Ceny mleka niby rosną, ale wciąż o 1/4 niższe niż przed rokiem. Gdzie jest najgorzej?

Jak wygląda sytuacja na światowym rynku mleka?

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa opublikowało raport dotyczący sytuacji podażowo-popytowej i cenowej na rynku mleka i produktów mlecznych po III kwartałach roku 2023. Jak wynika z analiz rynkowych przeprowadzonych przez ekspertów, światowa produkcja mleka w roku 2023 wyniesie najprawdopodobniej 949,9 mln t. Wynik ten, jeśli zostanie osiągnięty, będzie wyższy od ustanowionego w roku 2022 o 1,3%.

Jak wygląda sytuacja na rynku mleka w Unii Europejskiej?

Zdaniem analityków BAiS KOWR, wzrostowi powinna ulec również produkcja mleka na rynku Unii Europejskiej. Jak zakładają eksperci, w roku 2023 produkcja mleka w UE wzrośnie o 0,3% w porównaniu do roku 2022 i wyniesie 154,2 mln t. Choć ze zgromadzonych przez BAiS danych wynika, że liczba pogłowia krów będzie spadać, to zrekompensuje ją najprawdopodobniej wzrost wydajności tych zwierząt, dzięki czemu możliwy jest również wzrost dostaw mleka do skupów na rynkach unijnych również o 0,3%, czyli do 145,3 mln t2.

Jak zauważają eksperci, spadek pogłowia krów jest widoczny również w Polsce, gdzie według danych Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu roku 2023 było 2 027 tys. szt. tych zwierząt, czyli o 45 tys. mniej niż w roku 2022. Spadek ten, podobnie jak w innych państwach, został zrekompensowany wyższą wydajnością krów i zwiększeniem podaży mleka do skupu na rynku krajowym.

Warto zauważyć, że pomimo widocznego spadku pogłowia krów Polska znajduje się na trzecim miejscu w UE pod względem ich liczebności z sumą 2 027 tys. szt. Nasze państwo wyprzedzają tylko Francja (3 167 tys. szt.) i Niemcy (3 775 tys. szt.).

Jak zmieniła się wydajność krów mlecznych od roku 2014?

Z wykresu przygotowanego przez BAiS wynika, że od roku 2014 stopniowo wzrasta wydajność krów mlecznych. W perspektywie minionych 9 lat wzrosła ona o niemal 3 000 l/szt. Jak wynika z danych GUS, tylko w październiku br. do skupów trafił łącznie ponad 1 mld mleka, a od początku roku było to w sumie 10,6 mld l.

Jakie są ceny mleka w Polsce i gdzie jest najgorzej?

Producenci mleka z utęsknieniem wspominają grudzień 2022 r., kiedy średnia cena skupu mleka osiągnęła rekordowy poziom 2,75 zł/l, co dało rolnikom wynik wyższy o 50% niż w roku 2021. Potem ceny skupu mleka zaczęły spadać. Najpierw na początku br. przestały wzrastać, a w kolejnych spadły nawet o kilkadziesiąt groszy. Zdaniem analityków, na takie zjawisko miała wpływ zwiększona ilość dostaw surowca do przemysłu. Wrzesień 2023 okazał się przełomowy dla mleczarzy, ponieważ wtedy ceny mleka przestały spadać, a w niektórych województwach zaczęły nawet stopniowo wzrastać. W październiku okazało się, że ceny mleka wzrosły we wszystkich województwach, a średnia cena mleka osiągnęła poziom 1,96 zł/l i była wyższa o 4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Sytuacja na rynku mleka, która została zaobserwowana na początku jesieni, jest jednak jedynie minimalnym pocieszeniem dla rolników. W analogicznym okresie ubiegłego roku cena mleka była bowiem wyższa aż o 25%, co oznacza, że producentów mleka od powrotu do zadowalających stawek wciąć dzieli ogromna przepaść.

Zdecydowanie największy spadek cen w perspektywie roku został odnotowany w następujących województwach:

 • lubuskim – 28,6%,
 • warmińsko – mazurskim – 28,3%,
 • pomorskim – 27,7%,
 • dolnośląskim i opolskim – 27,6%,
 • podkarpackim – 27,5%,
 • śląskim – 27,1%.

Nieco inaczej przedstawiają się natomiast ceny mleka z października. Jak wynika z danych GUS, najniższe wypłaty otrzymali rolnicy z następujących województw:

 • małopolskiego – 1,82 zł/l,
 • łódzkiego – 1,83 zł/l,
 • kujawsko-pomorskiego – 1,86 zł/l,
 • pomorskiego – 1,88 zł/l,
 • podkarpackiego – 1,89 zł/l.

Więcej na temat cen skupu mleka w październiku 2023 pisaliśmy w poniższym artykule:

Ceny mleka

Ceny mleka wreszcie wzrosły. Gdzie są najwyższe stawki?

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: KOWR

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *