Zatrute mięso z Polski trafiało do Austrii? Hodowcy drobiu: To pseudoafera

Jak informuje Związek „Polskie Mięso”, od lutego 2023 roku w Austrii odnotowano masowe zachorowania na różne szczepy Salmonelli. Jedna osoba, 63-letni mężczyzna, zmarł.

Trwa dochodzenie w sprawie zatrutego mięsa

Dochodzenie w sprawie masowych zatruć prowadzi Austriacka Agencja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności wspierana przez władze poszczególnych landów. To na ustalenia tej agencji powołują się austriackie media. Austriacki portal pisze wprost o „zabójczym mięsie z Polski”, które ma być potwierdzeniem tezy o rzekomo „najgorszej żywności w Unii Europejskiej”. Do tej pory nie jest znane stanowisko polskich władz w sprawie oskarżeń zawartych w mediach. 

Polska Federacja Hodowców Drobiu: Zatrucia świadczą o braku standardów na miejscu

Jeżeli ktoś zatruł się mięsem z kebaba to świadczy to tylko i wyłącznie o braku  właściwych standardów w punkcie przygotowania i braku przestrzegania zasad HACCP. Mięso „kebab” powinno być poddane obróbce termicznej w miejscu przygotowania, która gwarantuje zniszczenie drobnoustrojów patogennych – powiedziała biuletynowi „Mięsne Fakty” Anna Próchnicka-Przekopiak, członek zarządu Polskiej Federacji Hodowców Drobiu. 

Ekspertka nie ma wątpliwości, że jeżeli doszło do zatrucia to mięso nie zostało poddane obróbce termicznej do wartości wymaganych, a w miejscu przygotowania nie było zachowanych należytych standardów higienicznych, które to mogły przyczynić się do krzyżowego zakażenia.

Anna Próchnicka-Przekopiak zwróciła również uwagę na sposób prezentacji sprawy. 

Dodatkowo nigdzie nie ma informacji, że mięso jest sprzedawane jako surowe, a właściwa obróbka termiczna gwarantuje zabicie bakterii z rodzaju salmonella. Artykuły napisane są tendencyjnie i zwykły konsument nie znający technologii produkcji jest tendencyjnie nakierowywany. Dziennikarze winni charakteryzować się rzetelnością dziennikarską czego w powielanych artykułach nie widać – podkreśliła.

Baza DNA wirusów w Puławach może pomóc w weryfikacji

Kolejnym argumentem podważającym wiarygodność zdarzenia jest fakt, że z pewnością mięso do tego kebaba było w przysłowiowych wielu rękach i pytaniem jest czy aby na pewno pochodziło ono z Polski.

Jeżeli już faktycznie mięso pochodziło z Polski, to przeszło przez wielu pośredników i trudno jednoznacznie wskazać tutaj jako winnego Polskę. Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach dysponuje bazą DNA salmonelli występującej w Polsce i można zweryfikować czy „zabójczy” genotyp znajduje się w jego bazie – powiedziała Anna Próchnicka-Przekopiak. 

Będą kolejne ataki na polską żywność? 

Zdaniem Próchnickiej-Przekopiak będziemy się jeszcze nie raz mierzyć z różnymi „aferami”, które w jej ocenie mają podstawową przyczynę.

– Po pojawieniu się szeroko w mediach informacji o zatruciu się przez ludzi salmonellą pochodząca z polskiego kebaba z kurczaka oraz o jednym zgonie nasuwa mi się jedna myśl, że jest to kolejna pseudoafera mająca zdeklasować mięso drobiowe z Polski – podkreśliła Anna Próchnicka-Przekopiak, członek zarządu Polskiej Federacji Hodowców Drobiu.

 

wk

fot. envato elements

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *