Krajewski: Bank Rolny pomógłby uwolnić rolników od długów

Ekoschematy doskwierają bardzo wielu polskim rolnikom. Co kierownictwo resortu rolnictwa zamierza z tym zrobić?

Niejednokrotnie podkreślałem, że ekoschematy nie zostały uszyte na miarę polskich rolników i trzeba je zmienić, zdając sobie jednocześnie sprawę z tego, że nie jest to prosty proces. Komisja Europejska daje możliwość zmian w poszczególnych schematach. To nie jest tak, że będziemy mieli w tym pełną swobodę. Po pierwszych doświadczeniach stwierdzimy, co trzeba i można zmienić. Będziemy dążyć do tego, aby ekoschematy odpowiadały możliwościom rolników.

Zadłużenie rolników ciągle się pogłębia i to ze względu na nieopłacalność produkcji. Czego rolnictwo może się pod tym względem spodziewać po ministerstwierolnictwa?

Na pewno musimy zastanawiać się nad tym, jak wspierać obniżanie kosztów produkcji. Prowadzą do tego między innymi inwestycje w odnawialne źródła energii, które niejednokrotnie udowodniły, że obniżają koszty funkcjonowania gospodarstw. Z drugiej strony, dostępne powszechnie kredyty muszą mieć charakter kredytów konsolidacyjnych, które poprawią płynność finansową gospodarstw i pozwolą rozłożyć na dłuższy okres spłatę zadłużenia. Tak, aby go nie pogłębiać. Dziś wiele gospodarstw, także tych produkujących mleko, znajduje się na skraju swojej zdolności kredytowej. Musimy zastanowić się nad lepszym wykorzystaniem mechanizmów związanych z restrukturyzacją gospodarstw, bo te, które popadły w brak wypłacalności nie są w stanie stanąć na nogi, jeśli nie będzie działania systemowego, wykorzystujące ARiMR i KOWR. Od długiego czasu rozmawiamy o Banku Rolnym, który miałby być przeznaczony tylko dla rolników i branży rolnej. Zastanawiamy się również w jakich proporcjach podzielić nasze działania na typowo pomocowe i związane z kredytowaniem. Rolnik często mając już zobowiązania, widzi że pojawia się jakieś dofinansowanie, zaciąga kolejny kredyt bo musi czymś je sfinansować i później zostaje sam z tym problemem.

W Funduszu Promocji Mleka lwią część dostępnych pieniędzy dzielą między siebie dwie organizacje.

Sposób wydatkowania tych środków powinien być jak najbardziej transparentny. Uważam, że fundusz jest potrzebny, powinniśmy promować spożycie produktów mleczarskich w kraju, ale i za granicą, byśmy zwiększali eksport do coraz większej liczby krajów. Musimy to robić w sposób rozsądny, w zależności od tego której strony się słucha, ta przestawia swoje racje. Na pewno wymaga to bliższego przyjrzenia się i podjęcia stosownych decyzji.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka wyrzuciła ze swoich szeregów dwa największe regionalne związki: mazowiecki i podlaski.

To jest sytuacja, która źle wróży na przyszłość, bo ona wróży, że rolnicy mogą zacząć wychodzić spod oceny użytkowości mlecznej krów i przestaną w ten sposób finansować działalność. Te podziały nikomu nie służą, mogą doprowadzić, że sytuacja będzie z każdym dniem stawała się coraz trudniejsza. Wsłuchując się w głosy jednej i drugiej strony, będziemy w gronie kierownictwa resortu starali się doprowadzić do przywrócenia zgody, bo na tym podziale na pewno nikt nie zyskuje. Nie można nie brać pod uwagę głosu tysięcy rolników.

Dziękuję za rozmowę.

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *