Prezes SM Gostyń: Trudne decyzje przyniosły efekty. Ostatnio znacznie podniesliśmy ceny mleka

Podczas naszej czerwcowej rozmowy padły znamienne słowa, że trudne decyzje będą procentować. W jaki sposób te trudne decyzje, podejmowane w obliczu kryzysu, zaprocentowały w Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu?

Niewątpliwie decyzje, które zapadły w obliczu kryzysu, wykonana praca, jak i wcześniej zrealizowane projekty inwestycyjne, dziś mocno procentują w Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu. Najistotniejsza kwestia to brak generowania strat finansowych od kwietnia bieżącego roku. Bardzo mocno pracowaliśmy nad zwiększeniem sprzedaży detalicznej. Z drugiej strony, jako prezes zarządu wprowadziłem politykę maksymalnej redukcji kosztów po stronie zakładu. Istotnym elementem poprawy sytuacji spółdzielni jest efekt zakończonych projektów realizowanych w roku 2022. Dodatkowo wspólnie z radą nadzorczą, opracowaliśmy plan działania, który konsekwentnie zrealizowaliśmy w ostatnich 6 miesiącach. Wszystkie działania pozwoliły nam w czerwcu podnieść cenę mleka o 17 gr/l, w lipcu o kolejne 7 gr/l, we wrześniu o 3 gr/l, w październiku o 14 gr/l. Pracowaliśmy bardzo ciężko i wielotorowo, co zaowocowało lepszym spieniężeniem sprzedawanych towarów i obniżeniem kosztów prowadzonej działalności.

Obecna cena skupu mleka wynika z…?

Cena skupu mleka w SM Gostyń wynika wyłącznie z ekonomii firmy, sytuacja pozwala dziś płacić naszym dostawcom lepsze pieniądze za dostarczany surowiec. Ważne jest to, że systematycznie poprawiamy wyniki finansowe firmy, co przekłada się z miesiąca na miesiąc na wyższą oferowaną cenę mleka w skupie w Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu.

Jaką strategię przyjęła obecnie Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu?

Strategią Gostynia na dziś jest maksymalizacja możliwości płacenia za skupione mleko, tym bardziej, że konsekwencje przeprowadzonej wcześniej korekty ceny mleka ponieśli nasi dostawcy. Dziś chcemy zrekompensować niższą cenę, którą wypłaciliśmy w kwietniu i maju.

W jaki sposób kryzysowa sytuacja odbiła się na strukturze produkcji spółdzielni?

Od początku roku ograniczamy produkcję proszków mlecznych. Konsekwentnie zwiększamy sprzedaż naszego głównego asortymentu, czyli grupy produktowej mlek zagęszczonych słodzonych i niesłodzonych na rynku detalicznym w Polsce i za granicą. Rozwijamy sprzedaż w kanale HoReCa.

Stefan Stachowiak

FOTO:

Mimo kryzysu wprowadziliście na rynek nowe produkty.

Tak, wprowadziliśmy mleko zagęszczone bez laktozy, projekt ten rozpoczął się już w poprzednim roku. Produkt ten trafił na rynek w maju br. Obecnie prowadzimy kampanię reklamową w TV oraz social mediach. Celem naszej firmy jest umocnienie pozycji lidera w segmencie mlek zagęszczonych niesłodzonych.

To nie jedyny produkt, nad którym pracowaliśmy w tym roku. Do oferty handlowej jeszcze w październiku trafi kajmak o smaku orzechowo-czekoladowym. W naszej ocenie to produkt o wyjątkowych walorach smakowych z dużym potencjałem sprzedażowym. Wierzę, że nowa propozycja rynkowa zostanie dobrze odebrana przez klientów.

W jaki sposób kryzys wpłynął na zmianę struktury dostawców do SM Gostyń?

Myślę, że prawdziwy obraz poznamy pod koniec bieżącego roku i na początku kolejnego. Dla nas najistotniejsze jest to, że w czasie kryzysu Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu wprowadziła szereg działań, które pozwoliły znacznie poprawić sytuację firmy. W najbliższym czasie uruchomimy 2 farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 2 MW. Z punktu widzenia dostawców postrzeganie naszej spółdzielni także się zmienia. Dziś widać, że decyzje podejmowane pod wpływem chwilowego rozczarowania nie zawsze były dobre, a dostawcy dostrzegają istotną zmianę na plus. Udowodniliśmy wspólnie, iż konsekwentne działania po stronie rady nadzorczej, zarządu oraz pracowników spółdzielni mogą w relatywnie krótkim czasie przynieść wymierne korzyści.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasi dostawcy mają duże zobowiązania finansowe, a zwiększanie wydajności w produkcji mleka to proces długotrwały. Jesteśmy po bardzo dużych zmianach i inwestycjach, które pomagają finansowo. Zgodnie ze wspólną strategią rady nadzorczej dziś maksymalizujemy cenę mleka po stronie skupu.

Można dziś powiedzieć, że Gostyń najgorsze ma za sobą.

Myślę, że tak. Jesteśmy stabilną spółdzielnią, co więcej, w ekstremalnie krótkim czasie dostosowaliśmy firmę do nowych warunków funkcjonowania w czasie trwającego kryzysu. Dziś mimo podnoszenia ceny skupu mleka, z miesiąca na miesiąc generujemy dodatni wynik finansowy. Jak widać, trudne decyzje opłaca się podejmować. Możemy cały czas iść do przodu, realizować nowy plan strategiczny bez ryzyka finansowego.

Rozmawiamy w pierwszej połowie października, do końca roku zostały w zasadzie dwa miesiące. Co można powiedzieć o roku 2024 w gostyńskiej spółdzielni?

Mamy stabilną sytuację finansową w spółdzielni, nie grozi nam wzrost kosztów, możemy czerpać profity wynikające z wprowadzonych zmian i z dużą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, iż kolejne miesiące powinny również przynieść dalszą poprawę w spółdzielni.

Dziękuję za rozmowę.

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *