 zł/t (spadek o 22 zł).

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *