Jak chronić krowy przed kulawiznami? Oto kilka sprawdzonych sposobów

W pierwszej kolejności zadbaj o środowisko w którym przebywają krowy

Dobór buhaja ma oczywiście znaczenie, jednak w kwestii zdrowotności bardzo liczy się środowisko, a więc higiena w oborze oraz dawka żywieniowa. Profilaktyka schorzeń racic w pierwszej kolejności sprowadza się do poprawy systemu utrzymania tak, aby nie było brudnych wilgotnych i zbyt śliskich posadzek. Ważna jest też eliminacja posadzek i krawędzi, które uszkadzają podeszwę. W drugiej kolejności trzeba skupić się na żywieniu, dawka nie tylko musi być dobrze zbilansowana w składniki pokarmowe, ale też krowa musi pobrać jej odpowiednią ilość. Często problemy z racicami pojawiają się u krów, które miały okresową utratę apetytu, co często było następstwem chorób metabolicznych jak np. ketoza. Na schorzenia racic i kulawizny narażone są zwłaszcza krowy, które borykają się z kwasicą żwacza. Zatem błędy żywieniowe są częstą przyczyną nie tylko chorób metabolicznych, ale także kulawizn.

Pastwisko chroni krowy przed kulwiznami

Jak podają badania, kulawizny bydła mlecznego stanowią duży problem w krajach, w których wypas na pastwiskach to rzadkość. W USA od 31% do 46%, a w Wielkiej Brytanii nawet od 36% do 69% krów cierpi na te dolegliwości. W krajach, w których w żywieniu krów mlecznych dominuje pastwisko, nasilenie schorzeń jest o wiele niższe. W Nowej Zelandii tylko 14–21%, a w Australii zaledwie 3–7% krów wykazuje objawy kulawizn. A należy wiedzieć, że krowa kulejąca je mniej paszy i produkuje mniej mleka, co nasila się w przypadku wystąpienia wrzodu podeszwy.

Jak podają badania, kulawizny bydła mlecznego stanowią duży problem w krajach, w których wypas na pastwiskach to rzadkość

FOTO: Andrzej Rutkowski

Dziś mało kto przy dość licznym i wydajnym stadzie zdecyduje się na wypas bydła w celu przeciwdziałania kulawiznom, jednak warto pomyśleć, aby nasze krowy miały możliwość wyjścia z obory na okólnik. Ponadto na pewno pomocna okaże się kąpiel racic, którą warto przeprowadzać przy wykorzystaniu dwóch wanien, tak aby w jednej była woda w celu obmycia racic, a w drugiej wannie roztwór ze środkiem aktywnym np. siarczanem miedzi.

Andrzej Rutkowski

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *