Tuczniki droższe nawet o 30 gr. Jakie są aktualne ceny świń w Polsce?

Ceny tuczników w Polsce rosną

Ceny tuczników w Polsce rosną kolejny tydzień z rzędu. Większość monitorowanych przez nas zakładów mięsnych ponownie podniosła stawki. Kwiecińscy ze Żnina płacą 30 gr więcej. Podobną podwyżkę dał Jóźwiakowski z woj. wielkopolskiego. Z naszej sondy (ceny pod artykułem) wynika, że ceny skupu tuczników wahają się w granicach: od 7,30 zł/kg do 8,10 zł/kg w wadze żywej. Z kolei w klasie E stawki wynoszą 9,80 zł/kg. 

– W Polsce zanotowano wzrost cen skupu tuczników o ok. 0,20zł/kg (wbc) pomimo stabilizacji cenowej na rynku niemieckim. W znacznym stopniu spowodowane to było spadkiem kursu złotówki w stosunku do euro. Import zarówno żywca jak i wieprzowiny nie jest tak opłacalny i zakłady poszukują surowca z rynku krajowego. Po podwyżce w przeliczeniu na złotówki cena niemiecka dalej pozostaje wyższa od polskiej o ponad 0,30 zł/kg – wyjaśnia Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG.

Z danych KOWR i MRiRW wynika natomiast, że w dniach 4-10.09.2023 r. (dane ZSRIR MRiRW) za świnie rzeźne krajowi dostawcy uzyskiwali przeciętnie 7,88 zł/kg, o 1 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 5 proc. mniej niż przed miesiącem. Cena żywca wieprzowego była o 1 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2022 r.

Pogłowie świń w Polsce wciąż spada

W Polsce mimo wzrostu opłacalności chowu, sytuacja producentów trzody chlewnej jest trudna. W związku z tym kurczy się pogłowie świń. Z danych GUS wynika, że krajowe pogłowie świń w czerwcu 2023 spadło o 1,8 proc. (r/r), a loch o 2,6 proc.

– Na brak rozwoju branży składa się zarówno ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się ASF, jak i bariery administracyjne przy uzyskiwaniu pozwoleń budowlanych – zaznacza Polpig.

Analitycy: ceny świń będą kształtować się w trendzie spadkowym

Czy spadek pogłowia wpłynie na dalszy wzrost cen świń w Polsce? Niekoniecznie. Zdaniem analityków Credit Agricole, kolejne kwartały przyniosą stopniową odbudowę pogłowia trzody chlewnej w UE ze względu na rekordową opłacalność produkcji oraz osłabienie popytu na wieprzowinę z uwagi na jej rosnące ceny.

– W kierunku obniżenia cen skupu oddziaływać będzie również słabnąca presja kosztowa związana m.in. ze spadającymi cenami pasz. Na tej podstawie prognozujemy, że ceny skupu trzody chlewnej osiągnęły w III kw. swoje maksimum i w kolejnych kwartałach będą kształtować się w trendzie spadkowym – wyjaśniają analitycy Credit Agricole w najnowszej, jesiennej AgroMapie.

Jakie będą ceny świń na koniec 2023 i 2024 roku?

Zdaniem ekonomistów Credit Agricole, cena skupu żywca wieprzowego w Polsce na koniec 2023 r. wyniesie ok. 8,15 zł/kg oraz 6,20 zł/kg na koniec 2024 r.​

W Niemczech ceny świń znów spadają

Natomiast w Niemczech na dużej giełdzie VEZG ceny świń po kilku tygodniach stabilizacji znów spadły. Stawka za tuczniki została obniżona o 5 centów do poziomu 2,25 euro/kg. Będzie obowiązywała do 27 września. Przeliczając na złotówki, niemieckie tuczniki skupowane są po ok. 10,40 zł/kg.

–  Na niemieckim rynku nie da się uniknąć zwiększonej presji cenowej wywieranej przez zakłady ubojowe, dlatego należy spodziewać się obniżek cen tuczników – wyjaśnia Stowarzyszenie Producentów Żywca i Mięsa (VEZG).

Jakie są aktualne ceny skupu świń w Polsce? Sonda z 15 września 2023 roku (w porównaniu do cen z 8 września 2023)?

Oto, jakie były ceny skupu świń w poszczególnych skupach w całej Polsce:

Kujawsko-pomorskie:

 • Kwiecińscy, Żnin – 7,35 zł/kg (wzrost o 30 gr);

Lubelskie:

 • ZM Wierzejki – 7,30-7,80 zł/kg (bez zmian);

Łódzkie:

 • Złotex, Złoczew – 7,50 zł/kg (bez zmian);
 • Marciniak, Sędzimirowice – 8,10 zł/kg (wzrost o 20 gr);
 • Kawiks Patoki – 8,10 zł/kg (wzrost o 10 gr);

Małopolskie:

 • PW Laskopol Limanowa – 7,30 zł/kg (bez zmian);

Mazowieckie:

 • ZM Mościbrody – 9,80 zł/kg wbc kl. E (bez zmian);

Podlaskie:

 • ZM Bost, Turośń Kościelna – 7,50-8 zł/kg (wzrost o 10 gr);

Podkarpackie:

 • Kabanospol, Wielopole Skrzyńskie – 7,90 zł/kg (bez zmian);

Wielkopolska:

 • Jóźwiakowski – 7,50-8 zł/kg (wzrost o 20-30 gr);
 • Mróz – 9,80 zł/kg (wbc kl. E) (bez zmian);

Kamila Szałaj
fot. arch.

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *