Spada cena pszenicy, a Euro 2024 nie ożywiło rynku trzody. Raport rynkowy

Ceny pszenicy spadają w skupach i na giełdzie

Pomimo tego, że na rynku nie ma nadpodaży ziarna a raport USDA opublikowany 12 czerwca obniżył globalne zapasy końcowe pszenicy na ten sezon w stosunku do raportu majowego, o około 1 mln t do 231,6 mln t, to na giełdzie Matif w Paryżu pszeńca tanieje.

Pszenica taniej jest też na krajowym podwórku, pomimo tego, że już nikt nie mówi, że magazyny nadal są zasypane ziarnem. W skupach spokój, eksporterzy chętnie kupiliby towar, ale po atrakcyjnej cenie, bo na taki chętnych nie brakuje.

Spadnie produkcja pszenicy w UE, Rosji i Ukrainie

Amerykanie wskazują także na niższą produkcję pszenicy w nowym sezonie w stosunku do raportu majowego. Spośród największych eksporterów zredukowano produkcję pszenicy głównie w Rosji z 88 do 83 mln t oraz w Ukrainie z 21 do 19,5 mln t i w UE z 132 do 130,5 mln t, co wpłynie negatywnie na ich potencjał eksportowy oraz końcowy stan zapasów. W dłuższej perspektywie nie powinno być więc tanio.

Z raportu USDA  wynika, że w miarę zmniejszania się światowych dostaw i wzrostu cen, w niektórych krajach pszenica przeznaczona na paszę staje się mniej konkurencyjna. Handel światowy tym zbożem również się kurczy, niższy eksport z Rosji i Ukrainy tylko częściowo jest kompensowany przez wzrost w UE i Stanach Zjednoczonych. Prognozowane globalne zapasy końcowe na sezon 2024/2025 zostaną obniżone o 1,3 mln ton do 252,3 mln ton, głównie z powodu zmniejszonych zapasów w UE.

Spadnie też produkcja kukurydzy

USDA prognozuje, że światowa produkcja kukurydzy na sezon 2024/2025 będzie o 1,4 mln ton niższa. Prognozy dla USA pozostawiono na niezmienionym poziomie, co jest bardzo ważne, ze względu na to, że są one potęgą w jej produkcji, przez co wpływają na ceny światowe. Wzrosty produkcji w przypadku Ukrainy został częściowo skompensowany spadkiem prognoz dla Rosji.

USDA w czerwcowym raporcie zredukował również produkcję jęczmienia, dotyczy to UE, Argentyny, Rosji i Ukrainy, które częściowo zrównoważy wzrost prognozowany dla Australii.

W nowym sezonie zwiększy się eksport kukurydzy z Ukrainy, a spadnie tej rosyjskiej 

Według USDA, główne zmiany w handlu światowym w sezonie 2024/2025 obejmują większy eksport kukurydzy z Ukrainy, ale redukcję w przypadku Rosji. Eksport jęczmienia w sezonie 2024/25 zostanie obniżony w przypadku Argentyny, Rosji i UE, ale zwiększony w przypadku Australii. Ponadto zwiększy się import jęczmienia do Chin.

Ukraińcy z kolei podają dane, z których wynika, że w okresie styczeń-maj br. ich porty przeładowały 45,8 mln ton towarów rolnych, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w 2023 r. Urząd Ukraińskich Portów Morskich pracuje obecnie nad rozszerzeniem zakresu przewozów towarowych i przywróceniem transportu kontenerowego i promowego. Analitycy rynkowi ciągle jednak podają sytuację w portach Czarnomorskich jako tę, która może w każdym momencie zdestabilizować sytuację na rynku zbóż. Ukraina nie ma już jednak prawie ziarna z sezonu 2023/2024. Podobnie, jak Rosja jest bardziej aktywna w eksporcie na początku sezonu, stąd konkurencja o rynki zbytu będzie wtedy silniejsza, co może przełożyć się na ceny giełdowe.

Jakie są kontrakty na rzepak?

Ceny kontraktów lipcowych na rzepak zawieranych na początku tygodnia na warunkach krajowych wahały się od 1860 do 1960 zł/t, na niemieckich 1920–1925 zł/t. Przy zawieraniu kontraktów na warunkach niemieckich warto mieć na uwadze, że dopłata należy się dopiero po przekroczeniu zaolejenia na poziomie 40%, którego jest się tak naprawdę pewnym dopiero po zbiorze.

Euro startuje, a ceny tuczników stoją w miejscu lub nieco spadają

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej nie pobudziły na tyle popytu na wieprzowinę, by skłonić rynek do podwyżek skupu żywca wieprzowego, ale dały gwarancję na utrzymanie jej na stałym poziomie przez kolejny tydzień. Stąd niemiecka duża giełda utrzymała cenę na poziomie 2,2 euro/kg w klasie E. Na krajowym podwórku dało to impuls do nieznacznego obniżenia dolnego pułapu cen.

Ceny prosiąt w Danii utrzymano też na ubiegłotygodniowym poziomie. W kraju podobnie.

Ceny paliw zaczną wkrótce rosnąć?

Niektórzy dystrybutorzy zgłaszają, że mają już nowe dostawy nawozów, ale nie ma nowych cen. Inni z kolei pod wpływem medialnych impulsów, że drożeje, podnieśli lekko ceny nawozów azotowych.

Jak donosi epetrol.pl, wzrost cen surowca na giełdach naftowych i osłabienie złotówki w relacji do amerykańskiego dolara już niedługo mogą zatrzymać przecenę na stacjach paliw w Polsce. Na razie spadkowa seria jest jeszcze kontynuowana, a szczególne powody do zadowolenia mają kierowcy tankujący autogaz. Analitycy przewidują, że Pb 95 w najbliższym tygodniu będzie kosztować 6,35-6,47 zł/l, ON – 6,39–6,51 zł/l a autogaz – 2,65-2,72 zł/l.

Magdalena Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *