Bydło bez świątecznych podwyżek. Jakie są aktualne ceny byków i krów w Polsce?

Ceny bydła stabilizują się

Spadek cen bydła w Polsce wyhamował. Wszystkie monitorowane przez nas zakłady mięsne pozostawiły cenniki na niezmienionych poziomach. Ustabilizowały się nawet krowy, które w ostatnim czasie mocno taniały. Ale że wchodzimy w okres świąteczny, rolnicy liczyli na zwyczajowe w tym roku podwyżki. Tymczasem nie ma sygnałów świadczących o wzroście stawek.

Aktualne CENY SKUPU BYDŁA znajdziesz pod artykułem.

Średnio w Polsce za byka w klasie R otrzymamy w tym tygodniu ok. 19​ zł/kg. Za wagę żywą byków zakłady płacą natomiast ok. 11 zł/kg, a za krowy – 8 zł/kg. Natomiast w rozliczeniu poubojowym w kl. R ceny jałówek dochodzą do 19,80 zł/kg.

Z kolei z danych MRiRW wynika, że na rynku krajowym w dniach 6–12.11.2023 r. nadal taniał żywiec wołowy w skupie. Dostawcy za bydło rzeźne uzyskiwali średnio 9,74 zł/kg, o 3 gr/kg mniej niż w poprzednim tygodniu. Cena żywca wołowego była o 3% niższa niż przed miesiącem oraz o 12 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2022 r. Za byki 12-24 miesiące w okresie 6-12.11.2023 r. płacono średnio 10,82​ zł/kg, za krowy 7,86 zł/kg, a za jałówki 10,74 zł/kg. 

Spory spadek pogłowia bydła w krajach UE i w Polsce

W Unii Europejskiej od roku 2017, na skutek m.in. wysokich kosztów produkcji bydła i spadającego spożycia wołowiny, ma miejsce tendencja do redukcji pogłowia. W czerwcu 2023 r. spadek liczebności bydła notowany był u wszystkich czołowych producentów wołowiny – we Francji, w Niemczech, Irlandii, Hiszpanii, Polsce i we Włoszech.

W konsekwencji mniejsza jest również unijna produkcja żywca wołowego. Jak podaje KOWR, w okresie styczeń–lipiec 2023 r. uboje żywca wołowego w UE wyniosły 3,6 mln ton, o 5% mniej niż w analogicznym okresie 2022 r. Największe spadki miały miejsce we Włoszech, w Hiszpanii i Polsce, a wzrost odnotowano w Niemczech. Zdaniem Komisji Europejskiej w całym 2023 r. produkcja wołowiny w UE może zmniejszyć się o 3 proc., do 6,5 mln ton.

W Polsce w czerwcu 2023 r. pogłowie bydła wyniosło 6,35 mln szt., czyli o 1,4 proc. mniej niż w czerwcu 2022 r. Najbardziej zmniejszyła się liczebność cieląt oraz bydła w wieku 2 lat i więcej, natomiast pogłowie bydła młodego w wieku 1–2 lat obniżyło się nieznacznie.

– Spadek krajowego pogłowia bydła znalazł odzwierciedlenie m.in. w redukcji wielkości ubojów. W okresie styczeń–sierpień 2023 r. w Polsce uboje przemysłowe bydła (bez cieląt) wyniosły 674 tys. ton w wadze żywej (351 tys. ton wbc.) i były o 6% mniejsze niż przed rokiem – wyjaśnia KOWR.

W Niemczech ceny krów bez zmian, drożeją byki

W Niemczech ceny krów i jałówek pozostają stabilne. Lekko podrożały byki. 

– Na początku bieżącego tygodnia poszukiwane są młode buhaje, które drożeją. Ceny krów i jałówek pozostają stabilne – tłumaczy Stowarzyszenie Producentów Żywca i Mięsa (VEZG). 

Obecnie niemieccy farmerzy dostają za klasę R byków 4,64-4,69 euro/kg. Natomiast ceny jałówek wynoszą 4,38 euro/kg, a krów 3,38-3,58 euro/kg.

Jakie są ceny netto skupu żywca wołowego w Polsce 17 listopada (w porównaniu do 10 listopada 2023 r.)?

Oto ceny skupu byków, jałówek i krów z poszczególnych zakładów mięsnych:

Osi Poland Foodworks:

 • byki (kl. O): 18,50 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki (kl. O): 18,80 zł/kg (bez zmian);
 • krowy (kl. O): 15,50 zł/kg (bez zmian);

Łódzkie: Marciniak, Sędzimirowice:

 • byki: 9,50-12 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki: 11-12,50 zł/kg (bez zmian);
 • krowy: 8,50 zł/kg (bez zmian); za czystorasowe stawki wyższe.

Lubelskie: ZM Wierzejki:

 • byki (kl. O): 19,60 zł/kg (bez zmian);
 • byki (kl. R): 20,20 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki (kl. O): 19 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki (kl. R): 19,60 zł/kg (bez zmian);

Małopolskie: PW Laskopol Limanowa:

 • byki 10-12,50 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki 9-10,50 zł/kg (bez zmian);
 • krowy 6,50-8 zł/kg (bez zmian).

Mazowieckie: ZM Mościbrody:

 • byki (kl. O): 19,30 zł/kg (bez zmian);
 • byki (kl. R): 19,60 zł/kg (bez zmian);
 • byki (kl. U, dostawy pow. 10 szt.): 19,70 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki (kl. O): 19,30 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki (kl. R): 19,80 zł/kg (bez zmian);
 • krowy (320 kg mięsa): 15,90 zł/kg (bez zmian);

Podlaskie: ZM Bost, Turośń Kościelna:

 • byki: 12,50 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki:10 zł/kg (bez zmian);

Podkarpackie: Kabanospol, Wielopole Skrzyńskie:

 • byki: 10,70 zł/kg g (bez zmian);
 • jałówki: 9,80 zł/kg (bez zmian);
 • krowy: 8,40 zł/kg (bez zmian);

Wielkopolska: Jóźwiakowski, Damasławek:

 • byki: 10,40-12,50 zł/kg (bez zmian);
 • jałówki: 9,50-12,50 zł/kg (bez zmian);
 • krowy: 8,50-11 zł/kg (bez zmian).

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *