Rządowy skup kukurydzy: RARS zbiera oferty. Kiedy rozpocznie się skup?

RARS ogłasza kryzysowy skup mokrej kukurydzy

​24 listopada RARS poinformował, że prowadzi rozeznanie rynku w zakresie zakupu kukurydzy mokrej. Jest to drugie rozeznanie dotyczące ziarna z tegorocznych żniw. A przypomnijmy. ​Pod koniec września Michał Kuczmierowski, prezes RARS oraz minister rolnictwa Robert Telus informowali, że w związku z niskimi cenami kukurydzy Agencja Rezerw skupi ziarno za 400 mln zł​. Zapewniali wtedy, że już rozpoczyna się proces rozpoznania rynku, a skup ruszy 2 października.

– Podjęliśmy decyzję o utworzeniu rezerwy kukurydzy, którą będziemy w najbliższych dniach skupować po stałej cenie skupu. Stała cena skupu wpłynie na stabilizację rynku – mówił wtedy Telus. 

Finalnie 9 października RARS poinformował, że dopiero prowadzi rozeznanie rynku. Jaki jest wynik tego procesu, nie wiadomo. Na dedykowanej temu rozeznaniu stronie internetowej widnieje informacja, że „Agencja jest w trakcie analizy otrzymanych ofert na zakup kukurydzy”.​ 

Skup mokrej kukurydzy przez RARS: jakie warunki?

Nie mniej jednak, 24 listopada RARS znów ogłosił, że zamierza skupować kukurydzę od przedsiębiorców. Przedmiotem zamówienia będzie:

 • zakup na rzecz Agencji kukurydzy mokrej pochodzącej ze zbiorów z 2023 r. spełniającej wymagania jakościowe, w ilości nie mniejszej niż 5 000 ton;
 • świadczenie usługi wysuszenia i oczyszczenia kukurydzy mokrej w celu uzyskania kukurydzy suchej, spełniającej wymagania jakościowe określone w warunkach przetargu, z zastrzeżeniem, że odbiór kukurydzy suchej nastąpi nie później niż do 18 grudnia 2023 r.
 • świadczenie kompleksowej usługi przechowania kukurydzy suchej obejmującej magazynowanie oraz wymianę na zasadach określonych w umowie

Parametry kukurydzy mokrej

 • Wilgotność bazowa – 30%;
 • Zanieczyszczenia ogółem – max. 10%;
 • Zanieczyszczenia nieużyteczne – max. 2%;
 • Ziarna połamane – max. 8%
 • DON – max. 2000 ppb.

Parametry kukurydzy suchej

 • Wilgotność przy odbiorze – max. 15,2
 • Wilgotność przy wydaniu – max. 14,5%
 • Zanieczyszczenia ogółem – max. 10%
 • Zanieczyszczenia nieużyteczne – max. 2%
 • Ziarna połamane – max. 8%
 • DON – max. 2000 ppb.

RARS zaznacza, że kukurydza powinna być o typowej barwie, wolna od obcych zapachów, żywych szkodników (w tym roztoczy) na każdym etapie rozwoju, wolna od chorób grzybowych.

RARS informuje też, że przedsiębiorca za wykonaną usługę wysuszenia i czyszczenia kukurydzy mokrej otrzyma wynagrodzenie według stawki w zł za tonę oraz wynagrodzenie za usługę przechowywania kukurydzy suchej według zryczałtowanej stawki w zł/tonomiesiąc (plus VAT).​

Zainteresowani przedsiębiorcy powinni do 29 listopada 2023 r. złożyć wypełnione zgłoszenie. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie ruszy sam skup. RARS musi najpierw przeanalizować oferty.

Rolnicy dokładają 2500 zł do każdego hektara kukurydzy

Obecne ceny kukurydzy są bardzo niskie. W niektórych regionach za mokrą spadły nawet do 300 zł/t, a za suchą do 750 zł/t. Tak niskie stawki powodują, że rolnicy muszą dokładać do tej uprawy krocie. Z najnowszych wyliczeń Wielkopolskiej Izby Rolniczej wynika, że straty na 1 hektarze kukurydzy na ziarno wynoszą 2500 zł.

Kryzys na rynku kukurydzy jest też przyczyną protestu rolników na granicy z Ukrainą.

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *