Na jakie odmiany pszenicy ozimej postawić w sezonie 2023/24?

Zimotrwałość, plonowanie i odporność na choroby

Główne doświadczenie dotyczące pszenic prowadzone na poletkach demonstracyjnych w Cieleśnicy, ma za zadanie porównanie odmian. O ich właściwościach do zgromadzonych rolników mówiła pod koniec maja Barbara Stefańska, specjalista ds. nasiennictwa w Agrii Polska. Rozpoczęła od odmiany LG Keramik. W momencie prezentacji podczas spotkania polowego, odmiana ta właśnie wchodziła w fazę kłoszenia.

– To jedna z najładniejszych pszenic w naszej ofercie – stwierdza Barbara Stefańska. – Keramik łączy trzy najważniejsze dla pszenicy cechy: zimotrwałość, plonowanie i odporność na choroby.

Co do zimotrwałości, to w badaniach rejestrowych COBORU (2016–18) odmiana uzyskała mocny wynik na poziomie 4,0. Potencjał plonowania to z kolei 109% wzorca w momencie rejestracji.

– Znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych odmian pod względem wyników badań COBORU – dodaje Barbara Stefańska. – Charakteryzuje się także dużą odpornością na rdzę brunatną i rdzę żółtą, a także dość wysoką na choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego. Warto podkreślić, że Keramik ma bardzo szeroki liść flagowy – zwraca uwagę ekspertka z Agrii Polska. – To bardzo pozytywna cecha w kontekście procesu fotosyntezy.

Odmiana ta intensywnie się krzewi, dlatego jest polecana w przypadku opóźnionych siewów np. po burakach cukrowych czy kukurydzy.

– Wiosną bardzo szybko startuje i dosyć szybko dojrzewa, co pozwala na jej szybkie zejście z pola – dodaje Barbara Stefańska.

Pszenica, która sprawdzi się na stanowisku przy lesie

Kolejna pszenica, o której zaletach można się było przekonać, to RGT Sacramento. To wczesna, oścista odmiana pszenicy ozimej, czyli dobra na stanowisko przy lesie. Charakteryzuje ją bardzo wysoki potencjał plonu potwierdzony w wynikach we Francji, Niemczech oraz Polsce. W badaniach PDOiR CCA w Polsce od 4 lat.

Jest zalecana do uprawy na słabszych stanowiskach. Radzi sobie bardzo dobrze w trudnych warunkach, takich jak wysokie temperatury oraz okresowe braki opadów.

– To roślina średniej wysokości, wysoko odporna na wyleganie – mówi Barbara Stefańska. – Ważne, aby nie obniżać zalecanej normy wysiewu, ponieważ ta pszenica buduje plon liczbą kłosów. RGT Sacramento jest pszenicą bardzo wczesną, szybko startującą i kłoszącą się wiosną.

Charakteryzuje się dobrą ogólną odpornością na choroby, jakością ziarna oraz zimotrwałością na dobrym poziomie. Jest odmianą rekomendowaną do uprawy (LOZ) w woj. dolnośląskim.

Pszenice ozime dla stawiających na jakość

Kolejna odmiana, czyli RGT Kilimanjaro to najwyżej plonująca odmiana pszenicy ozimej w badaniach PDOiR w 2016, 2017 i 2018 roku spośród pszenic jakościowych (A). Jest odmianą wzorcową COBORU.

Wyróżnia się w szczególności liczbą opadania, która została oceniona na maksymalne 9 pkt. Nawet w przypadku niekorzystnej pogody i przedłużającego zbioru, odmiana nie reaguje radykalnym spadkiem tego parametru.

– Niezwykle plenna odmiana – podkreśla Barbara Stefańska. – Charakteryzuje ją także wysoka odporność na choroby i wyleganie.

Średnią odporność wykazuje jedynie na mączniaka prawdziwego, przeciwko któremu rośliny chronić należy bardziej intensywnie. Jest rekomendowana na lepsze stanowiska.

Z kolei o odmianie Moschus w Agrii Polska mówią „królowa naszych pól”. Odmianę wyróżniają najwyższe parametry jakościowe ziarna oraz bardzo wysoki potencjał plonowania. Charakteryzuje się także bardzo dobrą zdrowotnością, szczególnie wysoką tolerancją na mączniaka, za którą uzyskała w BSA najwyższą możliwą notę. Pszenica wykazuje także niską podatność na inne choroby, takie jak rdza żółta oraz fuzarioza kłosa.

– Jeśli stawiacie państwo przede wszystkim na wysoką jakość, to nasze wewnętrzne badania potwierdzają świetne wyniki uzyskane w COBORU – stwierdza Barbara Stefańska. – Pod tym względem ta pszenica nie ma sobie równych.

Moschus tworzy średnio wysokie rośliny.

– Łan jest sprężysty, pszenica jest odporna na wyleganie – mówi o odmianie Moschus specjalistka ds. nasiennictwa w Agrii Polska. – Jeszcze nigdy nie spotkałam się z wyleganiem tej odmiany, pomimo intensywnej uprawy.

Pszenica z polskiej hodowli HR Strzelce

Ostatnią z zaprezentowanych w Cieleśnicy odmian była Ambicja z HR Strzelce. W wyniku pracy hodowlanej uzyskano odmianę o bardzo wysokim potencjale plonowania.

– Jest pod tym względem w czołówce odmian zarejestrowanych w COBORU – podkreśla Barbara Stefańska.

Odmiana wyróżnia się ponadprzeciętnymi parametrami jakościowymi ziarna. Polecana dla gospodarstw wysokotowarowych ukierunkowanych na produkcję pszenicy jakościowej. Zalecana jest do wysiewu w terminach od wczesnego do lekko opóźnionego, krzewi się na dobrym poziomie. Wiosną startuje w średnim terminie i tworzy zwarty wyrównany łan.

– Warto zwrócić uwagę na luźno zaziarniony kłos, dzięki czemu pszenica jest odporna na fuzariozę kłosów – dodaje specjalistka ds. nasiennictwa w Agrii Polska.

Rolnicy spotkali się 25 maja na polach Zakładu Rolno-Handlowego Cieleśnica. Na ponad 600 ha uprawiane są tu rzepak, żyto, pszenica, kukurydza na ziarno i kiszonkę oraz słonecznik. Produkcja roślinna odbywa się na ziemiach klas od V do III, dominuje IV.

Krzysztof Janisławski

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *