Kryzys na rynku mleka głębszy niż zakładano. O ile spadną ceny mleka?

Analitycy PKO Banku Polskiego w najnowszym Agro Nawigatorze z 5 maja 2023 roku nie pozostawiają złudzeń – prawdopodobnie w najbliższych miesiącach kryzys na rynku mleka będzie się pogłębiać, a ceny mleka będą jeszcze niższe niż wcześniej ekonomiście prognozowali.

Spowolnienie eksportu polskich produktów mleczarskich

Na ceny mleka w skupie ma wpływ przede wszystkim sytuacja podażowa. A w ostatnim czasie mamy do czynienia ze wzrostem produkcji mleka zarówno w Unii Europejskiej (o 0,9% w pierwszych dwóch miesiącach 2023 r.), jak i w Nowej Zelandii (+ 1,3% r/r w I kwartale 2023 r.).

Nadwyżka mleka w połączeniu ze znacznym spadkiem spożycia produktów mleczarskich na całym świecie, a zwłaszcza w Chinach powoduje spadek cen produktów mlecznych, a to pociąga spadek cen mleka surowego w skupach.

Jak wskazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, wartość polskiego eksportu mleczarskiego w pierwszych dwóch miesięcy 2023 wzrosła o około 9% r/r. To zdecydowanie niższe wartości niż w poprzednich okresach, gdyż w IV kwartale 2022 r. nasz eksport zwiększył się o 21% r/r, a w III kwartale poprzedniego roku jego wartość wzrosła niemal o 50%!

– Przyczyną jest przede wszystkim obniżka cen artykułów mleczarskich przy stabilizacji wolumenu eksportu. Wysokie jest prawdopodobieństwo, że z uwagi na niższe ceny, wartość eksportu mleczarskiego ogółem zacznie maleć w dalszej części roku – twierdzą analitycy PKO Banku Polskiego.

Duże straty polskiego mleczarstwa

Eksperci rynkowi z jednej strony wskazują, że polskie mleczarnie ogółem cały 2022 roku zamknęły znacznym zyskiem, to jednak już IV kwartał ubiegłego roku był dla branży negatywny. W tym okresie strata polskiej branży mleczarskiej wyniosła już 280 mln złotych.

I kwartał tego roku będzie jeszcze trudniejszy o czym słychać z wielu mleczarń, zwłaszcza tych mniejszych, które albo muszą dodatkowo się zadłużać, albo drastycznie tną ceny skupu mleka.

Ceny mleka w trzy miesiące spadły o niemal 1/5 i to nie koniec

Skoro już o stawkach za biały surowiec mowa, to według GUS, w marcu przeciętna cena skupu mleka wyniosła 2,23 zł/l. Z jednej strony była wyższa o 13% rok do roku, ale też już o 19% niższa w porównaniu do grudnia 2022 r. Co więcej, obecnie wielu rolników  w ciemno przyjęłoby taką stawkę, gdyż w kwietniu i na początku maja wiele podmiotów skupowych znowu obcięło ceny mleka – często nawet do 1,50 zł litr. A trzeba przy tym pamiętać, że w ostatnim roku znacznie wzrosły koszty produkcji mleka, w tym paliwa, pasze czy nawozy.  

Dlatego nie można się dziwić, że izby rolnicze apelują o pilną pomoc dla rolników produkujących mleko.

Prognozowane ceny mleka dużo niższe niż wcześniej zakładano

Niestety prognozy analityków PKO Banku Polskiego nie są optymistyczne w zakresie stawek za biały surowiec.

– Istnieje duże prawdopodobieństwo obniżek cen skupu mleka w kolejnych miesiącach. Szacujemy, że przeciętna cena skupu mleka w Polsce w 2023 zmniejszy się o 10-15% r/r, tj. bardziej niż przewidywaliśmy na koniec 2022 – przyznają eksperci banku.

Przeciętna cena mleka w skupie w 2023 może być niższa nawet o 15% r/r! 

Wówczas szacunki ekonomistów wskazywały, że ceny mają spadać od 1 do 10% i ten spadki będą głównie w drugiej połowie 2023 roku. Teraz analiza wskazuję, że największe spadki cen mleka czekają nas w najbliższych dwóch miesiącach.

Kolejna duża różnica to sama średnia cena mleka w 2023 r. W poprzedniej prognozie analitycy uważali, że będzie to stawka od 2,30 do 2,50 zł/litr z możliwością odchylenia 10-15 gr. Jednak majowa analiza wskazuje, że średnia cena mleka ma oscylować od 1,80 do 2,10 zł/litr, a najniższych wartości należy spodziewać się w maju.

O ile spadną ceny mleka

FOTO: PKO BP

Czy jest szansa na koniec kryzysu na rynku mleka w tym roku?

Jak podkreślają analitycy, kluczowe dla kształtowania się cen mleka będą czynniki popytowe.

– Z jednej strony spowolnienie gospodarcze i spadek siły nabywczej konsumentów mogą oddziaływać na spadki cen skupu, podobnie jak spadek presji kosztów (pasze i nawozy), która tłumi spadek opłacalności produkcji mleka. Z drugiej strony prawdopodobny wzrost popytu na rynkach zewnętrznych (Chiny) może ograniczyć skalę spadków. Za wyhamowaniem tempa obniżek przemawia także prognozowany spadek produkcji w UE – podsumowują eksperci z PKO Banku Polskiego.

Oby kryzys na rynku mleka skończył się jak najszybciej, bo wystarczająco duży kłopot mają rolnicy ze zbożami.

List KZSM do Ministra Rolnictwa

6 kroków do rozwiązania kryzysu na rynku mleka

Paweł Mikos

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *