Przez import z Hiszpanii ceny świń spadają. A rosną ceny nawozów. Raport rynkowy

Ceny pszenicy spadają, ale rosną ceny owsa

Na krajowym rynku zbóż w trendzie wzrostowym utrzymuje się już tylko owies. Złoty się umacnia, co nie sprzyja cenie pszenicy konsumpcyjnej. Ze względu wzrost wartości euro w stosunku do dolara słabnie konkurencyjność w eksporcie unijnych zbóż i rzepaku w stosunku do tych oferowanych z rejonów czarnomorskich. Wzrosła również konkurencyjność eksportowa towarów amerykańskich.

W miniony piątek USDA dokonało comiesięcznej aktualizacji światowych bilansów zbóż i oleistych. Jak wskazuje Mirosław Marciniak z Infograin, grudniowe raporty zazwyczaj nie przynoszą większych niespodzianek i podobnie było w tym roku, aczkolwiek publikowane przez USDA dane, zwłaszcza te dotyczące zwiększenia zapotrzebowania pszenicy i kukurydzy na potrzeby przemysłu paszowego rozjeżdżają się z rzeczywistością. Podobnie jest też z danymi o eksporcie pszenicy z UE oraz importu kukurydzy, które są zawyżone.

Ceny świń niskie przez import wieprzowiny z Hiszpanii

Ceny świń na krajowym rynku trzody chlewnej przestały sprzyjać producentom. Chociaż na niemieckiej dużej giełdzie cena świń rzeźnych utrzymuje się na tym samym poziomie od 11 października br., tj. 2,1 euro za kg wbc w klasie E, i taka będzie też do 20 grudnia, u nas żywiec tanieje.

Świąteczny biznes stymuluje sprzedaż mięsa, a popyt jest szczególnie żywy w Europie Wschodniej, informuje ISN. Jest to prawda, aczkolwiek niekoniecznie odnosi się ona do krajowego żywca. Hiszpanie po raz kolejny podkreślają, że sprzedają dużo mięsa w Europie północno-środkowej i wschodniej, i tutaj zapewne tkwi przyczyna spadek cen w naszym kraju.

Nie poprawiają się także warunki konkurencyjności eksportu unijnej wieprzowiny do Chin. W USA jest bowiem większą podaż świń niż oczekiwano, w Brazylii sytuacja jest stabilna, czyli ceny nadal niskie, a w Chinach, by ustabilizować rynek uruchomiono skupu na rezerwy państwowe, ale na razie nie przynosi to efektu cenowego.

Wciąż nie rosną ceny bydła, ani prosiaków

Brak sygnałów do podwyżek na rynku świń rzeźnych sprawia, że i tym razem stawki na duńskiej giełdzie warchlaków utrzymały poziom zeszłotygodniowy. U nas też ceny warchlaków, poza małymi wyjątkami, bez zmian.

Hodowcy nie mogą się doczekać podwyżek cen żywca wołowego.

Ceny nawozów azotowych z nowych dostaw rosną

Pomimo tego, że Grupa Azoty ogłosiła dwa dni temu, że w listopadzie wyprodukowała o 37 tys. t więcej nawozów azotowych, niż w październiku, czyli 282 tys. t, nawozy azotowe z nowych dostaw drożeją. Ze względu jednak na to, że nie ma obecnie chętnych do zakupów nawozów wśród rolników, dystrybutorzy bardzo ostrożnie podchodzą do nowych zamówień.

Ceny paliw znowu spadają

Ceny paliw na stacjach spadają nieprzerwanie od połowy listopada i według prognoz e-petrol.pl w przedświątecznym tygodniu taka tendencja będzie utrzymana. Sprzyjają temu tańsza ropa i umocnienia złotówki. Według analityków z tego portalu, w najbliższym tygodniu powinny przyspieszyć spadki ceny benzyny. Oto jakie będą ceny paliw:

  • Pb 95 ma kosztować 6,23–6,36 zł/l,
  • ON – 6,42–6,55 zł/l
  • a LPG – 2,92–2,99 zł/l.

Magdalena Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *