Jakie ekoschematy wybrał Rolnik NIEprofesjonalny? Czy na tym zarobi? [WIDEO]

Od tego roku rolnicy otrzymują dopłaty bezpośrednie na nowych zasadach. By wsparcie było wyższe, mogą dobrowolnie skorzystać z nowych form płatności – ekoschematów. Są to roczne, płatne praktyki, które mają przełożyć się na dochody rolnicze poprzez zwiększenie żyzności gleby, racjonalne nawożenie, poprawę jakości plonów czy dobrostan zwierząt.

Z danych ARiMR wynika, że najczęściej wybieranymi ekoschematami były Rolnictwo węglowe, gdzie złożono 433 tys. wniosków oraz Dobrostan zwierząt z 94 tys. wniosków.

Rolnik NIEprofesjonalny o ekoschematach w swoim gospodarstwie

A jakie ekoschematy wybrał Rolnik NIEprofesjonalny? Jak sam przyznaje, w tym roku podszedł ostrożnie do tej kwestii i zdecydował się na praktyki, które nie wymagały od niego zmiany w sposobie produkcji.

– Wpisałem do wniosku tylko takie ekoschematy, które nie wymagały ode mnie zmiany w sposobie produkcji, m.in. uprawę bezorkową, czy wymieszanie obornika w przeciągu 12 godzin. Z bardziej egzotycznych ekoschematów, po jakie sięgnąłem, są ugory miododajne – tłumaczy Michał Nowacki, rolnik z woj. kujawsko-pomorskiego, znany jako Rolnik NIEprofesjonalny.

„Stawki ekoschematów będą o wiele niższe”

Nowacki, podobnie jak reszta rolników nie otrzymał jeszcze żadnych dopłat z tytułu ekoschematów. Zdaje sobie sprawę z tego, że stawki, które zaproponowało ministerstwo rolnictwa w rzeczywistości mogą być dużo niższe.

– Nie wymyślałem i nie zmieniałem płodozmianu pod poszczególne ekoschematy, żeby dostać parę złotych, bo tak naprawdę dopiero dowiemy się, jakie są stawki za poszczególne ekoschematy. Przecież zaproponowane przez ministerstwo stawki były orientacyjne. Niestety, mało kto zwracał uwagę na to, jaka jest pula hektarów do poszczególnego ekoschematu. Na przykład płatności na ugory miododajne przewidziano do 3000 ha. A już w połowie naboru samych wniosków było około 4,5 tysiąca. Jestem więc pewien, że stawki będą o wiele niższe – mówi Rolnik NIEprofesjonalny.

Jakie ekoschematy u Rolnika NIEprofesjonalnego w następnym roku?

Nowacki zaznacza, że w następnym naborze też wybierze ekoschematy, które nie będą wymagały zmian.

Nie będę zmieniał produkcji, żeby wysiać na przykład więcej roślin bobowatych. Wiem jednak, że część rolników tak sobie produkcję zaplanowała, żeby jakieś tam dodatkowe pieniądze zgarnąć, chociażby za zróżnicowaną strukturę upraw – tłumaczy i dodaje, że ekoschematy to inny sposób na rozdanie pieniędzy, które w poprzednich naborach rolnik otrzymywał w ramach zazielenienia.

Co Rolnik NIEprofesjonalny zmieniłby w ekoschematach?

Michał Nowacki zaznacza, że brał udział w konsultacjach na etapie planowania ekoschematów. Ale postulaty jego i innych rolników nie zostały wzięte pod uwagę.

– Rolnicy dawali bardzo dużo pomysłów, szczególnie jeśli chodzi o dobrostan trzody chlewnej. Urzędnicy przytakiwali, że są to świetne pomysły i fajne do realizacji, a z kolejnej wersji WPR dowiedzieliśmy się, że praktycznie żadne nasze postulaty nie zostały uwzględnione – mówi Nowacki.

„Żeby naprawić ekoschematy, trzeba zacząć słuchać rolników”

Jego zdaniem ekoschematy są niesprawne, bo podczas ich projektowania nie wzięto pod uwagę zdania samych rolników. 

Żeby naprawić ekoschematy, trzeba zacząć słuchać rolników. Wtedy dopiero można poprawić to, co zostało już wprowadzone. Obecna forma ekoschematów jest po prostu słaba – ocenia rolnik.

Ekspert nawozowy radzi

Kupować nawozy teraz, czy czekać? Jakie będą ceny nawozów w 2024 roku?

Lista pilnych zadań dla ministra

Czego rolnicy oczekują od nowego ministra rolnictwa? [WIDEO]

Kamila Szałaj, Paweł Mikos

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *