Koszty produkcji rolniczej rosną znacznie szybciej niż inflacja. Co zdrożało najbardziej?

Koszty produkcji w 2022 roku wzrosły o 34 proc. 

Koszty produkcji rolniczej w ostatnich latach bardzo mocno wzrosły. Jak wylicza Paweł Wyrzykowski, starszy analityk sektora Food&Agri w BNP Paribas Bank Polska, w 2021 roku koszty produkcji w całym rolnictwie wzrosły o 25 proc., a w 2022 roku o 34 proc. W pierwszym kwartale 2023 roku wzrost cen wyniósł 20 proc. 

– Pierwszy kwartał 2023 roku przyniósł spadek dynamiki wzrostu kosztów produkcji – ocenił ekspert.

To niestety dużo więcej niż inflacja, która w 2021 roku wyniosła 5,1 proc., a w 2022 roku 14,4 proc.

Jakie środki do produkcji rolnej zdrożały najbardziej?

Jak wylicza Wyrzykowski, największą dynamiką wzrostu charakteryzowały się paliwa do ogrzewania, nawozy, produkty zbożowe i paszowe. 

Zmiana cen środków produkcji w I kwartale 2023 roku w porównaniu do I kwartału 2022 roku wg BNP Paribas:

 • paliwa do ogrzewania zdrożały o 44 proc., 
 • nawozy NPK o 43 proc., 
 • nawozy fosforowe o 43 proc, 
 • nawozy potasowe o 35 proc., 
 • zboża i produkty uboczne przemiału o 26 proc., 
 • energia elektryczna o 24 proc., 
 • utrzymanie budynków o 23 proc., 
 • mieszanki dla bydła gotowe o 22 proc., 
 • paliwa silnikowe o 19 proc., 
 • herbicydy o 17 proc., 
 • środki ochrony roślin ogółem o 13 proc., 
 • wydatki na weterynarię o 10 proc., 
 • środki owadobójcze o 9 proc., 
 • nawozy azotowe o 8 proc., i fungicydy o 7 proc.

Koszty produkcji rolniczej rosną znacznie szybciej niż inflacja. Co zdrożało najbardziej ?

FOTO: BNP Paribas

W ocenie Wyrzykowskiego w kolejnych kwartałach dynamika wzrostu cen tych środków powinna się osłabiać.

–  Ceny mieszanek pełnoporcjowych dla bydła mlecznego spadły o 10 proc. wobec najwyższej ceny obserwowanej w 2022 roku. A przy niższych notowaniach na rynku zbóż i roślin oleistych, możemy się spodziewać dalszych obniżek cen pasz – tłumaczy ekspert. 

Jeśli zaś chodzi o nawozy w ostatnich miesiącach obserwowaliśmy spadek cen. Są one w tej chwili na poziomie sprzed wybuchu wojny, ale nadal są droższe niż np. w 2020 roku.

Na każdym hektarze pszenicy rolnik traci 1233 zł

Ale spadki cen niektórych komponentów kosztowych wcale nie pocieszają rolników, bo jednocześnie spadły ceny w skupie, i to drastycznie. Na przykład pszenica jest niemal o połowę tańsza niż rok temu. Natomiast ceny maszyn rolniczych, środków ochrony roślin czy nawet usług nie obniżyły się o 50 proc. Wręcz przeciwnie. 

Wielkopolska Izba Rolnicza wylicza, że przychody z hektara pszenicy są obecnie dużo niższe niż koszty uprawy! Według notowań cen skupu oraz cen środków produkcji z początku sierpnia koszty uprawy jednego hektara pszenicy to blisko 8058 zł, a przychody tylko 6825 zł. Rolnik poniesie więc stratę w wysokości 1 233 zł/ha.

„Trzy lata temu kupiłem ciągnik za 200 ton pszenicy. Dziś musiałbym sprzedać 600 ton”

Poza tym mocno pogorszyły się relacje cen środków produkcji dla rolnictwa do cen skupu podstawowych produktów rolnych. W 2022 roku, kiedy koszty produkcji wzrosły najmocniej, rolnik musiał sprzedać 220 ton pszenicy, żeby kupić ciągnik. Podobnie było też w 2020 roku – choć pszenica była wtedy tańsza, to i tańsze były ciągniki.

– Trzy lata temu kupiłem ciągnik za 200 ton pszenicy. Dziś za ten sam ciągnik musiałbym sprzedać 600 ton pszenicy – mówi rolnik z Podkarpacia, który kilka dni temu w Załężu pod Rzeszowem za pszenicę dostał 670 zł…

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *