Stres blokuje mleko. Dotyka to aż 10% krów

Dlaczego mleko nie chce płynąć? Oto główna przyczyna zaburzeń w oddawaniu mleka u krów

Przyczyną zaburzeń w oddawaniu mleka jest brak uwalniania oksytocyny podczas stymulacji wymienia na hali udojowej. Bardzo często przyczyną takiego stanu rzeczy jest pojawiający się podczas doju stres. Krowy są zwierzętami bardzo płochliwymi, a każde zwierzę reaguje na czynniki stresogenne z różnym stopniem wrażliwości. Czynniki stresogenne to wszystkie bodźce, które krowa odbiera jako zagrożenie.

Na co więc warto zwrócić uwagę, by zapobiec ewentualnej blokadzie mleka?

Przede wszystkim należy zapędzać krowy od światła do światła i od ciemności do ciemności, aby uwzględnić opóźnioną adaptację krowy do światła i ciemności. W sytuacji nagłej zmiany światła, oko krowy potrzebuje kilku minut, by dostosować się do warunków świetlnych. Tak więc, równomierne oświetlenie, szczególnie powierzchni komunikacyjnych, sprzyja bezstresowemu wejściu do hali udojowej.

W otoczeniu zwierząt unikajmy szybkich i cichych ruchów. Takowe przypominają bowiem zbliżanie się drapieżnika i mogą wywołać u krowy uczucie strachu.

Krowy mają wysoką rozdzielczość obrazu – od 50 do 60 obrazów na sekundę (ludzie widzą tylko od 6 do 15 obrazów na sekundę), dlatego też krowy szybciej niż my dostrzegają migoczące oświetlenie, które może być dla nich stresujące.

Aby sprawdzić, czy oświetlenie w dojarni jest dla zwierząt jak najbardziej korzystne, należy zbliżyć się do lampy LED i zobaczyć, czy są tam jakieś ciemne paski przechodzące przez światło. Jeśli tak, to może oznaczać, że krowa widzi światło stroboskopowe.

Badania nad wpływem hałasu podczas doju wykazały, że szczególnie pierwiastki wykazują wyraźne objawy stresu podczas okresu poznawania rutyny doju. Unikanie głośnych dzwięków, krzyków, a nawet gwizdania jest więc jak najbardziej wskazane.

Przyczyną zaburzeń w oddawaniu mleka jest brak uwalniania oksytocyny podczas stymulacji wymienia na hali udojowej. Bardzo często przyczyną takiego stanu rzeczy jest pojawiający się podczas doju stres.
FOTO: Beata Dąbrowska

Beata Dąbrowska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *