KOWR z Lublina wystawił 175 ha ziemi rolnej do dzierżawy. Harmonogram przetargów na czerwiec

Przetargi na dzierżawę ziemi z KOWR w Lublinie

KOWR w Lublinie zaprasza rolników do wzięcia udziału w przetargach na dzierżawę gruntów położonych na terenie województwa lubelskiego. Przetargi na dzierżawę większych działek odbędą się w następujących terminach:

  • 20 czerwca br. o godz. 8.30 w WKUR SZ Pokrówka odbędzie się przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej niezabudowanej o powierzchni 16,8000 ha, z czego całość stanowią użytki rolne. Koszt dzierżawy to 2,48 dt pszenicy.
  • Kolejny przetarg został zaplanowany na godz. 10.00. Do wydzierżawienia będzie nieruchomość rolna niezabudowana o powierzchni 14,9330 ha, z czego 12,0830 ha stanowią użytki rolne. Czynsz wywoławczy to 18,79 dt pszenicy.
  • Na 20 czerwca br., o godz. 10.00 w WKUR SZ Urszulin zaplanowano przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej niezabudowanej o powierzchni 5,7663 ha, z czego 4,6726 ha stanowią użytki rolne. Czynsz wynosi 1,49 dt pszenicy.
  • Równolegle będzie trwał przetarg na dzierżawę działki o powierzchni 5,0504 ha, z czego całość stanowią użytki rolne, a czynsz dzierżawny wynosi 0,89 dt pszenicy.
  • 24 czerwca br. o godz. 8.00 w WKUR SZ Pokrówka odbędzie się przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej niezabudowanej o powierzchni 7,0800 ha, z czego 6,5300 ha stanowią użytki rolne, a czynsz dzierżawny wynosi 7,09 dt pszenicy.
  • 26 czerwca br. o godz. 9.00 we WKUR odbędzie się przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej niezabudowanej o powierzchni 45,2900 ha, z czego 44,9900 ha stanowią użytki rolne. Czynsz wynosi 16,42 dt pszenicy.

Łączna powierzchnia gruntów do wydzierżawienia w OT KOWR w Lublinie wynosi 186,5184 ha, z czego 174,3855 ha stanowią użytki rolne, a łączny czynsz dzierżawny wynosi 338,69 dt pszenicy.

Ziemia na sprzedaż z KOWR Lublin

Największe grunty na sprzedaż w woj. lubelskim będą licytowane w następujących terminach:

20 czerwca br. w WKUR SZ Biała Podlaska odbędą się przetargi na sprzedaż działek o następującej powierzchni:

  • o godz. 10.00: 1,1333 ha – 46 500 zł i 1,5425 ha – 39 200 zł.

20 czerwca br. w WKUR SZ Urszulin odbędą się przetargi na sprzedaż działek o następującej powierzchni:

  • godz. 12.00: 1,5000 ha – 28 500 zł; 1,3100 ha – 27 300 zł; 1,4200 ha – 37 900 zł.

21 czerwca br. we WKUR Urszulin odbędą się przetargi na sprzedaż działek o następującej powierzchni:

  • o godz. 8.00: 1,5100 – 10 719 zł; 1,4334 ha – 37 500 zł, 1,1356 ha – 80 700 zł, 1,3949 ha – 33 800 zł;
  • o godz. 13.00: 1,1866 ha – 33 900 zł.

Razem na sprzedaż z OT KOWR w Lublinie są 42,9971 ha gruntów, z czego 35,9218 ha stanowią użytki rolne. Ich łączna wartość to 2 706 587,58 zł.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: KOWR

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *