Ile za zbiór kukurydzy, orkę czy siew? Ceny usług rolniczych pod koniec października

Za zbiór kukurydzy na kiszonkę z transportem rolnik musi zapłacić niema 1400 zł/ha

Zbiór kukurydzy na ziarno to średnio około 500 złotych od hektara. W przypadku kukurydzy na kiszonkę usługa kosztuje  średnio 750 zł/t. W przypadku dodatkowej usługi transportu koszt ten wzrasta o kolejne 600 zł. Siew zbóż to zazwyczaj stawka 250-300 zł od ha. 

Poniżej prezentujemy ceny usług z wybranych punktów

Usługi rolnicze Brąchnówko (Kujawsko-Pomorskie)

 • siew zbóż, rzepaku agregatem Sly Agrisem Stripcat 2 wraz z siewnikiem Vaderstad Tempo TPV12, możliwość aplikacji dwóch nawozów dokładnie poniżej nasion, kontrola każdej sekcji, prowadzenie GPS – 550 zł netto/ha + paliwo;

Usługi rolnicze Lubin (Dolnośląskie) 

 • mulczowanie 500 zł/godzina;

Usługi rolnicze Gózd (Lubelskie)

 • siew zbóż z agregatem 250 zł/ha,
 • siew zbóż w uprawie pasowej agregatem Czajkowski 500 zł/ha,
 • opryski chemiczne około 250 zł/godzinę, lub około 80 zł/ha,
 • orka 250 zł/ha; talerzowanie 250 zł/godzina,
 • wynajem rozsiewacza do wapna 10 zł/t,
 • wynajem wału łąkowego 50 zł/ha;

Usługi Rolnicze Łódź (Łódzkie)

 • siew pasowy zbóż i rzepaku 600 zł/ha (netto),
 • głęboszowanie agregatem Landstal gsc 300 z wałem doprawiającym kolczastym lub bez 500 zł/ha (netto),
 • rozlew gnojowicy 300–600 zł/beczkowóz o pojemności 20 m3;

Usługi rolnicze Goniądz (Podlaskie)

 • orka 350 zł/ha,
 • praca agregatem gruber 250 zł/ha,
 • wywóz obornika rozrzutnikiem o pojemności 20 t – 320 zł/godzina,
 • podsiew traw 200 zł/ ha, siew zbóż 180 zł/ha,
 • rozsiew wapna 800 zł/ciężarówkę 24 t;
 • wypożyczenie rozsiewacza 300 zł/rozsiew 1 ciężarówki.

Usługi rolnice Radziejów (Kujawsko-pomorskie) –

 • zbiór kukurydzy na kiszonkę: 750 zł/ha 
 • zbiór kukurydzy na kiszonkę z logistyką: 1350 zł/ha 
 • zbiór kukurydzy na ziarno: 550 zł/ha;
 • zbiór buraków kombajnem: 1200 zł/ha;
 • orka: 300 zł/ha;
 • siew zbóż: 250 zł/ha;
 • wywóz gnojowicy (6 tys. litrów): 75 zł/szt.;
 • wywóz obornika: 15 zł/t.
Raport rynkowy z 20 października

Spadają ceny zbóż i rzepaku, a drożeje paliwo. Raport z rynków rolnych

Magdalena Szymańska, Paweł Mikos

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *