Dopłaty do zbóż i rzepaku: tysiące rolników może nie dostać pieniędzy. Czasu jest coraz mniej!

Dopłaty do zbóż i rzepaku. 16 tysięcy rolników wciąż nie złożyło nowego wniosku

Tylko do 31 października ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty do zbóż i rzepaku. Wsparcie skierowane jest rolników, którzy ubiegali się o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego między 1 czerwca a 31 lipca 2023 r., spełnili warunki, ale nie otrzymali dofinansowania. Takich rolników jest ok. 51 tys. Dostali oni z ARiMR pisma o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji w ramach zakończonego w lipcu naboru. Spośród nich na razie ponad 35 tys. złożyło ponownie wnioski o pomoc – tym razem w formie papierowej. Tak więc aż 16 tysięcy rolników (31 proc. uprawnionych) jeszcze nie dopełniło tej formalności, a czasu zostało im bardzo mało. 

Jak i do kiedy złożyć wniosek o dopłaty do zbóż i rzepaku?

Wniosek o przyznanie wsparcia do zbóż i rzepaku rolnicy muszą złożyć do ARiMR do 31 października 2023 r.

Wniosek można złożyć:

  • bezpośrednio w placówkach Agencji,
  • wysłać listem poleconym,
  • przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl.

ARiMR jednocześnie przypomina, że do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy,
  • oświadczeni o nieotrzymaniu pomocy w ramach nadzwyczajnego wsparcia dla sektorów zbóż i nasion oleistych
  • oraz zrzeczeniu się prawa do tego dofinansowania.

POBIERZ wniosek i oświadczenie

Poniżej możesz pobrać wniosek i oświadczenie niezbędne do otrzymania dopłat do zbóż i rzepaku w październikowym naborze:

  • Wniosek o przyznanie pomocy – wersja edytowalna (Excell)
  • Wniosek o przyznanie pomocy – wersja pdf
  • Klauzula informacyjna do wniosku

Dalczeo rolnicy muszą składać ponownie wniosek o dopłaty do zbóż i rzepaku?

W ramach naboru dla producentów zbóż i roślin oleistych, zakończonego 31 lipca 2023 r., wnioski złożyło ok. 130 tys. rolników. Budżet na taką pomoc wyniósł ok. 800 mln zł i nie wystarczył dla wszystkich, którzy się o takie wsparcie ubiegali. W związku z tym, wystąpiono o zgodę do Komisji Europejskiej na przeznaczenie na taką pomoc środków krajowych. Taka zgoda została udzielona i w związku z tym ARiMR uruchomiła nowy nabór wniosków.

Dopłaty bezpośrednie

Dopłaty bezpośrednie: pół miliona rolników czeka jeszcze na zaliczki. Kiedy je otrzymają?

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *