Podatek rolny na nowych zasadach. Kto na tym zyska?

Rolnicy zapłacą wyższy podatek rolny w 2024 roku

Od 2024 roku zmienia się wysokość i zasady opłacania podatku rolnego. Podatek będzie wyższy, bo wzrosła cena żyta, która jest podstawą do jego obliczania w gminach. Podstawowa stawka podatku rolnego w 2024 r. wyniesie 224,07 zł za 1 ha przeliczeniowy. To o 21 proc. więcej niż za 2023 rok, w którym stawka wynosi 185,12 zł.

Z kolei podatek za pozostałe grunty rolne, które podlegają podatkowi rolnemu wyniesie 448,15 zł/ha. W tym roku jest to 370,25 zł/ha.

Rolnicy będą mogli przekazać 1,5 proc. podatku rolnego na wybrany związek zawodowy rolników

Od 2024 roku nastąpią tez zmiany dotyczące przekazywania podatku rolnego. Na podstawie nowych przepisów rolnik będzie mógł wnioskować o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz:

  • związku zawodowego rolników indywidualnych, 
  • związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne albo 
  • Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, wpisanych na listy umieszczone na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Rolnicza spółdzielnia produkcyjna będzie mogła wnioskować o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne, wpisanego na listę umieszczoną na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Kiedy rolnicy będą mogli złożyć wniosek o przekazanie podatku rolnego?

Rolnicy będą mogli składać wniosek na dany rok podatkowy w terminie od dnia 1 marca do dnia 15 listopada danego roku podatkowego. 

Gdzie rolnicy będą mogli złożyć wniosek?

Rolnicy będą mogli złożyć wniosek o przekazanie tego podatku do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów. Będą też mogli skorzystać z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Wniosek powinien zostać opatrzony jednym z trzech rodzajów podpisu elektronicznego: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty albo podpis zaufany. 

Co zawiera wniosek o przekazanie podatku rolnego?

Wzór wniosku o przekazanie 1,5 proc. należnego podatku rolnego zawiera dane niezbędne do przekazania podmiotowi uprawnionemu 1,5 proc. należnego podatku rolnego, takie jak:

  • miejsce i adres siedziby organu podatkowego, do którego należy złożyć wniosek,
  • rodzaj podmiotu składającego wniosek,
  • dane podatnika, 
  • wskazanie wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego na rzecz, którego ma być przekazane 1,5% należnego podatku rolnego (poprzez podanie nazwy oraz numeru KRS),
  • informację o załączniku,
  • podpisy podatnika (podatników)/osoby (osób) reprezentującej podatnika, 
  • a także niezbędne objaśnienia. 

Ile organizacje rolnicze mogą otrzymać pieniędzy z 1,5 proc. podatku rolnego?

Od 2024 roku podatek rolny będzie wyższy niż obecnie. Choć znamy już stawkę, nie jest jeszcze możliwe oszacowanie kwoty zmniejszenia dochodów gmin na rzecz organizacji rolniczych. Ale wiadomo, że w 2021 r. dochody gmin z podatku rolnego wyniosły 1 626 332 000 zł. 1,5% odpisu podatku rolnego stanowiłoby więc kwotę około 25 mln zł.

PORADY PRAWNE

Zwolnienie z podatku rolnego – do jakiej powierzchni obowiązuje?

oprac. Kamila Szałaj, fot. envato.com

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *