Rolników zalewa krew. „Budżet na dopłaty bezpośrednie zmniejszony, a koszty produkcji wzrosły 3-krotnie”

Drastycznie wysokie koszty produkcji dobijają rolników

Dolnośląska Izba Rolnicza alarmuje, że sytuacja polskich rolników jest tragiczna. Negatywne skutki wojny w Ukrainie, pandemia Covid-19 oraz wysoka i niekontrolowana inflacja wpłynęły w ogromnym stopniu na koszty produkcji rolniczej. Podrożało wszystko: energia, paliwo, nawozy czy środki ochrony roślin.

– W związku z tak wysokimi kosztami produkcji wielu gospodarstwom rolnym grozi utrata płynności finansowej. Ponadto wzrost kosztów obsługi zadłużenia inwestujących gospodarstw doprowadził wiele z nich na skraj bankructwa. Problemy jeszcze narastają w związku ze zbożem z Rosji, które zalewa rynki europejskie i destabilizuje ceny, a na które nie możemy wprowadzić embarga, gdyż ponoć zagrażałoby to bezpieczeństwu żywnościowemu całego świata – zaznacza Dolnośląska Izba Rolnicza i dodaje, że to złe decyzje rządu doprowadziły do tragicznego położenia rolników.

DIR: budżet na dopłaty bezpośrednie zmniejszony, a koszty produkcji wzrosły 3-krotnie

Dolnośląscy rolnicy zwracają również uwagę, że w przeszłości dopłaty rolnicze niwelowały różnicę w kosztach produkcji, ale teraz są niewystarczające.

– Przez ostatnie 20 lat dopłaty w ogóle nie zmieniły się w cenach minimalnych, natomiast zmieniły się, jeżeli chodzi o udział w dochodzie narodowym brutto UE z 0,57 dochodu narodowego brutto na dopłaty dla rolnictwa, do poziomu poniżej 0,30 w chwili obecnej. Budżet na dopłaty został zmniejszony o blisko połowę, natomiast koszty produkcji wzrosły ponad trzykrotnie – oburzają się rolnicy i dodają, że ze względu na wciąż wzrastające koszty produkcji przestają być konkurencyjni na rynkach światowych.

W związku z tym Dolnośląska Izba Rolnicza apeluje o znaczące zwiększenie środków na dopłaty, ale również wprowadzenie zmian w systemach wsparcia, tak by poziom wsparcia był uzależniony od warunków ekonomicznych właściwych dla danego gospodarstwa.

Rolnicy: ekoschematy obniżają dopłaty bezpośrednie

Rolnikom nie podoba się także obecny system dopłat bezpośrednich, który ich zdaniem mocno podnosi i tak wysokie koszty produkcji.

– Wnioskowaliśmy, aby w obecnej sytuacji światowej wstrzymać się do wprowadzenia wsparcia w postaci „ekoschematów” na okres dwóch, trzech lat, gdyż de facto obniżają one dopłaty bezpośrednie. Co prawda mogą one poprawić jakość produkcji, ale powodują zdecydowane podrożenie kosztów produkcji. Na 1,23 mln złożonych wniosków o dopłaty bezpośrednie, tylko 460 tys. wniosków złożono na „ekoschematy” – wylicza DIR i zaznacza, że nikt nie wyliczył, ile rolników kosztuje „dobrostan zwierząt”, który ogranicza obsadę zwierząt, gdzie budynek jest ten sam, amortyzacja ta sama i koszty utrzymania coraz większe.

Dolnośląscy rolnicy podkreślają, że obecna sytuacja w rolnictwie osiągnęła już punkt krytyczny, wymagający zdecydowanego, konkretnego i rzetelnego podejścia osób decyzyjnych tych do problemów.

– Oczekujemy szybkiego podjęcia skutecznych działań umożliwiających przetrwanie polskiego rolnictwa – informuje Izba.

oprac. Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *