Rolnicy wyręczą Telusa? Wystąpią o ujawnienie LISTY FIRM importujących zboże z Ukrainy

Destabilizacja rynku zbóż

Jak poinformowała Wielkopolska Izba Rolnicza, rolnicy nadal oczekują ujawnienia listy firm skupujących zboże, rzepak i kukurydzę z Ukrainy, przez których nadmiar nastąpiła destabilizacja cen tych płodów. Zdaniem farmerów firmy te, mogły zarobić spore pieniądze na imporcie.

W raporcie na temat importu zboża z Ukrainy NIK wylicza, że w ciągu 16 miesięcy 541 firm sprowadziło łącznie 4,3 mln ton zbóż i roślin oleistych o wartości 6,2 mld zł. 4,7 tys. ton ziarna i nasion o wartości 5 mln zł zaimportowało także 11 osób fizycznych. Największy z tej listy importer, firma z województwa mazowieckiego, sprowadził pół miliona ton zboża wartego prawie 0,6 mld zł. W sumie z Mazowsza 6 firm zaimportowało z Ukrainy aż 1,2 mln ton zboża i rzepaku wartego 1,63 mld zł. Ogromne ilości sprowadziły także firmy znajdujące się w woj. lubelskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i małopolskim (po jednym podmiocie). Natomiast zboże o największej wartości sprowadziła osoba fizyczna z województwa kujawsko-pomorskiego.

MRiRW nie ma listy firm, które importowały zboże z Ukrainy

Jak podkreśla WIR, NIK w trakcie kontroli odkrył również, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie ma listy firm, które importowały zboże z Ukrainy. Nieprawdzie okazały się zapewnienia ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa, który mówił, że wystąpił o listę do KAS. Polityk w nagraniu opublikowanym w mediach zaprzeczył tej informacji, o czym pisaliśmy w artykule pt. „NIK ujawnia: minister rolnictwa nie wystąpił o listę importerów zboża z Ukrainy, choć mógł to zrobić”.

Rolnicy wystąpią do MSWiA o listę firm importujących zboże

Podczas I Posiedzenia VII kadencji Krajowej Rady Izb Rolniczych został rozpatrzony wniosek prezesa WIR Mieczysława Łuczaka o wystąpienie do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ujawnienia przez służby celno-skarbowe listy podmiotów, które sprowadzały zboża w Ukrainy w latach 2021-2022. Zdaniem członków WIR, wiedza ta należy się rolnikom, którzy ponoszą teraz konsekwencje nieudolnych decyzji polskiego rządu.

Rolnicy chcą, by ich gospodarstwa zostały zabezpieczone

Członkowie Izby naradzili się również w sprawie planowanej akcesji Ukrainy do UE i ewentualnych konsekwencji, które poniosą, gdy to się stanie. Rolnicy zgodzili się co do tego, że konieczne jest powołanie komisji do „opracowania planu racjonalnego gospodarowania wodą w Polsce oraz wyliczeń kosztów tego przedsięwzięcia przy jednoczesnym retencjonowaniu wody w okresach opadów do wykorzystania na cele rolnicze w czasie suszy.”

Lista firm, które importowały zboże techniczne z Ukrainy do Polski. W proceder zamieszana jest m.in. SM Mlekovita, największa polska spółdzielnia mleczarska

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: WIR

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *