Wspomnienie o Janie Chlaście w rocznicę śmierci

Jan Chlast – kim był?

6 października 2022 r. po ciężkiej chorobie zmarł Jan Chlast. Jak przypomina Wielkopolska Izba Rolnicza, człowiek ten był wieloletnim Delegatem Rady Powiatowej WIR w Ostrowie Wielkopolskim. Chlast w pamięci wielkopolskich działaczy zapisał się przede wszystkim jako rolnik, kochający swój zawód. Przez 70 lat w stu procentach poświęcał się pracy na roli. Rolnik stanowiły niepowtarzalny wzór pracowitości dla młodszych pokoleń.

Gospodarstwo Jana Chlasta

Jan Chlast wywodził się z rodziny rolniczej, a swoje gospodarstwo, budowane od pokoleń, odziedziczył po przodkach. W uprawę rodzinnej ziemi wkładał całe swoje ręce i robił wszystko, co w jego mocy, by rozwijać uprawy i pozostawać na bieżąco z nowościami rolniczymi.

Jan Chlast – społecznik, samorządowiec, rolnik

Jan Chlast pomimo tego, że był rolnikiem i to rolnictwu poświęcał najwięcej uwagi, to nie stronił od niesienia pomocy innym. Mężczyzna uczestniczył w działaniach następujących organizacji rolniczych:

  • Rady Nadzorczej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ostrowie Wielkopolskim – przewodniczący,
  • Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczej – przewodniczący,
  • Spółdzielni Samopomoc Chłopska – przewodniczący,
  • Zarządu Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Nowych Skalmierzycach – przewodniczący przez 20 lat.

Jan Chlast – potomek Powstańców Wielkopolskich

Jan Chlast był potomkiem Powstańców Wielkopolskich, w związku z czym uczestniczył w wielu inicjatywach mających na celu zachowanie pamięci o tragicznych wydarzeniach i bohaterach. Rolnik wiele uwagi poświęcał również pielęgnowaniu wspomnień o historii swojego rodu.

Jan Chlast – rolnik z pasjami

Pomimo tego, że rolnictwo stanowiło największą pasję Jana Chlasta, to nie zamykał się on na inne rozrywki. Rolnik chętnie wybierał się w podróże zagraniczne, z których przywoził zdjęcia i nagrania, a następnie tworzył ich szczegółowe opisy. Chlast starał się również poszerzać swoją wiedzę na temat uprawy soi, którą sam prowadził, dlatego dokładnie nagrywał pracę rolników spoza granic Polski. Rolnik wyrabiał również domowe wina i lubił majsterkować, a wytworzone konstrukcje wykorzystywał do pracy w gospodarstwie.

Wielkopolskie Święto Soi pierwszy raz bez Jana Chlasta

WIR podkreśla, że pustka po śmierci Jana Chlasta pozostała niezapełniona. Jednym z dni, w których brak obecności zasłużonego rolnika odczuwano szczególnie, było tegoroczne Wielkopolskie Święto Soi. Przez 5. edycji Chlast gościł zainteresowanych uprawą soi rolników w swoim gospodarstwie. Choć już w minionym roku rolnik nie wziął udziału w święcie, to wciąż odbywało się na terenie jego uprawy, to udostępnił ją zwiedzającym.

Wielkopolskie Święto Soi w innej lokalizacji

Tegoroczne Święto Soi odbyło się na terenie innego gospodarstwa. Wszyscy zgromadzeni na uroczystości pamiętali jednak o zasługach Jana Chlasta, który zawsze z serdecznością witał ich w swoim gospodarstwie.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: WIR

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *