Jałówki i krowy chętniej poszukiwane. Jakie są aktualne ceny bydła w Polsce?

Ceny bydła w Polsce

Na rynku bydła mamy istną huśtawkę cenową. Jedne zakłady podnoszą ceny skupu żywca, inne je obniżają. Na przykład w Osi Poland Foodworks byki staniały o 80 gr, a w Wielkopolsce jałówki poszły w górę nawet o 2,70 zł/kg. Wydaje się, że zarówno na krowy, jak i jałówki popyt zaczyna rosnąć.

Średnio w Polsce za byka w klasie R otrzymamy w tym tygodniu ok. 19,40​ zł/kg. Za wagę żywą byków zakłady płacą natomiast ok. 11 zł/kg, a za krowy – 7,90 zł/kg. Natomiast w rozliczeniu poubojowym w kl. R ceny jałówek dochodzą do 19,60 zł/kg.

Aktualne CENY SKUPU BYDŁA znajdziesz pod artykułem.

Z kolei z danych MRiRW i KOWR wynika, że w dniach 5–11.02.2024 r. na rynku krajowym cena żywca wołowego uległa dalszemu obniżeniu. Bydło rzeźne skupowano średnio po 9,81 zł/kg, o 5 gr/kg taniej niż tydzień wcześniej, ale o 1 proc. drożej niż przed miesiącem. Cena tego żywca była o 9% niższa niż przed rokiem Za byki 12-24 miesiące w okresie 5–11.02.2024 r. płacono średnio 10,82​ zł/kg, za krowy 7,88 zł/kg, a za jałówki 10,59 zł/kg. Natomiast za byki w klasie R płacono 20,60 zł/kg, za krowy w klasie R 17,95 zł/kg, a za jałówki 21,12 zł/kg.

W Polsce bydło tańsze niż w UE

Z kolei W UE średnia cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 w okresie 5–11.02.2024 r.  wyniosła 499,30 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była o 1 proc. wyższa niż przed miesiącem, ale o 3 proc.  niższa niż przed rokiem.

W Polsce cena żywca wołowego tej klasy wyrażona w euro ukształtowała się na poziomie 486,78 EUR/100 kg, o 2,5 proc. niższym niż średnio w UE. Ceny były niższe niż u największych unijnych producentów wołowiny, m.in.: o 9 proc. niższe niż w Irlandii, o 7 proc.  niższe niż we Francji i o 4 proc. niższe niż w Hiszpanii.

Mniej niż w Polsce za żywiec wołowy uzyskiwali dostawcy z Niderlandów (o 27 proc.) i Niemiec (o 1 proc.).

W Niemczech drożeją krowy

Natomiast w Niemczech ceny byków i jałówek wciąż pozostają na tym samym poziomie, ale kolejny tydzień z rzędu drożeją krowy. 

– Na początku bieżącego tygodnia ceny byków są stabilne. Nieznacznie rosną ceny krów rzeźnych – tłumaczy Stowarzyszenie Producentów Żywca i Mięsa (VEZG). 

Obecnie niemieccy farmerzy dostają za klasę R byków 4,73-4,78 euro/kg. Natomiast ceny jałówek wynoszą 4,35 euro/kg, a krów 3,68-3,88 euro/kg.

Polskie bydło po raz pierwszy pojechało do Algierii

Dobre informacje dla polskiego sektora wołowego płyną z Algierii. Jak poinformowali Jacek Zarzecki, Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, po 5 latach starań kraj ten otworzył się na polskie żywe bydło. Kilka dni temu wysłaliśmy tam pierwszy transport byków. Zdaniem Zarzeckiego przyczyni się to do stabilizacji ceny dla hodowców bydła mięsnego urodzonego i wyhodowanego w naszym kraju.

– Pierwszy raz w historii wyeksportowaliśmy polskie bydło mięsne do Algierii. 727 sztuk  zostało załadowane na statek w porcie Koper. Żeby sektor wołowiny mógł być stabilny potrzebuje stabilnej ceny, a to gwarantuje ubój w kraju oraz eksport żywych zwierząt – tłumaczy Zarzecki i dodaje, że weszliśmy na rynek przez wiele lat dla nas niedostępny.

Jakie są ceny netto skupu żywca wołowego w Polsce 16 lutego 2024 (w porównaniu do 9 lutego)?

Oto ceny skupu byków, jałówek i krów z poszczególnych zakładów mięsnych:

Osi Poland Foodworks:

 • byki (kl. O): 18,60 zł/kg (spadek o 80 gr);
 • jałówki (kl. O): 19,20 zł/kg (bez zmian);
 • krowy (kl. O): 16 zł/kg (bez zmian);

Łódzkie: Marciniak, Sędzimirowice:

 • byki: 9,50-12 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki: 11-12,50 zł/kg (bez zmian);
 • krowy: 8,50 zł/kg (bez zmian); za czystorasowe stawki wyższe.

Lubelskie: ZM Wierzejki:

 • byki (kl. O): 19,60 zł/kg (bez zmian);
 • byki (kl. R): 20,20 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki (kl. O): 19 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki (kl. R): 19,60 zł/kg (bez zmian);

Małopolskie: PW Laskopol Limanowa:

 • byki 9,30-11,60 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki 8,40-9,30 zł/kg (bez zmian);
 • krowy 5,60-7,40 zł/kg (bez zmian).

Mazowieckie: ZM Mościbrody:

 • byki (kl. O): 19,10 zł/kg (spadek o 20 gr);
 • byki (kl. R): 19,40 zł/kg(spadek o 20 gr);
 • byki (kl. U, dostawy pow. 10 szt.): 19,50 zł/kg (spadek o 20 gr);
 • jałówki (kl. O): 19,10 zł/kg (spadek o 20 gr);
 • jałówki (kl. R): 19,60 zł/kg (spadek o 20 gr);
 • krowy (320 kg mięsa): 15,30 zł/kg (spadek o 20 gr).

Podlaskie: ZM Bost, Turośń Kościelna:

 • byki: 12,50 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki:10 zł/kg (bez zmian);

Podkarpackie: Kabanospol, Wielopole Skrzyńskie:

 • byki: 10,70 zł/kg g (bez zmian);
 • jałówki: 9,80-10,20 zł/kg (wzrost o 50-90 gr);
 • krowy: 8,40 zł/kg (wzrost o 50 gr);

Wielkopolska: Jóźwiakowski, Damasławek:

 • byki: 10-12 zł/kg (wzrost o 50 gr -1,60 zł);
 • jałówki: 9,50-12 zł/kg (wzrost o 20 gr-2,70 zł);
 • krowy: 7,50 – 10,50 zł/kg (bez zmian), za mieszańcowe ceny wyższe.

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *