OSP chce poprawić bezpieczeństwo polskiej wsi. „Czujka dymu pod każdą strzechą”

17 listopada przypada Europejski Dzień Czujki Dymu. To świetna okazja, aby przypomnieć społeczeństwu o konieczności prewencji w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Z tej okazji wystartował program „Czujka dymu pod każdą strzechą”, który ma poprawić bezpieczeństwo pożarowe na terenach wiejskich.

Pożary na wsiach 

To właśnie z dala od wielkich miast mamy do czynienia z największym zagrożeniem. Na polskiej wsi wciąż w użytkowaniu są źródła ciepła stwarzające dużo większe ryzyko pożarowe niż w miastach. Dlatego warto dystrybuować czujki dymu na szeroką skalę, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy dochodzi do wielu zatruć i wypadków.

Jaki jest cel programu „Czujka dymu pod każdą strzechą”?

W całym kraju Ochotnicze Straże Pożarne przeprowadzą akcje edukacyjno-profilaktyczne, aby zmobilizować i zachęcić Polaków do montażu czujek dymu w domach. Ponadto w ramach programu odbędą się domowe testy bezpieczeństwa pożarowego, które można połączyć z montażem czujek dymu. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Strażacy-ochotnicy na zaproszenie odwiedzą konkretnych mieszkańców, by sprawdzać ich domy pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. Program „Czujka dymu pod każdą strzechą” powstał po podpisaniu porozumienia pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP a European Fire Safety Alliance.

„Czujka dymu pod każdą strzechą” – program, który uratuje ludziom życie

Również z tej okazji w siedzibie Senatu RP odbyła się konferencja prasowa Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych ZOSP RP druha Waldemara Pawlaka. W spotkaniu uczestniczył także generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, wiceprezes Zarządu Głównego OSP RP, druh Robert Klonowski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu OSP KSRG – krajowy koordynator programu „Czujka Dymu Pod Każdą Strzechą” oraz inni przedstawiciele ZOSP RP.

Uwaga na czad!

Cichy zabójca w sezonie grzewczym! Jak uniknąć zaczadzenia?

Konferencja prasoa o programie „Czujka dymu pod każdą strzechą”

Podczas spotkania Prezes Zarządu Głównego OSP Waldemar Pawlak podkreślał, jak ważne jest zainstalowanie czujek dymu i tlenku węgla w każdym domu. Mówił, że mogą one uratować ludzkie życie. Są bowiem w stanie wykryć rozprzestrzeniający się dym, jak i niezwykle groźny tlenek węgla. Senator dodał, że czujka dymu może być także przydatna, aby zniwelować działanie podsłuchów.

{embed_photo_100}410784{/embed_photo_100}

Statystyki wybuchu pożarów i zatruć czadem

Na konferencji wspomniano, że jeszcze jakiś czas temu w Polsce co roku umierało od zatrucia czadem aż 150 osób rocznie, obecnie liczba ta spadła do 30. W naszym kraju co roku ginie w pożarach 500 osób, podczas gdy w Niemczech notuje się ok. 350 ofiar. Warto zmienić te zatrważające statystyki, np. poprzez edukację i działania prewencyjne.

Innowacyjny program ratowniczy „Pierwszy Ratownik” 

Na wspomnianej konferencji przypomniano także o innowacyjnym programie ratowniczym „Pierwszy Ratownik”, tzw. First Responder. Dzięki konkretnej aplikacji i grupie ochotników, nie tylko tych znajdujących się w strukturach OSP, osoba potrzebująca szybkiej interwencji może za pomocą jednego przycisku „przywołać” ratownika, który znajduje się w jej pobliżu. Dzięki geolokalizacji ratownik jest w stanie dotrzeć na miejsce szybciej niż ambulans. Takie działanie jest niezbędne w wielu przypadkach np. w Nagłym Zatrzymaniu Krążenia (NZK). Program „Pierwszy Ratownik” ma przede wszystkim wesprzeć obywateli mieszkających na terenach wiejskich, gdzie czas dojazdu karetki jest znacznie wydłużony.

Co zrobić żeby się nie zaczadzić?

  • Należy regularnie sprawdzać szczelność i wykonywać przeglądy techniczne przewodów kominowych.
  • Użytkować tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
  • Nie zasłaniać i nie przykrywać urządzeń grzewczych.
  • Nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych.
  • W przypadku wymiany okien na nowe, trzeba sprawdzić poprawność działania wentylacji.
  • Zainstalować czujki dymu i tlenku węgla oraz monitorować regularną wymianę ich baterii.

POŻAR

Ogromy pożar gospodarstwa po PGR-ze w Turowcu. Za podpaleniem stoi strażak!

Oprac. Angelika Drygas

Źródło: zosprp.pl

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *