Co najczęściej psuje się w ciągnikach? TOP 5 usterek w traktorach

Co najczęściej psuje się w ciągnikach? Na to pytanie postanowiła znaleźć odpowiedź firma Petronas Lubricants International, która jest globalnym producentem środków smarnych i części. Posłużyła się Niezależnym Badaniem Opinii Rolników NBOR, przeprowadzonym przez badaczy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w którym wzięło udział 650 rolników z całego kraju.

Ankietowani zostali zapytani o odporność ich maszyn na różne awarie, przedstawiając odpowiedzi w skali od 0 do 5, gdzie niższa nota oznacza bardziej awaryjny układ.

TOP 5 usterek w ciągnikach

Oto lista najczęstszych awarii w ciągnikach rolniczych:

  • Na 5. miejscu spośród układów najczęściej psujących się w traktorach rolnicy wskazali układ hydrauliczny (4,03).
  • 4 miejsce pod względem awaryjności zajęły przekładnie (4,01).
  • 3 lokatę pod względem awarii przypadło instalacji elektrycznej (3,95)
  • a 2 miejsce zajęły usterki układu pneumatycznego (3,92).
  • 1 miejsce i najniższy wynik pod względem bezawaryjności dla badanych maszyn wyniósł 3,92 i dotyczył układu chłodzenia.

1,45 mln

– tyle ciągników rolniczych znajduje się w naszym kraju w ciągłej eksploatacji. O ile jeszcze w 2005 roku średnia moc użytkowanego traktora oscylowała w granicach 53 KM, to w 2020 roku wynosiła już 64 KM

Ile pracuje ciągnik w polskim rolnictwie w ciągu roku?

Z ankiet można było się dowiedzieć, że często ciągnik pracujący w Polsce kręci rocznie po 700–800 motogodzin, z czego 250–300 motogodzin przypada na szczyt sezonu zaczynający się w lipcu i trwający do września.

Kiedy zadbać o serwis ciągnika?

– W starszych, bardziej wyeksploatowanych ciągnikach, serwis olejowy z reguły odbywa się co 200–250 motogodzin. Natomiast nowsze silniki potrzebują zmiany oleju co 400–500 godzin. Prosta matematyka pokazuje zatem, że trzeba przynajmniej dwa razy w roku wymienić olej w swojej maszynie. Najlepiej się za to zabrać zaraz po szczycie sezonu, czyli właśnie teraz. Planując czynności serwisowe należy również uwzględnić warunki terenowe, w jakich pracuje sprzęt. Im trudniejsze, tym krótsze powinny być interwały olejowe – radzi Magdalena Szczepańska, doradca techniczny Petronas Lubricants International.

Przemysław Staniszewski

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *